Thứ Tư, 6 tháng 3, 2019Sau khi cánh cửa phương thức thi ABC trong bộ môn tiếng Trung khép lại để nhường ngôi lại cho một kỉ nguyên HSK mới, thì thị trường thi HSK dường như đã trở lên vô đối.

Hiện nay trào  học và ôn thi HSK đã trở lên hot trên mức báo động. Nhất là khi mà gần đây Trung Quốc đang có những tiến bộ vượt bực trên mọi lãnh vực.

Và cũng theo cái lẽ thường vậy khi cái "cầu đã quá cao, lại cao một cách đột biến như thế thì cái cung sẽ chẳng kịp để mà ứng phó", do vậy hôm nay HOA NGỮ NHỮNG NGƯỜI BẠN chỉ xin đưa ra một chút đóng góp: một phương pháp, một lời góp ý. Mong sao ít nhiều sẽ giúp được những bạn có xu hướng học và thi HSK trong bộ môn tiếng Trung này.

Dưới đây là những tù ngữ trọng điểm của đề đại cương cho HSK 4, nhưng HOA NGỮ NHỮNG NGƯỜI BẠN đã giúp các bạn phiên âm bằng phiên âm và dịch ra tiếng Việt  để các bạn dễ tham khảo.

 Có điều tôi xin cố ý làm hai trang khác nhau để học viên có thể làm quen với mặt chữ tiếng Trung, vì theo tôi thấy nếu dùng theo cách dịch bình thường thì có 80% các học viên trở thành mù chữ.

 Tôi làm như vậy không ngoài mục tiêu giúp các bạn trước tiên nhận biết mặt chữ Hán sau đó mới nắm bắt được phiên âm và nghĩa tiếng Việt của từ đó.

Các bạn thử cố đọc các từ được viết bằng tiếng Trung ở trang trước, nếu như thực sự không đọc được thì hãy kéo xuống trang kế tiếp để xem cách đọc và nghĩa của nó.

Thú thực bản thân tôi ngày xưa cũng hay dùng phương pháp này để học tốt tiếng Trung, rất mong kinh nghiệm và tấm chân tình của tôi giúp các bạn học tốt và có cách nhìn mới hơn trong việc học.1.阿姨                                  2.                                        3                                       4. 
5.爱好                                  6.  爱情                                   7 . 安静                                   8.  安排
9 .  安全                                  10.                                      11 . 按时                                 12. 按照
13.                                       14.                                      15. 爸爸                                  16.
17.                                       18.                                       19.                                      20.
21.                                       22. 办法                                  23. 办公室                              24. 帮忙
25. 帮助                                  26.                                       27. 包括                                  28.
29. 保护                                  30. 保证                                  31.                                       32. 抱歉
33. 报道                                  34. 报名                                  35. 报纸                                  36. 杯子
37. 北方                                  38. 北京                                  39.                                       40.
41.                                       42. 本来                                  43.                                       44. 鼻子
45.                                       46. 比较                                  47. 比赛                                  48. 笔记本
49. 毕须                                  50. 毕业                                  51.                                       52. 变化
53. 标准                                  54. 表达                                  55. 表格                                  56. 表示
57. 表演                                  58. 表扬                                  59.                                       60. 别人
61. 宾馆                                  62. 冰箱                                  63. 饼干                                  64. 并且
65. 博士                                  66. 不但                                  67. 不过                                  68. 不客气
69.                                       70. 不得不                              71. 不管                                  72. 不仅
73. 部分                                  74.                                       75.                                       76.
77. 材料                                  78.                                       79. 菜单                                  80. 参观
81.参加                                            82.                                                     83.                                                    84.
85.                                                     86. 差不多                                          87.                                                    88.
89. 长城                                               90. 长江                                               91.                                                     92. 唱歌
93. 超过                                               94. 超市                                               95.                                                     96. 衬衫
97. 成功                                               98. 成绩                                               99. 成熟                                               100. 成为
101. 诚实                                             102. 诚市                                             103. 乘坐                                             104.
105. 吃惊                                             106. 迟到                                             107. 重新                                             108. 抽烟
109.                                                   110. 出差                                             111. 出发                                             112. 出生
113. 出现                                             114.出租车                                         115. 厨房                                             116. 除了
117. 穿                                                  118.                                                  119. 传真                                             120. 窗户
121.                                                   122. 词典                                             123. 词语                                             124.
125. 聪明                                             126.                                                   127. 从来                                             128. 粗心
129.                                                   130. 答案                                             131. 打扮                                             132. 打电话
133. 打篮球                                        134. 打扰                                             135. 打扫                                             136. 打算
137. 打印                                             138. 打折                                             139. 打针                                             140.
141. 大概                                             142. 大家                                             143. 大使馆                                        144. 大约
145.                                                   146.                                                   147. 代表                                             148. 代替
149. 大夫                                             150. 担心                                             151. 蛋糕                                             152. 但是
153.                                                   154. 当地                                             155. 当然                                             156. 当时
157.                                                   158. 导游                                             159.                                                   160. 到处
161. 到底                                             162. 道歉                                             163. 得意                                             164.
165.                                                   166.                                                   167.                                                   168.
169.                                                   170.                                                   171                                                   172.
173. 弟弟                                             174. 地方                                             175. 地球                                             176. 地铁
177. 地图                                             178. 地址                                             179. 第一                                             180.
181. 电脑                                             182. 电视                                             183. 电梯                                             184. 电影
185. 电子邮件                                   186.                                                   187. 调查                                             188.
189.                                                   190.                                                   191. 东西                                             192.
193. 动物                                194. 动作                                195.                                     196.

197. 堵车                                198. 肚子                                199.                                     200.

