Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2022

 

HOA NGỮ NHỮNG NGƯỜI BẠN

CÁCH DÙNG 是。。。的

  Thông thường mọi người thường làm những việc rất bình thường như ai, giống ai, và đương nhiên là không sai bởi nó vốn là như vậy. Từ từ nó trở thành một trào lưu một lẽ thường vậy. Theo mình thấy chỉ có mỗi  CÁCH DÙNG 是。。。的” mà phải tốn mấy trang giấy,bao nhiêu bút mực thì cũng không cần thiết lắm, một luồng gió mới giống như chúng ta bắt đầu tiếp nhận cái máy tính vậy, hãy hòa nhập hoặc tiếp nhận để tốt hơn thì cũng nên thử chứ nhỉ?

是。。。的Dùng để nói rõ hoặc nhấn mạnh chủ thể của động tác, hoặc động tác đã hoàn thành (không mang nghĩa thực) từ “” đứng trước từ cần nhấn mạnh, từ “” đứng sau câu biểu thị cả quá trình, từ “” có thể lược bỏ.

Mình sẽ gủi đến cho mọi người 4 câu ví dụ mang 1 ý với 4 cách nhấn mạnh khácnhau

là mọi người sẽ tự hiểu theo cách nhanh nhất:

Má tôi tối qua đưa tôi đi ăn:

我妈昨晚带我去吃           wǒmā zuówǎn dàiwǒqùchī           (câu nói bình thường không nhấn mạnh)

是我妈昨晚带我去吃的   shìwǒmā zuówǎn dàiwǒ qùchīde  (từ “” đứng trước  我妈” tức là nhấn mạnh muốn nói với người khác không phải ai  mà chính là mẹ tôi)

我妈是昨晚带我去吃的  wǒmā shìzuótiān dàiwǒ qùchīde    (từ “” đứng trước “昨晚” tức là muốn nói với người nghe là không phải hôm nào hết mà là tối qua)

我妈昨晚是带我去吃的 wǒmā zuówǎn shìdàiwǒqùchīde     (từ “” đứng trước  ” tức là muốn nói rằng má đưa đi chứ không phải tự đi hoặc bị ép đi)

  ba điều quan trọng cần lưu ý về cấu trúc :

 Nó được sử dụng để nhấn mạnh một chi tiết trong câu.

  thường được sử dụng để chỉ các sự việc diễn ra trong quá khứ.

(shì…de) là một cấu trúc rất phổ biến và quan trọng trong ngữ pháp tiếng Trung. Nó rất cần thiết cho mọi người đặc biệt là đối với sinh viên học, làm quen và liên tục xuất hiện trong cả văn nói và văn viết.

Phủ định của 

Phủ định của là đặt trước .  Bạn có thể sử dụng cách này để nói về những điều không đúng của hành động.

 Không phải má tôi tối qua đưa tôi đi ăn不是我妈昨晚带我去吃的 shìwǒmā zuówǎn dàiwǒ qùchīde.

Tôi không đi máy bay đến Hồng Kông我不是坐飞机去香港的Wǒ bùshì zuò fēijī qù xiānggǎng de.

Nếu phía sau động từ có danh từ làm tân ngữ thì tân ngữ ở sau từ nhưng có thể lược bỏ và thường hay lược bỏ

Bạn mua xe ở đâu 你是在哪儿买的(车)nǐshì zàinǎrmǎi de (chē)?

Tôi mua xe ở tiệm An Thành我在安成店买的(车)wǒzài ānchéngdiàn mǎide (chē) 

Câu hỏi với 

Một cách sử dụng khác của cấu trúc là câu hỏiđặt từ  sau câu là được

Cậu ta đến từ học kỳ trước phải không他是上个学期来的吗tāshì shànggèxīngqī láidema?

Mẹ bạn là tối qua đưa bạn đi ăn phải không妈是昨晚带去吃的nǐ mā shìzuótiān dàinǐ qùchī ma?

Chú ý: còn có một cách nhấn mạnh mở rộng đơn giản mà dễ dùng nhất đó chính là bỏ từ“” đi mà ta cứ đặt từ ” ở sau từ bạn cần nhấn mạnh, bạn muốn nhấn mạnh từ nào thì đạt từ “” ngay sau từ đó.

