Thứ Tư, 27 tháng 4, 2022

 HOA NGỮ NHỮNG NGƯỜI BẠN

CÁCH DÙNG MỖI...MỖI.../ CÀNG...CÀNG.../CÀNG NGÀY CÀNG...一年比一年。。。,越来越。。。,越。。。越。。。,更。。。更。。。的用法

Trong tiếng Trung khi biểu đạt sự gia tăng mức độ hoặc biến đổi của sự vật chúng ta thường có một số câu mẫu như sau:

Mỗi năm một tốt hơn一年比一年好yīnián bǐ yīniánhǎo.

Mỗi lần một nhiều hơn一次比一次多yīcì bǐ yīcìduō.

Mỗi câu mỗi khó hơn一句比一句难yījù bǐ yījùnán.

Sự gia tăng cũng dùng để biểu đạt cho tình huống xấu, kém:

Sức khỏe mỗi ngày một kém đi身体一天比一天差shēntǐ yītiān bǐ yītiānchà.

Khi biểu thị mức độ chung chung, hoặc chỉ biểu đạt một nhân vật, một sự việc thì có 2 công thức thường ở sau chủ ngữ:

Càng ngày càng...越来越。。。(phía sau thường là tính từ hoặc động từ trìu tượng)

Càng ...càng越。。。越。。。(phía sau là động từ hoặc tính từ đều được)

Cô ấy càng ngày càng lười她越来越懒tā yuèláiyuèlǎn.

Tôi càng ngày càng thích tiền我越来越喜欢钱wǒ yuèláiyuè xǐhuanqián.

Bạn càng nói càng lộn你越说越乱nǐyuèshuōyuèluàn.

Tiếng Hoa càng học càng khó汉语越学越难hànyǔ yuèxué yuènán.

Chúng ta cũng có thể thay thế越。。。越。。。bằng更。。。更。。。hoặc có thể dùng 2 hoặc 3 từ hoặc 1 từ cũng được.

Hãy để chúng ta giống như chim bay càng cao càng nhanh càng xa让我们像鸟儿一样飞得更高更快更远ràngwǒmen xiàngniǎor yīyàng fēidegēnggāo gēngkuài gēngyuǎn.

Bạn càng nói càng lộn你更说更乱nǐgēngshuō gēngluàn.

Anh ta học càng tốt hơn他学得更好tāxuédegēnghǎo.

Chú ý: tất cả các cách dùng ở trên đều không được dùng các phó từ chỉ mức độ trong đó (hěnrất,太tàiquá,非常fēichángvô cùng,十分shífēn– vô cùng,...极了jílecực kỳ) bởi những công thức đó cũng đang biểu đạt mức độ cao rồi.

Bài học đã kết thúc, hẹn gặp lại trong tiết học sau nhé?

Thứ Tư, 20 tháng 4, 2022


HOA NGỮ NHỮNG NGƯỜI BẠN 

CÂU CHỮ “BÈI” (CÂU BỊ ĐỘNG)被字句


Câu chữ là câu vị ngữ động từ (câu bị động), dùng giới từ và tân ngữ làm trạng ngữ, biểu thị người hoặc sự vật nào đó thu nhận được một kết quả nào đó do ảnh hưởng của động tác khác.

Do câu chữ “biểu thị chủ ngữ chịu sự tác động của một hành động khác, thể hiện đối ngược lại so với câu chữ “(đổi vị trí chủ ngữ sang tân ngữ, đổi chữ ”thành chữ ”các thành phần khác vẫn giữ nguyên, vị ngữ không thể là một động từ đơn giản,sau động từ thường có phần biểu thị sự hoàn thành hoặc kết quả.

Chủ ngữ + giới từ+ tân ngữ + động từ + thành phần khác

Tân ngữ + giới từ  + chủ ngữ + động từ + thành phần khác

Hãy xem ba ví dụ sau:               

– Cô ta trả sách cho tôi rồi她还给我书tā huángěiwǒ shūle. (câu bình thường)

– Cô ta đem sách trả cho tôi rồi把书还给我了Tā bǎshū huángěiwǒ le.(câu chữ 把”nhấn mạnh tân ngữ)

– Sách bị cô ta trả cho tôi rồi书被还给我了shūbèitā huángěiwǒle (câu chữ ” nhấn mạnh đối tượng tác động lên tân ngữ)

Sách của tôi bị anh ấy lấy đi rồi我的书被他拿走了wǒdeshū bèitā názǒule!