1. Ā yí-                                  2. A -a                                      3. Ǎi-lùn, thấp                         4. Ài-yêu, thích
5. àihào-sở thích                     6. Àiqíng-ái tình                      7. Ānjìng-yên tĩnh                    8. Ānpái-sắp xếp (thời gian)
9. ānquán-an toàn                   10. Àn-tối,đen                         11. Ànshí-đúng giờ                  12. Ànzhào-căn cứ, đối chiếu
13. bā-số 8                              14. Bǎ-đem, cái (LT)               15. Bàba-ba, bố                       16. Ba-nhé, hả
17. bái-trắng, vô ích (PT)        18. Bǎi-100                              19. Bān-lớp                             20. Bān-dọn, chuyển
21. bàn – một nửa, 30 phút    22. Bànfǎ-biện pháp, PP         23. Bàngōngshì-văn phòng     24. Bāngmáng-giúp đỡ (LH)  
25. bāngzhù-giúp đỡ (ĐT,DT)                                                 26. Bāo –túi, gói, bao              27. Bāokuò-bao gồm  28. Bǎo-no
29. bǎohù-bảo vệ                    30. Bǎozhèng-bảo đảm           31. Bào-ôm , bế                      32. Bàoqiàn –xin lỗi
33. bàodào-đưa tin, bản tin    34. Bàomíng-báo danh, ĐK     35. Bàozhǐ- báo, tờ báo           36. Bēizi-cái ly
37. běifāng-phương Bắc, MB                                                 38. Běijīng-Bắc Kinh                39. Bèi-lần (bội số TP)                                                  40. Bèi-bị, được
41. běn-cuốn, tập (LT  sách)  42. Běnlái-vốn là                     43. Bèn-ngốc, ngu                   44. Bízi-cái mũi
45. bǐ –hơn, so sánh                46. Bǐjiào-so ra, so                  47. Bǐsài-thi đấu, đấu            48. Bǐjìběn-cuốn tập (mtxt)
49. bìxū-nhất thiết, cần,          50. Bìyè-tốt nghiệp(T. ly hợp) 51. Biàn-khắp lượt                  52. Biànhuà-biến hoá
53. biāozhǔn-tiêu chuẩn         54. Biǎodá-biểu đạt                55. Biǎogé-bảng, bảng biểu    56. Biǎoshì- biểu thị
57. biǎoyǎn-biểu diễn             58. Biǎoyáng-biểu dương       59. Bié-đừng, không nên        60. Biérén-người khác
61. bīnguǎn-nhà nghỉ(khách)  62. Bīngxiāng-tủ lạnh             63. Bǐnggān-bánh (khô)          64. Bìngqiě-đồng thời
65. bóshì-tiến sĩ                       66. Bùdàn-không những         67. Bùguò-có điều, nhưng      68. Bùkèqi-k. khách sáo
69. bù-không                           70. Bùdébù-không thể không  71. Bùguǎn-bất kể                  72. Bùjǐn-không chỉ
73. bùfen-bộ phận                   74. Cā-bôi, lau chùi                 75. Cāi-đoán                           76. Cái-mới (muộn màng)
77. cáiliào-tài liệu                   78. Cài-rau, đồ ăn                   79. Càidān- thực đơn              80. Cānguān-tham quan
81. cānjiā-tham gia                 82. Cǎo –cỏ                             83. Céng-tầng, lớp                  84. Chá-trà
85. chà-kém, sai                      86. Chàbuduō-xấp xỉ, cỡ         87. Cháng-nếm, thử(ăn,uống)   88. Cháng-dài
89. chángchéng-trường thành        90. Chángjiāng-Trường Giang  91. Chǎng-trận(mưa, thi đấu)  92. Chànggē-ca hát
93. chāoguò-vượt qua            94. Chāoshì-siêu thị                95. Chǎo-ồn,cãi                       96. Chènshān-áo sơ mi
97. chénggōng-thành công     98. Chéngjì-thành tích            99. Chéngshú-thành thục        100. Chéngwéi-trở thành
101. chéngshí-thành thực       102. Chéngshì-thành phố        103. Chéngzuò-ngồi, đáp        104. Chī-ăn
105. chījīng-giật mình             106. Chídào-đến trễ                107. Chóngxīn-làm mới lại     108. Chōuyān-hút thuốc
109. chū-xuất, ra                     110. Chūchāi-công tác            111. Chūfā-xuất phát              112. Chūshēng-sinh ra
113. chūxiàn-xuất hiện           114. Chūzūchē-taxi                 115. Chúfáng-nhà bếp            116. Chúle-ngoài
117. chuān –mặc, xuyên         118. Chuán-thuyền                  119. Chuánzhēn-fax                120. Chuānghu-cửa sổ
121. chūn-mùa xuân               122. Cídiǎn-từ điển                 123. Cíyǔ-từ ngữ                     124. Cì-lần
125. cōngming-thông minh    126. Cóng-từ                           127. Cónglái từ trước tới nay   128 . cūxīn-sơ ý
129. cuò-sai                             130. Dá àn-đáp án                  131. Dǎban-trang điểm          132 . dǎdiànhuà-gọi điện
133. dǎlánqiú-đánh bóng rổ  134. Dǎrǎo-làm phiền             135. Dǎsǎo-quét rọn               136. Dǎsuàn-tính, dự tính
137. dǎyìn-in                           138. Dǎ zhé-chiết khấu, giảm                                                 139. Dǎzhēn-chích, tiêm                                                140. Dà-lớn
141. dàgài-đại khái, khoảng   142. Dàjiā-mọi người, N.giàu                                                 143. Dàshǐguǎn-đại sứ quán                                        144. Dàyuē- khoảng               
145. dài –mang, đem, dây      146. Dài-đeo, mang                147. Dàibiǎo-đại biểu             148. Dàitì-thay, thay thế
149. dàifu-bác sĩ                     150. Dānxīn-lo lắng                 151. Dàngāo-bánh bông lan  152. Dànshì-nhưng
153. dāng-làm( chức vụ)        154. Dāngdì-địa phương, B. Địa  155. Dāngrán –đương nhiên 156. Dāngshí-khi đó
157. dāo-con dao                    158. Dǎoyóu-hướng dẫn viên     159. Dào –đến, tới                  160. Dàochù –khắp nơi
161. dàodǐ-rốt cuộc, sau cùng   162. Dàoqiàn-xin lỗi                163. Déyì-đắc ý                       164. De-trước ĐT làm TN
165. de-của, nhấn mạnh         166. De-sau ĐT làm bổ ngữ    167. Děi-cần phải (ĐTNN)       168. Dēng-đèn
169. děng ()-chờ, đợi          170. Děng ()-vân vân          171. Dī-thấp                            172. Dǐ-đáy, gầm
173. dìdi-em trai                     174. Dìfang-nơi, chỗ               175. Dìqiú-địa cầu, trái đất    176. Dìtiě-tàu điện ngầm
177. dìtú-bản đồ                     178. Dìzhǐ-địa chỉ                    179. Dìyī-thứ 1, thứ nhất        180. Diǎn-giờ
181. diànnǎo-máy vi tính        182. Diànshì-ti vi                     183. Diàntī-thang máy            184. Diànyǐng-điện ảnh
185. diànzǐ yóujiàn-Email       186. Diào-rớt, mất                  187. Diàochá-điều tra             188. Diū-mất
189. dōng-đông                       190. Dōng-đông (tên người)   191. Dōngxi-đồ đạc                192. Dǒng-hiểu
193. dòngwù-động vật            194. Dòngzuò-động tác           195. Dōu-đều                          196. Dú-đọc
197. dǔchē-kẹt xe                   198. Dùzi-cái bụng                  199. Duǎn-ngắn                      200. Duàn-đoạn, khoảng


201.                                     202. 锻炼                                203.                                     204.
205. 对不起                            206. 对话                                207. 对面                                208.
209.                                     210. 多么                                211. 多少                                212.
213. 饿                                    214.                                     215. 而且                                216. 儿童
217. 儿子                                218. 耳朵                                219.                                     220.
221. 发烧                                222. 发生                                223. 发现                                224. 发展
225. 法律                                226. 翻译                                227. 烦恼                               228. 反对
229. 反映                                230. 饭馆                                231. 范围                                232. 方便
233. 方法                                234. 方面                                235. 方向                                236. 房间
237. 访问                                238.                                    239. 放弃                                240. 放暑假
241. 放心                                242. 非常                                243. 飞机                                244.
245.... 分之…                          246. 分钟                                247.                                     248. 丰富
249. 风景                                250. 否则                                251. 符合                                252. 服务员
253.                                     254. 附近                                255. 父亲                                256. 复习
257. 复印                                258. 复杂                                259. 负责                                260. 改变
261. 干杯                                262. 干净                                263. 干燥                                264.
265. 感动                                266. 感觉                                267. 感冒                                268. 感情
269. 感谢                                270.                                     271. 刚才                                272. 刚刚
273.                                     274. 高级                                275. 高兴                                276. 告诉
277. 哥哥                                278                                     279.                                     280. 个子
281.                                     282.                                    283. 根据                                284.
285. 公共汽车                        286. 公斤                                287. 公里                                288. 公司
289. 公园                                290. 工具                                291. 工资                                292. 工作
293. 共同                                294.                                     295.                                     296. 购物
297. 孤单                                298. 估计                                299. 鼓励                                300. 鼓掌
301. 顾客                                302. 故事                                303. 故意                                304. 刮风
305.                                     306.                                    307. 关键                                308. 关系
309关心                                 310. 关于                                311. 观众                                312. 管理
313.                                    314. 广播                                315. 广告                                316.
317. 规定                                318.                                     319. 国际                                320. 国家
321. 果然                                322. 果汁                                323.                                    324
325. 过程                                326. 过去                                327.                                     328. 还是
329. 孩子                                330. 海洋                                331. 害怕                                332. 害羞
333. 寒假                                334.                                    335. 汉语                                336. 航班
337.                                     338. 好吃                                339. 好处                               340. 好像
341.                                     342. 号码                                343.                                     344.
345.                                     346. 合格                                347. 合适                                348盒子
349.                                     350. 黑板                                351.                                     352.
353. 猴子                                354.                                     355. 后悔                                356. 后来
357. 后面                                358. 忽然                                359. 护士                                360. 护照
361. 互相                                362. ()                              363. 花园                                364.
365. 怀疑                                366.                                    367. 欢迎                                368.
369. 环境                                370.                                     371.                                     372.
373. 回答                                374. 回忆                                375.                                     376. 会议
377. 活动                                378. 活泼                                379.                                    380. 火车站
381. 获得                                382. 或者                                383. 机场                                384. 机会
385. 基础                                386. 鸡蛋                                387. 激动                                388. 几乎
389. 积极                                390. 积累                                391.                                    392. 极其
393. 集合                                394. 及时                                395. 即使                                396.
397.                                    398. 记得                                399. 记者                                400. 计划