Tôi không phải nó我的不是他的                         wǒde bùshìtāde.

Viết nhé写的吧                                xiě deba?          

Màu trắng hay vàng白的还是黄的                    báide háishì huángde?

Tiền, tình đều không có钱的,情的,都没有       qiánde,qíngde dōuméiyǒu

Bài học tới đây đã hết, hẹn gặp trong bài sau nhé?


Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2022

 

HOA NGỮ NHỮNG NGƯỜI BẠN

BỔ NGỮ ĐỘNG LƯỢNG动作行为进行的数量

 Từ ở sau động từ để bổ nghĩa cho động từ đó ta gọi là bổ ngữ, từ đó chỉ ra số lần diễn ra của động tác, hành vi đó ta gọi nó là Bổ Ngữ Động Lượng

Cấu trúc: Động từ + Số từ + Động lượng từ

Các động lượng từ thường gặp/húi/ chuyến,次Cì/ lần , lượt/Biàn/ lần , lượt/Tàng/ chuyến/ Shēng / tiếng/ Xià/  chút,场/chǎng (cháng)/trận, cơn, xuất,阵/zhèn/trận, /fān/ phen, hồi, /dùn / bữa, trận

+)Dưới đây là cách dùng chi tiết của các động lượng từ, ta cùng tham khảo chút nhé?

(lần) cách dùng giống như “”, nhưng “” thường chỉ dùng trong văn viết nên rất ít người biết

Tôi đi qua Trung quốc 3 lần我去过中国三回Wǒ qùguò zhōngguó sān huí.

Cậu ấy đã đọc bài khóa hai lần rồi他读了两回课文Tā dú le liǎng huí kèwénle.

Chú ý: từ ” nếu dùng theo những cách ở trên thì là động lượng từ (lần), nhưng tiền thân của nó cũng là một động từ đấy nhé?

Cô ta về quê rồi她回老家了tāhuí lǎojiāle.

Bạn mau về nhà đi你快回家去吧nǐkuài huíjiāqùba?

(lần):  Nhấn mạnh số lần của động tác, giống như từ ”, nhưng dùng cả trong văn viết và văn nói

Cậu ấy đã đọc bài khóa hai lần rồi他读了两课文Tā dú le liǎng cì kèwén.

Tôi đi qua Trung quốc 3 lần我去过中国三回Wǒ qùguò zhōngguó sān huí.

Chú ý: có một từ khi dịch ra tiếng việt cũng mang nghĩa như ”, đó là “bèi”, có điều nó không nói về số lần của động tác như “”, mà nó biểu thị số lần của bội số:

Em 20 tuổi, nó 10 tuổi, em lớn hơn nó 2 lần20岁,他10岁我比他大一倍wǒ èrshísuì, tāshísuì , wǒbǐtādàyībèi. (người Trung Quốc khi so sánh về bội số họ lấy số lớn trừ đi số bé, còn dư bao nhiêu thì xem như là số hơn: 20-10 =10 “người 20 tuổi chỉ xem là lớn hơn người 10 tuổi 1 lần tuổi mà thôi”). Cứ như vậy chúng ta sẽ hiểu như sau:

5 lần四倍sìbèi,           8 lần七倍qībèi .

– “ (lần): Nhấn mạnh quá trình của động tác (phải làm từ đầu đến cuối xong xuôi  mới được tính là một lần, nó khác với ” là chỉ biểu đạt số lần của động tác, còn nó thường được dùng trong những tình huống được yêu cầu thực hiện lại hành động đó).

Bạn nói lại một lần nữa được không请你再说一遍Qǐng nǐ zàishuō yībiàn?

这个电影我看了一遍。

Zhège diànyǐng wǒ kàn le yībiàn.

Bộ phim này tôi đã xem hết hai lần rồi这个电影我看了遍了Zhège diànyǐng wǒ kàn le liǎng biànle.

Cậu ấy đã đọc bài khóa hai lần rồi他读了两课文Tā dú le liǎng cì kèwén (chỉ đọc 2 lần, nhưng chưa chắc đã đọc hết)

Cậu ấy đã đọc bài khóa hai lượt rồi他读了两遍课文Tā dú le liǎng cì kèwén (đọc 2 lần từ đầu đến cuối)

– “”(chuyến) biểu thị số lần di chuyển

Tôi muốn đến Trung Quốc một chuyến我想去中国一趟Wǒ xiǎng qù zhōngguó yī tàng.