Chú ý:về cơ bản câu chữ “” giống như cách dùng chữ ” cho nên các bạn hãy học câu chữ ” thì tự dưng sẽ biết cách dùng câu chữ ” chỉ là một câu mang ý chủ động, một câu mang nghĩa bị động mà thôi.

Sách của tôi bị anh ấy lấy đi rồi我的书被他拿走了wǒdeshū bèitā názǒule! = Anh ấy đem sách của tôi đi rồi他把我的书拿走了tābǎ wǒdeshū názǒule.

Khi biều đạt ý bị động bằng từ chúng ta đều có thể thay bằng 3 từ, , mà nghĩa của nó cũng không thay đổi, nhưng khi dùng, tân ngữ của nó có thể lược bỏ. Khi dùng, tân ngữ của nó nhất định không thể lược bỏ. Từ ”dùng nhiều trong văn viết, “, , ” thường dùng trong văn nói.

Ví bị trộm mất rồi:

– 钱包被 () 偷走了Qián bāo bèi (rén) tōu zǒu le

– 钱包给 () 偷走了Qián bāo gěi (rén) tōu zǒu le.

– 钱包叫人偷走了Qián bāo jiào rén tōu zǒu le.

– 钱包让人偷走了Qián bāo ràng rén tōu zǒu le.

Trong một số câu bị động nếu bỏ chủ ngữ mà ý câu vẫn rõ thì có thể bỏ:

Anh ta bị má đánh他被(妈妈)tabèi (māma)dǎ

Tôi đã từng bị mọi người xem là người lười我曾经被 (人家) 认为是个懒惰的wǒcéngjīng bèi (rénjiā) rènwéi shìgelǎnduōde.

Nhưng không phải là cứ câu nào có nghĩa là “bị” là đều có thể dùng ”, nó phải nằm trong câu mang ý bị động thì mới được dùng

Nó bị bệnh他得了病tā délebìng.

Cô ấy bị thương她受伤tāshòushāng

Cấu trúc “ + danh từ + + động từ ” cùng biểu thị ý nghĩa bị động, thường dùng trong văn viết.

Chúng tôi đều bị cảm động bởi câu chuyện của cô ấy我们都为她的话所感动Wǒmen dōuwèitādehuà suǒgǎn dòng.

Cái loại vấn đề này được mọi người quan tâm这种问题为大家所关心这种问题为大家所关心

Vậy là bài học đã kết thúc rồi, hẹn gặp các bạn trong bài sau nhé?

Thứ Năm, 14 tháng 4, 2022
HOA NGỮ NHỮNG NGƯỜI BẠN

CÂU CHỮ “BǍ” (CÂU CHỦ ĐỘNG)把字句

- Khi biểu đạt ngôn ngữ chúng ta đều biết có rất nhiều cách để biểu đạt, và mỗi cách biểu

đạt cũng đều do người biểu đạt chọn lựa mà thôi. Tiếng Trung cũng vậy, nhưng phàm là

những ai có kiến thức về tiếng Trung đều không thể phủ nhận “câu chữ bǎ” là một

 loại câu đặc biệt nhất trong tiếng Trung, nó giống như một tuyệt chiêu cho người luyện

võ vậy, khi khó khăn, khi vào thế bí không biết dùng cách nào để dịch thì “câu chữ bǎ”

 Chính là sự trợ giúp, cùng mình nghiên cứu một chút xem nó có đúng như lời đồn

 không nhé? Thường dịch là “đem, mang”, cũng có khi hiểu ngầm mà không dịch nghĩa.

Chủ ngữ + giới từ  + tân ngữ + động từ + thành phần khác

Động từ trong câu phải là các động từ mang theo tân ngữ và biểu thị hành động có nghĩa  xử lý được như: rửa, zuòlàm, 翻译fānyìdịch, 打扫dǎsǎoquét dọn...không dùng các động từ đặc biệt (trìu tượng) dưới đây:

Biểu thị phán đoán trạng thái: shìlà, yǒu, zài, xiànggiống,站zhànđứng

Chỉ hoạt động tâm lý: 讨厌tǎoyàn ghétsợ,喜欢xǐhuan thích,  愿意yuànyìbằng lòng,生气shēngqì tức giận

Biểu thị xu hướng: jìn– vào, chū– ra, huí– về, đi,zǒu– đi, – dậy, bắt đầu, lái– đến,过guò– qua

Biểu thị tri giác: tīngnghe,dǒnghiểu ,觉得juédecảm thấy,感到gǎndàocảm thấy, 知道zhīdao biết, 同意tóngyìđồng ý, 觉得juédecảm thấy

Sau động từ  trong câu chữ thường phải thêm các thành phần khác như: trợ từ động thái le, zhe, trợ từ ngữ khí ne, a, ba …hoặc lặp lại động từ hoặc bổ ngữ.