201. duàn-gãy, đứt                 202. Duànliàn-rèn luyện         203. Duì ()-đúng                  204. Duì ()-với, đối với
205. duìbuqǐ-xin lỗi                 206. Duìhuà-đối thoại             207. Duìmiàn-đối mặt            208. Dùn-ngừng, dừng
209. duō-nhiều, hơn                210. Duōme-bao nhiêu           211. Duōshao-bao nhiêu (con số) 212. Duǒ-đoá, bông (hoa)
213. è-đói                                214. Ér-mà                              215. Érqiě-vả lại, đồng thời    216. Értóng-nhi đồng
217. érzi-con trai (con ai đó) 218. Ěrduo-tai                         219. Èr-số 2                             220. Fā-phát
221. fāshāo-sốt                       222. Fāshēng-phát sinh           223. Fāxiàn-phát hiện             224. Fāzhǎn-phát triển
225. fǎlǜ-pháp luật                 226. Fānyì-phiên dịch, dịch     227. Fánnǎo-phiền não           228. Fǎnduì-phản đối
229. fǎnyìng-phản ánh            230. Fànguǎn-quán cơm, KS   231. Fànwéi-phạm vi              232. Fāngbiàn-tiện lợi
233. fāngfǎ-phương pháp       234. Fāngmiàn-phương diện                                                 235. Fāngxiàng-phương hướng                                                 236. Fángjiān-phòng              
237. Fǎngwèn-thăm hỏi, thăm                                                 238. Fàng-giục bỏ, đặt, để      239. Fàngqì-bỏ, bỏ đi 240. Fàngshǔjià-nghỉ hè                      
241. Fàngxīn –yên tâm           242. Fēicháng-vô cùng            243. Fēijī-máy bay                  244. Fēn-phút, xu, chia    
245. Fēnzhī-phần (dịch ngược)    246. Fēnzhōng-phút                247. Fèn-phần, suất                248. Fēngfù-phong phú  
249. Fēngjǐng-phong cảnh      250. Fǒuzé-bằng không, nếu không    251. Fúhé-phù hợp                  252. Fúwùyuán-nv phục vụ  
253. Fù-giàu                            254. Fùjìn-lân cận                   255. Fùqīn-cha, ba                  256. Fùxí-ôn tập         
257. Fùyìn-in                           258. Fùzá-phức tạp                 259. Fùzé-phụ trách                260. Gǎibiàn-thay đổi                                                
261. Gānbēi-cạn ly                  262. Gānjìng-sạch sẽ               263. Gānzào-khô hanh            264. Gǎn-dám            
265. Gǎndòng-cảm động        266. Gǎnjué-cảm thấy            267. Gǎnmào-cảm                  268. Gǎnqíng-cảm tình     
269. Gǎnxiè-cảm ơn               270. Gàn-làm                          271. Gāngcái-vừa mới            272. Gānggāng-vừa   
273. Gāo-cao                           274. Gāojí-cao cấp                  275. Gāoxìng-vui                     276. Gàosu-nói với     
277. Gēge-anh trai                  278. Gè-các (đại từ)               279. Gè-cái (lượng từ)            280. Gèzi-vóc dáng    
281. Gěi-cho                            282. Gēn-với, cùng                  283. Gēnjù- căn cứ                 284. Gèng-càng          
285. Gōnggòngqìchē-buyt       286. Gōngjīn-cân, ký               287. Gōnglǐ-cây số                  288. Gōngsī-công ty   
289. Gōngyuán-công viên       290. Gōngjù-công cụ               291. Gōngzī-lương                  292. Gōngzuò-công viêc  
293. Gòngtóng-cùng nhau      294. Gǒu-chó                           295. Gòu-đủ                            296. Gòuwù-mua sắm     
297. Gūdān-cô đơn                 298. Gūjì-dự tính, dự định      299. Gǔlì-cổ vũ, khích lệ         300. Gǔzhǎng-vỗ tay  
301. Gùkè-khách hàng            302. Gùshi-câu chuyện            303. Gùyì-cố ý                         304. Guāfēng-thổi gió     
305. Guà-treo, mắc                 306. Guān-đóng, tắt                307. Guānjiàn-mấu chốt, Q.T             308. Guānxì-quan hệ                                           
309. Guānxīn-quan tâm          310. Guānyú-về                       311. Guānzhòng-khán giả(TH)    312. Guǎnlǐ-quản lý    
313. Guāng-chỉ, sạch, sáng     314. Guǎngbō-phát thanh       315. Guǎnggào-quảng cáo      316. Guàng-đi dạo, dạo b
317. Guīdìng-quy định            318. Guì-quý, đắt                    319. Guójì-quốc tế                  320. Guójiā-đất nước                                                
321. Guǒrán-quả nhiên           322. Guǒzhī-sinh tố                 323. Guò ()-qua, tới            324. Guò(助-qua     
325. Guòchéng-quá trình        326. Guòqù-quá khứ, ngày trước    327. Hái-còn                            328. Háishì-hay là, vẫn là
329. Háizi-con nít, con            330. Hǎiyáng-hải dương         331. Hàipà-sợ, sợ hãi              332. Hàixiū-mắc cỡ    
333. Hánjià-nghỉ đông            334. Hàn-mồ hôi                     335. Hànyǔ-tiếng Hoa (Trung)        336. Hángbān-chuyến bay
337. Hǎo-tốt, được                   338. Hǎochī-ngon                    339. Hǎochu-chỗ tốt, điều tốt      340. Hǎoxiàng-giống như
341. hào-ngày                         342. Hàomǎ-mã số                  343. Hē-uống                          344. Hé-và, với, cùng
345. hé-sông                            346. Hégé-hợp, đạt tiêu chuẩn  347. Héshì-thích hợp, hợp       348. Hézi-cái hộp
349. hēi-đen                            350. Hēibǎn-bảng đen             351. Hěn-rất                            352. Hóng-đỏ, màu đỏ
353. hóuzi-con khỉ                  354. Hòu-dày                                      355. Hòuhuǐ-hối hận               356. Hòulái-sau này
357. hòumiàn-mặt (phía) sau   358. Hūrán-đột nhiên              359. Hùshi-y tá                       360. Hùzhào-hộ chiếu
361. hùxiāng-lẫn nhau(pt)       362. Huā (dòng )-tiêu, xài(tiền, thời gian) 363. Huāyuán-vườn hoa       364. Huà-vẽ
365. huáiyí-hoài nghi              366. Huài-hư xấu                    367. Huānyíng-hoan nghênh, chào đón368. Huán-trả
369. huánjìng-hoàn cảnh, môi trường  370. Huàn-đổi                          371. Huáng-màu vàng             372. Huí-về, trở lại
373. huí dá-trả lời                   374. Huíyì-hồi ức                    375. Huì-biết, sẽ, có thể          376. Huìyì-hội nghị
377. huódòng-hoạt động         378. Huópō-hoạt bát                           379. Huǒ-lửa                           380. Huǒchē zhàn-bến xe
381. huòdé-đạt được               382. Huòzhě-hoặc là, hay là (nói)       383. Jīchǎng-sân bay               384. Jīhuì-cơ hội
385. jīchǔ-cơ sở, nền tảng       386. Jīdàn-trứng gà                 387. Jīdòng-kích động            388. Jīhū-cơ hồ,dường như
389. jījí-tích cực                      390. Jīlěi-tích luỹ                     391. Jí-cực                               392. Jíqí-cực kỳ, rất
393. jíhé-tập hợp                     394. Jíshí-kịp thời                   395. Jíshǐ-cho dù                     396. Jǐ-mấy
397. jì-gửi                               398. Jìde-nhớ, còn nhớ            399. Jìzhě-ký giả, nhà báo      400. Jìhuà-kế hoạch


401. 季节                                402. 既然                                403. 技术                                404. 继续
405.                                    406. 家具                                407. 加班                                408. 加油站
409.                                    410. 价格                                411. 坚持                                412. 检查
413. 简单                                414. 减肥                                415. 减少                                416.  
417. 健康                                418. 见面                                419. 将来                                420.
421. 奖金                                422. 降低                                423.                                     424.
425. 交流                                426.交通                                 427. 骄傲                                428.
429.                                    430. 饺子                                431.                                    432. 教室
433. 教授                                434. 教育                                435. .                                   436. 接受
437.街道                              438. 结果                                439结婚                                 440. 结束
441. 节目                                442. 节日                                443. 节约                                444. 姐姐
445. 解决                                446. 解释                                447.                                     448. 介绍
449. 今天                                450. 尽管                                451. 紧张                                452.
453.                                     454. 进行                                455. 禁止                                456.精彩
457. 精神                                458. 经常                                459. 经过                                460. 经济
461. 经理                                462. 经历                                463. 经验                                464. 京剧
465. 警察                                466. 竟然                                467. 竞争                                468. 镜子
469.究竟                                 470.                                     471.                                     472.
473.                                     474.举办                                 475. 举行                                476. 拒绝
477. 距离                                478. 句子                                479. 觉得                                480. 决定
481. 咖啡                                482.                                     483. 开始                                484. 开玩笑
485.                                     486. 看法                                487. 看见                                488. 考虑
489. 考试                                490.                                     491. 科学                                492. 咳嗽
493.                                     494. 可爱                                495. 可怜                                496. 可能
497. 可是                                498. 可惜                                499. 可以                                500.
501.                                     502. 客人                                503. 肯定                                504. 空气
505. 空调                                506. 恐怕                                507.                                     508.
509.                                     510. 裤子                                511.                                     512.
513. 筷乐                                514. 筷子                                515.                                     516.
517. 困难                                518. 扩大                                519.                                     520. 垃圾桶
521.                                    522.                                     523. 来不及                            524. 来得及
525.                                     526.                                     527. 浪费                                528. 浪漫
529.                                     530. 老虎                                531. 老师                                532.
533.                                    534.                                     535. 冷静                                536.
537. 离开                                538.                                     539. 理发                                540. 理解
541. 理想                                542. 礼貌                                543. 礼物                                544. 厉害
545. 力气                                546. 例如                                547. 历史                                548.
549.                                     550. 联系                                551.                                     552. 联系
553. 凉快                                554.                                     555.                                     556.
557. 聊天                                558. 了解                                559. 邻居                                560.
561. 另外                                562.                                     563. 留学                                564. 流泪
565. 流利                                566. 流行                                567.                                     568.
569.                                     570.                                     571. 旅游                                572. 绿
573. 律师                                574. 妈妈                                575. 麻烦                                576.
577. 马虎                                578. 马上                                579.                                     580.
581.                                     582.                                     583. 满意                                584.
585.                                     586.                                     587. 毛巾                                588.帽子
589.                                    590. 没关系                            591.                                     592. 美丽
593. 妹妹                                594.                                     595.                                     596.
597. 米饭                                598. 密码                                599. 免费                                600. 面包