Tôi muốn về nhà một chuyến我想回老家一趟Wǒ xiǎng huílǎojiā yī tàng.

– “”(tiếng) biểu thị số lần phát ra của thanh âm

Khi nào anh ta về hãy nói với tôi một tiếng他回来时,请跟我说一声tāhuíláishí, qǐng gēn wǒ shuō yìshēng.

Trong phòng chuyền ra mấy tiếng khóc nức nở屋里传出来几声抽泣wū lǐ chuánchūlái jǐshēngchōuqì.

– “” (chốc, lát, cái) biểu thị thời gian của động tác hoặc hướng của động tác từ cao xuống thấp

Đợi một chút等一下Děng yíxià!

Gõ cửa 2 cái敲了一下门Qiāole liǎng xià mén.

– “”(trận, cơn, xuất) biểu thị hành động của gió, mưa hoặc xuất phim, cơn bệnh. Cần chú ý ” có 2 cách đọc. Nói về thi đấu thể thao, giải trí văn nghệ (đá bóng, xem phim) thì đọc là: “chǎng”, còn các trường hợp khác đọc là: “cháng”

Mưa một trận下一场雨xià yīchángyǔ.

Thổi một cơn gió刮(吹)一场风guā (chuī) yīchángfēng.

Có một trận thi đấu bóng đá有一场足球比赛yǒuyīchǎng zúqiúbǐsài.

Phát ra một trận bệnh发了一场病fāle yīchángbìng.

Xem một xuất phim看了一场电影kànle yīchǎngdiànyǐng.

– “” (trận) ) biểu thị hành động của gió, mưa (nhưng lớn, nhanh hơn từ ”) hoặc trận đánh (chiến tranh, đánh trận)

Mưa một trận下一阵雨xià yīzhènyǔ.

Thổi một cơn gió刮(吹)一阵风guā (chuī) yīzhèn fēng.

  Chúng ta cần phải đánh một trận với quân địch我们该跟敌人打一针wǒmengāi gēndírén dǎyīzhèn.

– “” (phen, hồi) biểu thị một khoảng thời gian phải chịu đựng như thế nào đó

Cô ta phí một phen tâm huyết她费了一番心血啊tāfèile yīfānxīnxuè!

Nó lại khổ một phen rồi他又苦一番了tāyòu kǔyīfānle.

– “” (bữa, trận) biểu thị số lần ăn cơm, thời lượng của hành động mắng, chửi

Một ngày ăn ba bữa cơm一天吃三顿饭yītiān chī sāndùnfàn.

Má chửi tôi một trận妈骂我一顿mā màwǒ yīdùn.

Lưu ý:Trong câu có bổ ngữ động lượng không thể trùng điệp động từ.

Trong câu có bổ ngữ động lượng, có thể mang trợ từ động thái “” và“” Trợ từ động thái “” và“” đặt ngay sau động từ và trước bổ ngự động lượng.

Cô ta phí một phen tâm huyết她费了一番心血啊tāfèile yīfānxīnxuè!

Tôi tìm cậu mấy lần, nhưng đều không thấy cậu我找过你几次,你都不在Wǒ zhǎoguò nǐ hǎo jǐ cì, nǐ dōu bù zài.

Trong câu có bổ ngữ động lượng, không thể mang trợ từ trạng thái“

Câu có bổ ngữ động lượng là nhất định phải theo công thức: ĐT+ Số Từ + các từ động lượng (10 từ ở trên). Nếu thiếu đi 1 trong ba thành phần trong kết cấu đó thì sẽ không còn là bổ ngữ động lượng nữa:

Hỏi một lượt 问一遍 ( là BNĐL vì phía trước có 问,一)

Hỏi khắp问遍( là BNKQ vì phía trước không có số từ)

Đi một lần走一回 ( là BNĐL vì phía trước có 走,一)

Đi về走回( là BNKQ vì phía trước không có số từ)

CÁCH DÙNG CỦA BỔ NGỮ ĐỘNG LƯỢNG

 

 Khi động từ không mang theo tân ngữ thì bổ ngữ đương nhiêu trực tiếp ở sau động từ:

Đợi một chút等一下Děng yíxià!