Không dùng bổ ngữ khả năng, nếu muốn biểu thị khả năng, dùng động từ năng nguyện.

 Cô ta  đã trả sách cho tôi rồi把书还给我了Tā bǎ shū huán gěi wǒ le.

Tôi làm xong bài tập về nhà rồi我把作业做完了Wǒ bǎ zuòyè zuò wánle.

Nếu tình huống rõ ràng có thể lược bỏ chủ ngữ:

Mở cửa ra打开门dǎ kāimén. (câu nói bình thường)

Mở cửa ra 把门打开bǎmén dǎ kāi. (câu chữ “bǎ” dùng để nhấn mạnh tân ngữ)

Trạng ngữ chỉ thời gian, động từ năng nguyện néng có thể,应该yīnggāi  nên, phải,可以kěyǐ  có thể,会huì biết, sẽ,要yào cần, phải, muốn,想xiǎng muốn, nhớ, nghĩ.

Phó từ已经yǐjīng đã,别bié đừng,一定yīdìng nhất định,一直yīzhí suốt, mãi, cứ,都dōuđều,还hái còn,就jiù thì, bèn... đều được đặt trước chữ “”.

Bạn có thể mở cửa được không你可以把门打开吗Nǐ kěyǐ bǎmén dǎkāi ma?

Cậu ta muốn ăn hết cơm他想把饭吃完tāxiǎng bǎfàn chīwán.

Dạng phủ định của câu chữ “bǎ” là để 不,没 trước từ “bǎ”

Cậu ta không ăn hết cơm他不把饭吃完tābù bǎfàn chīwán.

Tôi vẫn chưa làm xong bài tập về nhà我还没把作业做完Wǒ hái méi bǎzuòyè zuòwán

Tân ngữ là đối tượng bị tác động và phải được xác định cụ thể (Là danh từ không có số +lượng từ)

Anh ta đọc hết cuốn sách này rồi他把这本书看完了Tā bǎ zhè běn shū kàn wán le

Không thể nói: 他把一本书看完了

Trong câu ch“bǎ” thường có các bổ ngữ:

Anh ấy dọn dẹp phòng xong rồi他把房间打扫Tā bǎfángjiān dǎsǎowán le (Bổ ngữ kết quả)

Mọi người đưa vở của mình ra大家把自己的出来Dàjiā bǎ zìjǐ de shū náchū lái (Bổ ngữ xu hướng).

Tôi đã đọc bài khóa 2 lần rồi我已经把生词读了两遍Wǒ yǐjīng bǎ shēngcí dúle liǎng biàn (Bổ ngữ động lượng).

Anh ta làm những bài tập này trong 3 tiếng他把这些练习做了三个小时Tā bǎ zhèxiē liànxí zuòle sān gè xiǎo shí (Bổ ngữ thời lượng)

Nếu trong câu không có tân ngữ mà vẫn muốn dùng câu chữ “bǎ” thì ta phải tạo ra một tân ngữ giả định

Tôi nghe hiểu rồi我把你的话听懂了wǒbǎ nǐdehuà tīngdǒngle.

Trong câu chữ “bǎ” có thể thay “bǎ” bằng từ “jiāng”,  chỉ là từ jiāng” thường dùng trong văn viết.

Cậu ta muốn ăn hết cơm 他想把 ()饭吃完tāxiǎng bǎ“jiāng”fàn chīwán.

Trong câu chữ “bǎ” có thể thêm từ “给gěi” phía trước động từ để nhấn mạnh hành động chứ không có nghĩa thực

Tôi làm hư cái áo của mẹ rồi我把妈妈的衣子给弄坏了wǒbǎ māmā deyīzi gěi nònghuàile.

Anh ta làm mất chìa khóa rồi他把钥匙给丢了tābǎ yàoshi gěidiūle.

Trong câu chữ“bǎ” cũng không được dùng “”“” để biểu thị trình độ

Câu chữ “bǎ” cũng có thể dùng trong cấu trúc nói: Xem...như/ 把。。。看,(当)作(成)

Tôi nhuộm quần áo thành màu hồng rồi我把衣服染成红的了wǒbǎyīfu rǎnchéng hóngdele.