401. jìjié-mùa, mùa màng        402. Jìrán-đã                            403. Jìshù-kỹ thuật                  404. Jìxù-tiếp tục
405. jiā-nhà                             406. Jiājù-dụng cụ gia đình     407. Jiābān-tăng ca                 408. Jiāyóuzhàn-cây xăng
409. jiǎ-giả                              410. Jiàgé-giá cả                      411. Jiānchí-kiên trì                 412. Jiǎnchá-kiểm tra
413. jiǎndān-đơn giản             414. Jiǎnféi-giảm mập (béo)    415. Jiǎnshǎo-giảm bớt           416. Jiàn-chiếc, cái (lượng từ)
417. jiànkāng-khoẻ mạnh        418. Jiànmiàn-gặp mặt            419. Jiānglái-tương lai            420. Jiǎng-nói, kể, giảng 
421. jiǎngjīn-tiền thưởng        422. Jiàngdī-hạ thấp, làm thấp      423. Jiāo-dạy                           424. Jiāo- giao nộp
425. jiāoliú-giao lưu                426. Jiāotōng-giao thông        427. Jiāo ào-kiêu ngạo            428. Jiǎo-hào, góc, sừng
429. jiǎo-chân                          430. Jiǎozi-bánh cảo                431. Jiào-kêu , gọi                   432. Jiàoshì-phòng học
433. jiàoshòu-giáo sư              434. Jiàoyù-giáo dục               435. Jiē-đón, tiếp, nhận           436. Jiēshòu-tiếp nhận
437. jiēdào-đường phố            438. Jiéguǒ-kết quả                 439. Jiéhūn-kết hôn                 440. Jiéshù-kết thúc
441. jiémù-tiết mục                 442. Jiérì-ngày lễ                     443. Jiéyuē-tiết kiệm               444. Jiějie-chị gái
445. jiějué-giải quyết  446. Jiěshì-giải thích               447. Jiè-mượn                         448. Jièshào-giới thiệu
449. jīntiān-hôm nay               450. Jǐnguǎn-cho dù, cứ          451. Jǐnzhāng-khẩn trương     452. Jìn-gần
453. jìn-vào, tiến                     454. Jìnxíng-tiến hành             455. Jìnzhǐ-cấm, ngăn             456. Jīngcǎi-hấp dẫn hay
457. jīngshén-tinh thần           458. Jīngcháng-thường           459. Jīngguò-trải qua              460. Jīngjì-kinh tế
461. jīnglǐ-giám đốc                462. Jīnglì-kinh nghiệm, trải qua        463. Jīngyàn-kinh nghiệm       464. Jīngjù-kinh kịch
465. jǐngchá-cảnh sát              466. Jìngrán-lại                        467. Jìngzhēng-cạnh tranh      468. Jìngzi-cái gương
469. jiūjìng-sau cùng, rốt cuộc    470. Jiǔ-số 9                            471. Jiǔ-lâu                              472. Jiù-cũ
473. jiù-thì, bèn                       474. Jǔbàn-cử hành, tổ chức  475. Jǔxíng-cử hành                476. Jùjué-cụ tuyệt
477. jùlí-cự ly                          478. Jùzi-câu                           479. Juéde-cảm thấy               480.juédìng-quyết định
481. kāfēi-cafe                        482. Kāi-mở                            483. Kāishǐ-bắt đầu                 484. Kāiwánxiào-giỡn
485. kàn-nhìn, thăm                486. Kànfǎ-cách nhìn              487. Kànjiàn-nhìn thấy           488. Kǎolǜ-suy nghĩ
489. kǎoshì-thi                        490. Kē-cây (lượng từ)           491. Kēxué-khoa học              492. Késou- hoc
493. kě-khát                            494. Kěài-đáng yêu                 495. Kělián-đáng thương        496. Kěnéng- có thể
497. kěshì-nhưng, lại               498. Kěxī-đáng tiếc                 499. Kěyǐ-có thể                     500. Kè-khắc
501. kè-bài, lớp                       502. Kèrén-khách                    503. Kěndìng-khẳng định       504. Kōngqì-không khí
505. kōngtiáo-máy điều hoà    506. Kǒngpà- e rằng, sợ rằng         507. Kǒu-miệng (lượng từ)     508. Kū-khóc
509. kǔ-đắng, khổ                    510. Kùzi-cái quần                 511. Kuài-đồng                       512. Kuà-nhanh
513. kuàilè-  vui                      514. Kuàizi-cái đũa                 515. Kuān-rộng                       516. Kùn-buồn ngủ
517. kùnnan-khó khăn            518. Kuòdà-khuếch đại           519. Lā-kéo                             520. Lājītǒng-thùng rác
521. là-cay                               522. Lái-đến                            523. Láibují-không kịp            524. Láidejí-kịp
525. lán-màu xanh (lam)         526. Lǎn-lười                          527. Làngfèi-lãng phí              528. Làngmàn-lãng mạn
529. lǎo-già,cũ                         530. Lǎohǔ-con hổ                  531. Lǎoshī- giáo viên             532. Le-rồi
533. lèi-mệt                             534. Lěng-lạnh                        535. Lěngjìng-bình tĩnh          536. Lí-rời, cách
537. líkāi-rới xa, bỏ                 538. Lǐ-bên trong                    539. Lǐfā-cắt tóc                     540. Lǐjiě-hiểu 
541. lǐxiǎng-lý tưởng              542. Lǐmào- lễ phép                543. Lǐwù-lễ vật                      544. Lìhai-lợi hại
545. lìqi-sức lực                      546. Lìrú-ví dụ                        547. Lìshǐ-lịch sử                    548. Liǎ-hai
549. lián-liên                           550. Liánxì-liên hệ                  551. Liǎn-mặt                          552. Liànxí-luyện tập
553. liángkuai- mát mẻ            554. Liǎng-hai                         555. Liàng-sáng                      556. Liàng-chiếc (lt xe)
557. liáotiān-nói chuyện (tám)      558. Liǎojiě-hiểu rõ                 559. Línjū-láng giềng              560. Líng-số không 
561. lìngwài-ngoài ra              562. Liú-lưu lại                       563. Liúxué-du học                 564. Liúlèi-khóc (nhỏ) 
565. liúlì-lưu loát                     566. Liúxíng-lưu hành            567. Liù-số 6                           568. Lóu-lầu
569. lù-đường                         570. Luàn-lộn                          571. Lǚyóu-du lịch                 572. Lǜ-màu xanh (lá cây)
573. lǜshī-lật sư                       574. Māma-má                        575. Máfan-phiền                    576. Mǎ-con ngựa
577. mǎhu-qua loa, đại khái    578. Mǎshang-lập tức             579. Ma-không (hỏi)               580. Mǎi-mua
581.mài- bán                           582. Mǎn-đầy                          583. Mǎnyì-vừa lòng               584. Màn-chậm
585. máng-bận                        586. Māo-con mèo                  587. Máojīn-cái khăn              588. Màozi-nón
589. měi-không, chưa, hết      590. Méiguānxi-không có gì   591. Měi-mỗi                           592.měilì-đẹp
593. mèimei-em gái                 594. Mén-cửa                          595. Mèng-mơ, giấc mơ          596. Mǐ-gạo, mét        
597.mǐfàn-cơm                        598. Mìmǎ-mật mã                  599. Miǎnfèi-miễn phí             600. Miànbāo-bánh mỳ