 Khi động từ mang theo tân ngữ (Tân ngữ là danh từ chỉ vật, bổ ngữ động lượng đứng trước tân ngữ)

Cậu ấy đã đọc bài khóa hai lần rồi他读了两课文Tā dú le liǎng cì kèwén.

Tân ngữ là danh từ chỉ người, bổ ngữ động lượng đứng sau tân ngữ

Tôi tìm cậu mấy lần, nhưng đều không thấy cậu我找过你几次,你都不在Wǒ zhǎoguò nǐ hǎo jǐ cì, nǐ dōu bù zài.

 Tân ngữ là danh từ chỉ nơi chốn, bổ ngữ động lượng có thể đứng trước hoặc đứng sau tân ngữ

Tôi đi qua Hà Nội hai lần我去过河内两次/我去过两次河内Wǒ qù guò HéNèi liǎng cì/ Wǒ qù guò liǎng cì HéNèi.

Dạng phủ định:Trong tiếng Trung , khi muốn nhấn mạnh phủ định người ta có thể dùng dạng phủ định của bổ ngữ động lượng.

Chủ ngữ+    + bổ ngữ động lượng + 还没+ động từ + (过)

Bài khóa một lần tôi cũng chưa đọc qua课文一次我还没看过Kèwén yícì wǒ hái méi kànguò.

Dạng nghi vấn: Bởi vì bổ ngữ động lượng dùng để biểu thị số lần thực hiện động tác , nên dạng nghi vấn của bổ ngữ động lượng thường là “ mấy” hoặc “多少 Duōshǎo- bao nhiêu”

Bạn xem qua mấy lần rồi你看过几遍Nǐ kànguò jǐ biàn?

Bài học đã kết thúc rồi hẹn các bạn trong bài tới nhé?


Danh mục bài đăng

Thông điệp

" HOA NGỮ NHỮNG NGƯỜI BẠN " chuyên mở lớp đào tạo tiếng Hoa cho học viên tại Bình Dương và TP Hồ Chí Minh. Hãy để số lượng học viên đông nhất của chúng tôi tại Bình Dương nói lên hai từ "CHẤT LƯỢNG ". Hãy để thời gian làm thăng hoa cuộc sống của bạn bởi chúng tôi tặng bạn hai từ " TỰ DO ". Hãy để chúng ta trên thế gian này thêm nhiều duyên tao ngộ. Hãy để " QUYẾT ĐỊNH HÔM NAY LÀ THÀNH CÔNG CỦA MAI SAU " Hãy liên hệ với với thầy Hưng: 0986.794.406 hoặc cô Ngọc: 0969.794.406

Lưu trữ

Được tạo bởi Blogger.

Xem tất cả Video dạy học tại đây

Xem tất cả Video dạy học tại đây
Xem tất cả các Video dạy tiếng hoa hay nhất tại Bình Dương

HỌC PHIÊN ÂM TIẾNG HOA NHANH NHẤT TẠI BD

HƯỚNG DẪN CÀI PHẦN MỀM GÕ TIẾNG HOA

HỌC TIẾNG HOA QUA 3 TỪ (DANH TỪ - ĐỘNG TỪ - TÍNH TỪ)

NGỮ PHÁP HIỆU QUẢ THẦN TỐC CHỈ TRONG 3 CÂU CỦA HOA NGỮ NHỮNG NGƯỜI BẠN

HỌC ĐẾM SỐ, ĐẾM TIỀN SIÊU ĐẴNG TRONG TIẾNG TRUNG

Giới thiệu Camera Mỹ

Bệnh viện Máy Tính Net - 1097, đường tỉnh lộ 43, KP2, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, TP.HCM phân phối camera USA Mỹ nhập khẩu nguyên chiếc từ nước ngoài, chất lượng cực tốt mà giá rẻ nhất thị trường, rẻ hơn cả hành Đài Loan và Trung quốc... Với chính sách hấp dẫn, lắp đặt tặng toàn bộ phụ kiện như dây cáp, dây điện, jack nối, phích điện và tên miền truy cập qua mạng internet, cộng với chế độ bảo hành tận nơi 2 năm hấp dẫn khiến khách hàng ủng hộ nhiệt tình đông đảo. Hãy liên hệ ngay với A Lễ 0932.633.966 nhé

Bài đăng phổ biến