Bố luôn xem anh ta như đứa trẻ父亲总把他当作小孩子fùqīnzǒngbǎtādàngzuòxiǎoháizi.

Câu chữ“bǎ” có  khi cũng mang nghĩa như từ 使shǐ – làm cho, khiến cho khi đó nó thường đi với từ chỉ biểu cảm, cuối câu thường có trợ từ “:

Công việc nhiều quá, khiến tôi mệt chết đi工作太多,把我累坏了gōngzuòtàiduō, bǎwǒ lèihuàile.

Nghe nói ba về làm cho nó vui mừng nhảy ầm ầm lên听说爸爸回来,把她高兴得跳起来tīngshuō bābahuílái, bǎtā gāoxìngde tiào qǐlái.

“bǎ” là giới từ trong tiếng Trung, do đó cách dùng của nó cũng giống các giới từ khác (đứng sau chủ ngữ và ở trước tân ngữ), nhưng khi “bǎ” đứng sau một số từ và trước tân ngữ thì nó lại là một lượng từ nhé (lượng từ của các vật có cán, cầm nắm được: cái, con (dao, búa, đục, ghế...)

Dùng cho những vật có cán: cái, chiếc
                                    
一把刀yībǎdāomột con dao, 一把伞yībǎsǎnmột chiếc ô
                                      Dùng cho vật cầm được trong nắm tay: nắm, vốc
                                    
一把米yībǎmǐ một nắm gạo, 一把花yībǎhuāmột nắm hoa
                                      Dùng cho một số từ trừu tượng (tuổi tác, sức lực...)
一把年纪yībǎ niánjìmột chút tuổi,一把力气yībǎlìqì một chút sức lực
Dùng cho những động tác của tay, thường kết hợp với “
”: một tay
                          
帮他一把giúp anh ta một tay, 一把拉住yībǎ lāzhùmột tay kéo lại


Danh mục bài đăng

Thông điệp

" HOA NGỮ NHỮNG NGƯỜI BẠN " chuyên mở lớp đào tạo tiếng Hoa cho học viên tại Bình Dương và TP Hồ Chí Minh. Hãy để số lượng học viên đông nhất của chúng tôi tại Bình Dương nói lên hai từ "CHẤT LƯỢNG ". Hãy để thời gian làm thăng hoa cuộc sống của bạn bởi chúng tôi tặng bạn hai từ " TỰ DO ". Hãy để chúng ta trên thế gian này thêm nhiều duyên tao ngộ. Hãy để " QUYẾT ĐỊNH HÔM NAY LÀ THÀNH CÔNG CỦA MAI SAU " Hãy liên hệ với với thầy Hưng: 0986.794.406 hoặc cô Ngọc: 0969.794.406

Lưu trữ

Được tạo bởi Blogger.

Xem tất cả Video dạy học tại đây

Xem tất cả Video dạy học tại đây
Xem tất cả các Video dạy tiếng hoa hay nhất tại Bình Dương

HỌC PHIÊN ÂM TIẾNG HOA NHANH NHẤT TẠI BD

HƯỚNG DẪN CÀI PHẦN MỀM GÕ TIẾNG HOA

HỌC TIẾNG HOA QUA 3 TỪ (DANH TỪ - ĐỘNG TỪ - TÍNH TỪ)

NGỮ PHÁP HIỆU QUẢ THẦN TỐC CHỈ TRONG 3 CÂU CỦA HOA NGỮ NHỮNG NGƯỜI BẠN

HỌC ĐẾM SỐ, ĐẾM TIỀN SIÊU ĐẴNG TRONG TIẾNG TRUNG

Giới thiệu Camera Mỹ

Bệnh viện Máy Tính Net - 1097, đường tỉnh lộ 43, KP2, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, TP.HCM phân phối camera USA Mỹ nhập khẩu nguyên chiếc từ nước ngoài, chất lượng cực tốt mà giá rẻ nhất thị trường, rẻ hơn cả hành Đài Loan và Trung quốc... Với chính sách hấp dẫn, lắp đặt tặng toàn bộ phụ kiện như dây cáp, dây điện, jack nối, phích điện và tên miền truy cập qua mạng internet, cộng với chế độ bảo hành tận nơi 2 năm hấp dẫn khiến khách hàng ủng hộ nhiệt tình đông đảo. Hãy liên hệ ngay với A Lễ 0932.633.966 nhé

Bài đăng phổ biến