601. 面条                                602. 民族                                603. 明白                                604. 明天
605. 名字                                606. 母亲                                607. 目的                                608.
609.   (哪儿)                        610. (那儿)                          611. 奶奶                                612. 耐心
613.                                     614.                                    615. 难道                                616. 难过
617. 难受                                618. 男人                                619.                                     620.
621.内容                                 622.                                     623. 能力                                624.
625.                                     626. 年级                                627. 年龄                                628. 年轻
629.                                     630.                                     631. 牛奶                                632. 农村
633.                                    634. 努力                                635. 暖和                                636. 女儿
637. 女人                                638. 偶尔                                639. 爬山                                640. 排列
641. 盘子                                642. 判断                                643. 旁边                                644.
645. 跑步                                646.                                     647. 朋友                                648. 批评
649. 皮肤                                650. 啤酒                                651. 脾气                                652.
653. 便宜                                654.                                     655.                                     656. 漂亮
657. 乒乓球                            658. 苹果                                659. 平时                                660. 瓶子
661.                                     662. 葡萄                                663. 普遍                                664. 普通话
665.                                     666. 妻子                                667.                                     668. 其次
669. 其实                                670. 其他                                671. 其中                                672. 奇怪
673. 起床                                674. 起飞                                675. 起来                                676. 气候
677.                                     678. 千万                                679. 铅笔                                680. 签证
681.                                     682. 前面                                683.                                     684.
685.                                     686. 巧克力                            687. 亲戚                                688.
689. 轻松                                690. 清楚                                691.                                     692. 情况
693.                                     694. 请假                                695. 请客                                696.
697.                                     698. 区别                                699.                                     700.
701. 去年                                702. 全部                                703. 缺点                                704. 缺少
705.                                     706. 确实                                707.                                     708. 裙子
709. 然而                                710. 然后                                711.                                     712.
713. 热闹                                714. 热情                                715.                                     716. 人民币
717. 任何                                718. 任务                                719. 认识                                720. 认为
721. 认真                                722.                                     723. 仍然                                724.
725. 日记                                726. 容易                                727. 如果                                728. 入口
729.                                     730.                                     731.                                     732. 散步
733. 森林                                734. 沙发                                735. 商店                                736.商量
737. 伤心                                738.                                     739. 上班                                740. 上网
741. 上午                                742. 稍微                                743.                                     744. 社会
745.                                     746.                                     747. 申请                                748. 身体
749. 什么                                750. 甚至                                751. 生病                                752. 生活
753. 生命                                754. 生气                                755. 生日                                756. 声音
757.                                     758.                                     759. 失败                                760.失望
761. 师傅                                762. 湿润                                763. 狮子                                764.
765. 十分                                766. 时候                                767. 时间                                768. 实际
769. 实在                                770. 食品                                771. 使                                    772. 使用
773.                                     774.                                     775. 市场                                776. 适合
777. 适应                                778. 世纪                                779. 世界                                780. 事情
781.                                     782. 收入                                783. 收拾                                784. 手表
785. 手机                                786. 首都                                787. 首先                                788.
789. 受不了                            790. 受到                                791. 售货员                            792.
793.                                     794. 舒服                                795. 叔叔                                796. 熟悉
797.                                     798. 数量                                799.数学                                 800.

601. miàntiáo-mỳ tôm        602.mínzú-dân tộc      603.míngbai-hiểu        604.míngtiān-ngày
605.míngzi-tên                    606.mǔqīn-má           607. Mùdì-mục đích     608. Ná-lấy, cầm
609. nǎ  (nǎr )-đâu (ở đâu)      610. Nà  (nàr )-đó (ở đó)         611. Nǎinai-bà                         612. Nàixīn-nhẫn nại
613. nán-nam                          614. Nán-khó                          615. Nándào-lẽ nào                 616. Nánguò-buồn
617. nánshòu-khó chịu            618. Nánrén-người nam          619. Ne-đấy, đâu                     620. Nèi-nội (trong vòng)
621. nèiróng-nội dung             622. Néng-có thể                    623. Nénglì-năng lực              624. Nǐ-bạn
625. nián-năm                         626. Niánjí-năm học, lớp   627. Niánlíng-tuổi, tuổi tác     628. Niánqīng-trẻ tuổi
629. niǎo-chim                        630. Nín-ông, bà (tôn trọng)   631. Niúnǎi-sữa bò                  632. Nóngcūn-nông thôn
633. nòng-làm(mất, dơ, hư)    634. Nǔlì-nỗ lực                      635. Nuǎnhuo-ấm áp               636. Nǚér-con gái( ai đó)
637. nǚrén-nử nhân, con gái   638. Ǒuěr-thinh thoảng           639. Páshān-leo núi                 640. Páiliè-xắp xếp 
641. pánzi-cái đĩa, mâm          642. Pànduàn-phán đoán        643. Pángbiān-bên cạnh          644. pàng-mập
645. pǎobù-chạy bộ                 646. Péi-cùng                          647. Péngyou-bạn bè              648. Pīpíng-phê bình
649. pífū-da                            650. Píjiǔ-bia                           651. Píqi-tình tình(cáu gắt)     652. Piān-bài (văn)
653. piányì-rẻ                          654. Piàn-gạt                           655. Piào-vé                            656. Piàoliang-đẹp
657. pīngpāngqiú-bóng bàn    658. Píngguǒ-táo(tàu)             659. Píngshí-bình thường       660. Píngzi-cái chai, lọ
661. pò-bề, rách                      662. Pútao-nho                        663. Pǔbiàn-phổ biến              664. Pǔtōnghuà-tiếng phổ thông
665. qī-số 7                             666. Qīzi-vợ                            667. Qí-cưỡi, đi ( xe, ngựa)    668. Qícì-thứ 2, sau đó, tiếp
669. qíshí-kỳ thực                   670. Qítā-cái khác                   671. Qízhōng-trong đó            672. Qíguài-kỳ quái
673. qǐchuáng-dậy, thức dậy 674. Qǐfēi-cất cánh(máy bay) 675. Qǐlái-thức dậy, bắt đầu   576. Qìhòu-khí hậu
677. qiān-ngàn                        678.qiānwàn-nhất thiết, 10 triệu    679. Qiānbǐ-bút chì                 680. Qiānzhèng-ký nhận, visa
681. qián-tiền                          682. Qiánmiàn-phía trước       683. Qiáng-tường                   684. Qiāo-gõ
685. qiáo-cầu                           686. Qiǎokèlì-sôcola               687. Qīnqi-người thân            688. Qīng-nhẹ
689. qīngsōng-nhẹ nhàng        690. Qīngchu-rõ ràng              691. Qíng-nắng                       692. Qíngkuàng-tình huống
693. qǐng-mời, nhờ                 694. Qǐngjià-xin nghỉ phép     695. Qǐngkè-mời khách          696. Qióng-nghèo
697. qiū-thu                             698. Qūbié-khác biệt               699. Qǔ-nhận, lấy                   700. Qù-đi
701. qùnián-năm ngoái            702. Quánbù-toàn bộ              703. Quēdiǎn-khuyết điểm     704. Quēshǎo-thiếu, hụt
705. què-lại, nhưng                 706. Quèshí-xác thực, thực     707. Qún- đám                        708. Qúnzi-cái váy
709. ránér-vậy mà                   710. Ránhòu-sau đó                711. Ràng-để, cho                   712. Rè-nóng
713. rènao-náo nhiệt               714. Rèqíng-nhiệt tình            715. Rén-người                       716. Rénmínbì-nhân dân tệ
717. rènhé-bất kỳ                    718. Rènwu-nhiệm vụ             719. Rènshi-biết, quen            720. Rènwéi-cho rằng
721. rènzhēn-nghiêm túc         722. Rēng-giục, bỏ                  723. Réngrán-vẫn                    724. Rì-ngày
725. rìjì-nhật ký                       726. Róngyì-dễ                       727. Rúguǒ-nếu như               728. Rùkǒu-cửa vào
729. ruǎn-mềm                        730. Sān-số 3                          731. Sǎn-cây dù                      732. Sànbù- tản bộ     
733. sēnlín-rừng sâu                734. Shāfā- sha pha                 735. Shàngdiàn-cửa hàng       736. shāngliang-thương lượng
737. shāngxīn-thương tâm      738. Shàng-lên, trên                739.shàngbān-đi làm, lên ca    740. Shàngwǎng-lên mạng
741. shàngwǔ-buồi sáng         742. Shāowēi-hơi, một tý       743. Shǎo-ít, thiếu                   744. Shèhuì-xã hội
745. shéi (shuí )-ai                   746. Shēn-sâu(tình cảm, nước)     747. Shēnqǐng-đơn xin....        748. Shēntǐ-thân thể
749. shénme-gì, nào                750. Shènzhì-thậm chí            751. Shēngbìng-bệnh, bị bệnh       752. Shēnghuó-sống, cuộc sống
753. shēngmìng-sinh mệnh     754. Shēngqì-tức, tức giận      755. Shēngrì-sinh nhật            756. Shēngyīn-tiếng âm
757. shěng-tỉnh                       758. Shèng-thừa, dư               759. Shībài-thất bại                 760. Shīwàng-thất vọng
761. shīfu-sư phụ                    762. Shīrùn-ẩm ướt                 763. Shīzi-sư tử                       764. Shí-số 10
765. shífēn-vô cùng, cực kì     766. Shíhou-khi                       767. Shíjiān-khi, thời gian       768. Shíjì-thực tế
769. shízài-thực sự, quả thật  770. Shípǐn-thực phẩm            771. Shǐ-khiến, làm cho          772. Shǐyòng-sử dụng
773. shì-là, dạ, phải, vâng       774. Shì-thử, thi                      775. Shìchǎng-chợ, thị trường              776. Shìhé-thích hợp
777. shìyìng-thích ứng            778. Shìjì-thế kỉ                       779. Shìjiè-thế giới                  780. Shì qíng-sự tình
781. shōu-thu, nhận                782. Shōurù-thu nhập             783. Shōushi-thu dọn              784. Shǒubiǎo-đồng hồ tay
785. shǒujī-ĐTDD                  786. Shǒu dū-thủ đô               787. Shǒuxiān-trước tiên        788. Shòu-gầy
789. shòubuliǎo-chịu không nổi         790. Shòu dào-nhận được, bị  791. Shòuhuòyuán-nhân viên bán hàng            792. Shū-sách
793. shū-thua                          794. Shūfu-dễ chịu                 795. Shūshu-chú                     796. Shúxī-quen thuộc, hiểu
797. shù-cây                            798. Shùliàng-số lượng           799. Shùxué-số học, toán học             800. Shùzì-con số

801. 刷牙                                802.                                     803.                                     804.
805. 水果                                806. 水平                                807. 睡觉                                808. 顺便
809.顺利                                 810. 顺序                                811. 说话                                812. 说明
813. 硕士                                814. 司机                                815.                                     816.
817.                                     818. 速度                                819. 塑料袋                            820.
821.                                    822. 虽然                                823. 随便                                824. 随着
825.                                     826. 孙子                                827. 所以                                828. 所有
829.                                     830.                                     831.                                     832.
833.                                     834.                                     835. 太阳                                836. 态度 
837.                                     838. 弹钢琴                            839.                                     840.            
841.                                     842.                                     843. 讨论                                844. 讨厌       
845. 特别                                846. 特点                                847.                                     848. 踢足球   
849.                                     850. 提高                                851. 提供                                852. 提前       
853. 提醒                                854. 体育                                855. 天气                                856.            
857. 填空                                858.                                     859. 条件                                860. 跳舞       
861.                                     862. 停止                                863.                                     864. 通过       
865. 通知                                866. 同情                                867. 同事                                868. 同学       
869. 同意                                870. 头发                                871. 突然                                872. 图书馆   
873.                                     874. 推迟                                875.                                    876.            
877. 袜子                                878.                                     879.                                     880.            
881. 完成                                882. 完全                                883.                                     884. 晚上       
885.                                     886.                                     887. 往往                                888. 网球       
889. 网站                                890. 忘记                                891. 危险                                892.            
893.                                     894.                                     895. 为了                                896. 为什么   
897. 味道                                898. 温度                                899. 文化                                900. 文章       
901.                                     902. 问题                                903.                                     904. 我们       
905. 握手                                906. 污染                                907.                                     908. 无聊       
909. 无论                                910.                                     911. 误会                                912. 西           
913. 西瓜                                914. 西红柿                            915. 希望                                916. 吸引       
917. 习惯                                918.                                     919. 洗手间                            920. 洗衣机   
921. 洗澡                                922. 喜欢                                923.                                     924.            
925. 下午                                926. 下雨                                927.                                     928. 先生       
929.                                     930. 现代                                931. 现在                                932. 羡慕       
933. 限制                                934.                                     935. 香蕉                                936. 相反       
937. 相同                                938. 相信                                939. 详细                                940.            
941.                                     942.                                    943.                                     944. 消息       
945.                                     946. 小姐                                947. 小时                                948. 小说       
949.小心                                 950.                                     951. 笑话                                952. 效果       
953. 校长                                954.                                    955.                                     956.            
957. 谢谢                                958.                                     959. 新闻                                960. 新鲜
961. 辛苦                                962. 心情                                963.                                     964. 信任
965. 信心                                966. 信用卡                            967. 兴奋                                968. 星期       
969.                                     970. 行李箱                            971.                                     972.            
973. 性别                                974. 性格                                975. 幸福                                976. 兴趣       
977. 熊猫                                978.                                     979. 休息                                980. 需要       
981. 许多                                982. 选择                                983. 学生                                984. 学习
985. 学校                                986.                                     987.                                     988. 压力       
989. 牙膏                                990. 亚洲                                991.                                     992.            
993. 严格                                994. 严重                                995. 研究生                            996. 颜色       
997. 演出                                998. 演员                                999. 眼镜                                1000.眼睛


801. shuāyá-đánh răng            802. Shuài-đẹp trai                  803. Shuāng-đôi, cặp (vật)      804. Shuǐ-nước
805. shuǐguǒ-trái cây               806. Shuǐpíng-trình độ            807. Shuìjiào-ngủ                    808. Shùnbiàn-tiện
809. shùnlì-thuận lợi               810. Shùnxù-thứ tự                 811. Shuōhuà-nói chuyện       812. Shuōmíng-thuyết minh
813. shuòshì-thạc sĩ                 814. Sījī-tài xế                         815. Sǐ-chết, mất                     816. Sì-số 4
817. sòng-tặng, tiễn                818. Sùdù-tốc độ                    819. Sùliàodài-túi nhựa           820. Suān-chua
821. suàn-tính                         822. Suīrán-tuy                       823. Suíbiàn-tuỳ tiện               824. Suízhe-dựa theo
825. suì-tuổi                            826. Sūnzi-cháu trai (ông,bà) 827. Suǒyǐ-cho nên                 828. Suǒyǒu-tất cả
829. tā-anh ấy, ông ấy (trai)    830. Tā-cô ấy, bà ấy (gái)        831. Tā-nó (đồ vật, con vật)    832. Tái-cái (lượng từ)
833. tái-khiêng, ngẩng            834. Tài-quá, rất                      835. Tàiyáng-mặt trời             836. Tàidu-thái độ
837. tán-nói (nhiều người)      838. Tángāngqín-đánh đàn      839. Tāng-canh                       840. Táng-đường, kẹo
841. tǎng-nằm                         842. Tàng-chuyến                   843. Tǎolùn-thảo luận             844. Tǎoyàn-ghét
845. tèbié-đặc biệt                   846. Tèdiǎn-đặc điểm              847. Téng-đau, thương           848. Tīzúqiú-đá banh
849. tí-đề, đề mục                   850. Tígāo-nâng cao                851. Tígōng-cung cấp             852. Tíqián-trước thời hạn
853. tíqǐng-nhắc nhở               854. Tǐyù-thể dục, thể thao     855. Tiānqì-thời tiết                856. Tián-ngọt
857. tiánkòng-điền ô trống      858. Tiáo-con (lượng từ)         859. Tiáojiàn-điều kiện            860. Tiàowǔ-khiêu vũ
861. tīng-nghe                         862. Tíngzhǐ-ngừng, dừng      863. Tǐng-rất                           864. Tōngguò-thông qua
865. tōngzhī-thông báo           866. Tóngqíng- đồng tình       867. Tóngshì-đồng nghiệp      868. Tóngxué-bạn học
869. tóngyì-đồng ý                  870. Tóufa-tóc                        871. Tūrán-đột nhiên               872. Túshūguǎn-thư viện
873. tuī-đẩy                             874. Tuīchí-chậm lại, lùi lại     875. Tuǐ-đùi                             876. Tuō-cởi
877. wàzi-cái tất, vớ               878. Wài-ngoài                        879. Wán-chơi                        880. Wán-xong
881. wánchéng-hoàn thành     882. Wánquán-hoàn toàn        883. Wǎn-cái bát, chén           884. Wǎnshang-buổi tối
885. wàn-vạn (10.000)            886. Wǎng-về, hướng về        887. Wǎngwǎng-luôn, thường 888. Wǎngqiú-quần vợt
889’. Wǎngzhàn-địa chỉ mạng                                                 890. Wàngjì-quên                    891. Wēixiǎn-nguy hiểm                                                 892. Wèi-alo, cho....ăn
893. wèi-ông, bà (lịch sự)       894. Wèi-vì                             895. Wèile-vì để                      896. Wèishénme-tại sao, thế nào
897. wèidào-mùi vị                 898. Wēndù-nhiệt độ              899. Wénhuà-văn hoá             900. Wénzhāng-văn chương
901. wèn-hỏi                           902. Wèntí-vấn đề                   903. Wǒ-tôi                             904. Wǒmen-chúng tôi
905. wòshǒu-bắt tay               906. Wūrǎn- ô nhiễm              907. Wú-vô                             908. Wúliáo-buồn tẻ
909. wúlùn-bất kể                   910. Wǔ-số 5                           911. Wùhuì-hiểu lầm               912. Xī-tây
913. xīguā-dưa hấu                 914. Xīhóngshì-cà chua          915. Xìwàng-hi vọng              916. Xīyǐn-hấp dẫn, lôi cuốn
917. xíguàn-thói quen             918. Xǐ-giửa, giặt                    919. Xǐshǒujiān-phòng giửa tay    920. Xǐyījī-máy giặt
921. xǐzǎo-tắm                        922. Xǐhuan-thích                   923. Xià-hạ                             924. Xià-xuống, dưới
925. xiàwǔ-buổi chiều             926. Xiàyǔ-mưa                      927. Xiān-trước                      928. Xiānsheng-ông, chồng
929. xián-mặn                         930. Xiàndài-hiện đại              931. Xiànzài-hiện nay             932. Xiànmù-hâm mộ
933. xiànzhì-hạn chế               934. Xiāng-hương, thơm        935. Xiāngjiāo-chuối               936. Xiāngfǎn-tương phản
937. xiāngtóng-tương đồng    938. Xiāngxìn-tin tưởng, tin   939. Xiángxì-tỉ mỉ                   940. Xiǎng-kêu lên
941. xiǎng-nhớ, nghĩ, muốn    942. Xiàng-về, hường về, với 943. Xiàng-giống                    944. Xiāoxi-tin tức
945. xiǎo-nhỏ                          946. Xiǎojiě-cô. Tiểu thư        947. Xiǎoshí-tiếng                   948. Xiǎoshuō-tiểu thuyết
949. xiǎoxīn-cẩn thận              950. Xiào-cười                        951. Xiàohuà-giỡn                  952. Xiàoguǒ-hiệu quả
953. xiàozhǎng-hiệu trưởng    954. Xiē-1 số, vài                    955. Xié-giày                          956. Xiě-viết
 957. xièxie-cảm ơn                 958. Xīn-mới                          959. Xīnwén-tin mới               960. Xīnxiān-mới mẻ
961. xīnkǔ-khổ                        962. Xīnqíng-tâm tình             963. Xìn-tin                             964. Xìnrèn-tín nhiệm
965. xìnxīn-niềm tin, lòng tin                                                  966. Xìnyòngkǎ-thẻ tín dụng 967. Xīngfèn-hưng phấn                                                  968. Xīngqī-tuần, thứ
969. xíng-được                        970. Xínglixiāng -vali hành lý                                                 971. Xǐng-tỉnh             972. Xìng-họ
973. xìngbié-giới tính              974. Xìnggé-tính cách             975. Xìngfú-hạnh phúc           976. Xìngqù-hứng thú
977. xióngmāo-gấu mèo, trúc                                                  978. Xiū-sửa                           979. Xiūxi-nghỉ ngơi   980. Xūyào-cần phải
981. xǔduō-rất nhiều               982. Xuǎnzé-lựa chọn             983. Xuéshēng-học sinh          984. Xuéxí-học tập
985. xuéxiào-trường học         986. Xuě-tuyết                        987. Xuè-máu                         988.yālì-áp lực
989. yágāo-kem đánh răng      990. Yàzhōu-châu Á               991. Ya-thế (trợ từ)                992. Yán-muối
993. yángé-nghiêm khắc         994. Yánzhòng-nghiêm trọng 995. Yánjiūshēng-nghiên cứu sinh      996. Yánsè-màu sắc
997. yǎnchū-diễn xuất            998. Yǎnyuán-diễn viên          999. Yǎnjìng-mắt kiếng          1000. Yǎnjing-con mắt
                                               
1001. 阳光                              1002. 羊肉                              1003. 养成                              1004. 样子     
1005. 邀请                              1006. 要求                              1007.                                   1008.          
1009. 钥匙                              1010. 爷爷                              1011.                                   1012. 也许     
1013.                                   1014. 叶子                              1015.                                   1016. 衣服     
1017. 医生                              1018. 医院                              1019. 一定                              1020. 一共     
1021. 一会儿                          1022. 一切                              1023. 一样                              1024.          
1025. 以后                              1026. 以前                              1027. 以为                              1028. 已经     
1029. 椅子                              1030. 亿                                  1031. 一般                              1032. 一边     
1033. 一起                              1034. 一直                              1035. 意见                              1036. 意思     
1037. 艺术                              1038.                                   1039. 因此                              1040. 因为     
1041. 音乐                              1042. 银行                              1043. 饮料                              1044. 引起     
1045. 印象                              1046. 应该                              1047.                                   1048. 影响     
1049.                                   1050. 勇敢                              1051.永远                               1052.          
1053. 优点                              1054. 优秀                              1055. 幽默                              1056.          
1057. 由于                              1058. 尤其                              1059. 游戏                              1060.游泳      
1061.                                   1062. 有名                              1063. 有趣                              1064. 友好     
1065. 友谊                              1066.                                   1067. 右边                              1068.          
1069. 愉快                              1070. 于是                              1071.                                   1072. 语法     
1073. 语言                              1074. 羽毛球                          1075. 遇到                              1076. 预习     
1077.                                   1078.                                   1079. 原来                              1080. 原谅     
1081. 原因                              1082.                                   1083. 愿意                              1084. 约会     
1085.                                   1086.                                   1087. 月亮                              1088. 阅读     
1089.                                   1090. 允许                              1091. 运动                              1092. 杂志     
1093.                                   1094.                                   1095. 再见                              1096. 咱们     
1097. 暂时                              1098.                                   1099. 早上                              1100. 责任     
1101. 怎么                              1102. 怎么样                          1103. 增加                              1104. 增长     
1105.                                   1106.                                   1107.                                   1108.          
1109. 丈夫                              1110招聘                               1111着急                               1112.          
1113. 照顾                              1114. 照片                              1115. 照相机                          1116. (这儿)           
1117.                                   1118.                                   1119. 真正                              1120. 整理     
1121. 整齐                              1122. 正常                              1123. 正好                              1124. 正确     
1125. 正式                              1126. 正在                              1127. 证明                              1128.          
1129.                                   1130. 支持                              1131. 知道                              1132. 知识     
1133. 值得                              1134.直接                               1135. 植物                              1136. 职业     
1137.                                   1138.                                   1139. 只好                              1140. 只要     
1141. 质量                              1142. 至少                              1143. 制造                              1144. 中国     
1145. 中间                              1146. 中文                              1147. 中午                              1148. 终于     
1149.                                   1150. 重点                              1151. 重视                              1152. 重要     
1153. 周末                              1154. 周围                              1155.                                   1156. 逐渐
1157.  主动                             1158. 主要                              1159. 注意                              1160
1161.                                   1162. 祝贺                              1163. 著名                              1164. 注意
1165. 专门                              1166. 专业                              1167.                                   1168.
1169. 准备                              1170. 准确                              1171. 准时                              1172. 桌子
1173. 仔细                              1174.                                   1175. 字典                              1176. 自己
1177. 自然                              1178. 自行车                          1179. 总结                              1180总是
1181.                                   1182.                                   1183. 组成                              1184. 组织
1185.                                   1186.                                  1187. 最好                              1188. 最后
1189. 最近                              1190. 尊重                              1191. 昨天                              1192. 左边
1193.                                   1194.                                   1195. 做生意                          1196.
1197. 座位                              1198. 作业                              1199. 作用                              1200. 作者      


1001. yángguāng-ánh mặt trời                                                 1002. Yángròu-thịt dê            1003. Yǎngchéng-dưỡng thành                                       1004. Yàngzi-dáng vẻ
1005. yāoqǐng-mời                  1006. Yāoqiú-yêu cầu             1007. Yào-muốn, cần, phải     1008. Yào-thuốc
1009.yàoshi-chìa khoá            1010. Yéye-ông nội                1011. Yě-cũng                        1012. Yěxǔ-có lẽ, có thể
1013. yè-trang                         1014. Yèzi-chiếc lá                 1015. Yī-số 1                          1016. Yīfu-quần áo
1017. yīshēng-bác sỹ               1018. Yīyuàn-bệnh viện          1019. Yīdìng-nhất định           1020. Yīgòng-tổng cộng
1021. yīhuìr-chúc nữa, một lát                                                 1022. Yīqiè-tất cả                   1023. Yīyàng-giống                                                  1024. Yǐ-để, dựa
1025. yǐhòu-sau này, sau khi   1026. Yǐqián-trước kia, trước khi 1027. Yǐwéi-cho rằng             1028. Yǐjīng-đã
1029.yǐzi-cái ghế                     1030. Yì-100 triệu                   1031. Yībān-thông thường     1032. Yībiān-một bên
1033. yīqǐ-cùng                       1034. Yīzhí-suốt, luôn            1035. Yìjiàn-ý kiến                 1036. Yìsi-ý, ý nghĩa
1037. yìshù-nghệ thuật           1038. Yīn-dâm, âm u              1039. Yīncǐ-do đó, vì vậy       1040. Yīnwèi-bởi vì
1041. yīnyuè-âm nhạc             1042. Yínháng-ngân hàng       1043. Yǐnliào-đồ uống            1044. Yǐnqǐ-gây ra, làm nên
1045. yìnxiàng-ấn tượng         1046. Yīnggāi-nên                  1047. Yíng-thắng                    1048. Yǐngxiǎng-ảnh hưởng
1049. yìng-cứng                      1050. Yǒnggǎn-dũng cảm      1051. Yǒngyuǎn-mãi mãi        1052. Yòng-dùng, xài
1053. yōudiǎn-ưu điểm           1054. Yōuxiù-ưu tú                1055. Yōumò-khôi hài            1056. Yóu-do, vì
1057. yóuyú-do vì                   1058. Yóuqí-đặc biệt              1059. Yóuxí-game, trò chơi    1060. Yóuyǒng-bơi
1061. yǒu-có                           1062. Yǒumíng-nổi tiếng        1063. Yǒuqù-thú vị                 1064. Yǒuhǎo-thân thiết
1065. yǒuyì-hữu nghị              1066. Yòu-lại                          1067. Yòubian-bên phải          1068. Yú-cá
1069. yúkuài-vui vẻ                1070. Yúshì-thế là                   1071. Yǔ-và, với                     1072. Yǔfǎ-ngữ pháp
1073. yǔyán-ngôn ngữ            1074. Yǔmáoqiú-cầu lông       1075. Yùdào-gặp phải(ngẫu nhiên)    1076. Yùxí-chuẩn bị trước bài
1077. yuán-đồng                     1078. Yuán-tròn                      1079. Yuánlái-vốn là               1080. Yuánliàng-tha thứ
1081. yuányīn-nguyên nhân    1082. Yuǎn-xa                        1083. Yuànyì-bằng lòng         1084. Yuēhuì-cuộc hẹn
1085. yuè-Việt, vượt              1086. Yuè-tháng                     1087. Yuèliang-mặt trăng       1088. Yuèdú-đọc
1089. yún-mây                        1090. Yǔnxǔ-cho phép           1091. Yùndòng-vận động       1092. Zázhì-tạp chí
1093. zài-ở                              1094. Zài-lại                            1095. Zàijiàn-tạm biệt             1096. Zánmen-chúng ta
1097. zànshí-tạm thời             1098. Zāng-dơ                        1099. Zǎoshang-buổi sáng      1100. Zérèn-trách nhiệm
1101. zěnme-thế nào, tại sao   1102. Zěnmeyàng- như thế nào    1103. Zēngjiā-tăng thêm         1104. Zēngzhǎng-tăng trưởng
1105. zhǎi-hẹp                         1106. Zhàn-trạm, đứng           1107. Zhāng-tờ, tấm               1108. Zhǎng-mọc, lớn
1109. zhàngfu-chồng, ông xã                                                 1110. Zhāopìn-tuyển               1111. Zháojí-nôn nóng                                                 1112. Zhǎo-tìm, kiếm
1113. zhàogù-chiếu cố            1114. Zhàopiàn-bức hình        1115. Zhàoxiàngjī-máy chụp hình `   1116. Zhè (zhèr )-này (ở đây)
1117. zhe-đang(trợ từ)            1118. Zhēn-thật                      1119. Zhēnzhèng-chân chính 1120.zhěnglǐ-chỉnh lí
1121. zhěngqí-chỉnh tề            1122. Zhèngcháng-thường     1123. Zhènghǎo-vừa khéo      1124. Zhèngquè-chính xác
1125. zhèngshì-chính thức      1126. Zhèngzài-đang              1127. Zhèngmíng-chứng minh             1128. Zhī-đại từ
1129. zhī-con (lượng từ)         1130. Zhīchí-ủng hộ                1131. Zhīdào-biết(vấn đề)      1132. Zhīshi-tri thức
1133. zhídé-đáng được           1134. Zhíjiē-trực tiếp              1135. Zhíwù-thực vật             1136. Zhíyè-nghề nghiệp
1137. zhǐ-chỉ                           1138. Zhǐ-chỉ                           1139. Zhǐhǎo-đành phải          1140. Zhǐyào-chỉ cần  
1141. zhìliàng-chất lượng       1142. Zhìshǎo-chí ít                1143. Zhìzào-chế tạo              1144. Zhōngguó-Trung Quốc
1145. zhōngjiān-chính giữa     1146. Zhōngwén-tiếng Trung   1147. Zhōngwǔ-buổi trưa       1148. Zhōngyú-sau cùng
1149. zhǒng-loại                     1150. Zhòngdiǎn-trọng điểm 1151. Zhòngshì-coi trọng        1152. Zhòngyào-quan trọng
1153. zhōumò-cuối tuần         1154. Zhōuwéi-chu vi             1155. Zhū-heo, lợn                 1156. Zhújiàn-từ từ, dần dần
1157. zhǔdòng-chủ động        1158. Zhǔyào-chủ yếu            1159. Zhǔyi-chủ ý, lập trường             1160. Zhù-sống, trú, đóng
1161. zhù-chúc                        1162. Zhùhè-chúc mừng         1163. Zhùmíng-nổi tiếng        1164. Zhùyì-chú ý
1165. zhuānmén-chuyên môn                                                 1166. Zhuānyè-chuyên nghiệp            1167. Zhuàn-kiếm (tiền)                                        1168. Zhuàng-đụng, chạm
1169. zhǔnbèi-chuẩn bị           1170. Zhǔnquè-chuẩn xác       1171. Zhǔnshí-đúng giờ          1172. Zhuōzi-cái bàn
1173. zǐxì-tỉ mỉ                        1174. Zì-chữ                           1175. Zìdiǎn-tự điển               1176. Zìjǐ-tự mình
1177. zìrán-tự nhiên                1178. Zìxíngchē-xe đạp          1179. Zǒngjié-tổng kết           1180. Zǒngshì-luôn là
1181. zǒu-đi                            1182. Zū-thuê, mướn ( đồ )    1183. Zǔchéng-tổ thành          1184. Zǔzhī-tổ chức
1185. zuǐ-cái miệng                1186. Zuì-nhất                         1187. Zuìhǎo-tốt nhất             1188. Zuìhòu-sau cùng                                               
1189. Zuìjìn-gần đây              1190. Zūnzhòng-tôn trọng       1191. Zuótiān-hôm qua           1192. Zuǒbian-bên trái                                               
1193. Zuò-ngồi                       1194. Zuò-làm                         1195. Zuòshēngyi-buôn bán   1196. Zuò-cái (lượng từ)
1197. zuòwèi-chỗ ngồi            1198. Zuòyè-bài về nhà          1199. Zuòyòng-tác dụng        2000. Zuòzhě-tác giả

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG CÙNG TÀI LIỆU


0986794406
   


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Danh mục bài đăng

Thông điệp

" HOA NGỮ NHỮNG NGƯỜI BẠN " chuyên mở lớp đào tạo tiếng Hoa cho học viên tại Bình Dương và TP Hồ Chí Minh. Hãy để số lượng học viên đông nhất của chúng tôi tại Bình Dương nói lên hai từ "CHẤT LƯỢNG ". Hãy để thời gian làm thăng hoa cuộc sống của bạn bởi chúng tôi tặng bạn hai từ " TỰ DO ". Hãy để chúng ta trên thế gian này thêm nhiều duyên tao ngộ. Hãy để " QUYẾT ĐỊNH HÔM NAY LÀ THÀNH CÔNG CỦA MAI SAU " Hãy liên hệ với với thầy Hưng: 0986.794.406 hoặc cô Ngọc: 0969.794.406

Lưu trữ

Được tạo bởi Blogger.

Xem tất cả Video dạy học tại đây

Xem tất cả Video dạy học tại đây
Xem tất cả các Video dạy tiếng hoa hay nhất tại Bình Dương

HỌC PHIÊN ÂM TIẾNG HOA NHANH NHẤT TẠI BD

HƯỚNG DẪN CÀI PHẦN MỀM GÕ TIẾNG HOA

HỌC TIẾNG HOA QUA 3 TỪ (DANH TỪ - ĐỘNG TỪ - TÍNH TỪ)

NGỮ PHÁP HIỆU QUẢ THẦN TỐC CHỈ TRONG 3 CÂU CỦA HOA NGỮ NHỮNG NGƯỜI BẠN

HỌC ĐẾM SỐ, ĐẾM TIỀN SIÊU ĐẴNG TRONG TIẾNG TRUNG

Giới thiệu Camera Mỹ

Bệnh viện Máy Tính Net - 1097, đường tỉnh lộ 43, KP2, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, TP.HCM phân phối camera USA Mỹ nhập khẩu nguyên chiếc từ nước ngoài, chất lượng cực tốt mà giá rẻ nhất thị trường, rẻ hơn cả hành Đài Loan và Trung quốc... Với chính sách hấp dẫn, lắp đặt tặng toàn bộ phụ kiện như dây cáp, dây điện, jack nối, phích điện và tên miền truy cập qua mạng internet, cộng với chế độ bảo hành tận nơi 2 năm hấp dẫn khiến khách hàng ủng hộ nhiệt tình đông đảo. Hãy liên hệ ngay với A Lễ 0932.633.966 nhé

Bài đăng phổ biến