Thứ Năm, 27 tháng 10, 2022

 

HOA NGỮ NHỮNG NGƯỜI BẠN

CÁCH DÙNG 连。。。也,都. Ngay cả... cũng, đều

là giới từ dùng để nhấn mạnh / ở phía sau mang tính bổ sung. 

Đứng trước chủ ngữ để nhấn mạnh chủ ngữ:

Ngay cả người già cũng tham gia trận đấu này连老人也参加这场比赛了

Lián lǎorén yě cānjiā zhèchǎng bǐsàile.

Ngay cả bạn cũng không biết trả lời 连你也不会回答Lián nǐ yě bù huì huídá?

– Đứng sau chủ ngữ để nhấn mạnh động từ (hành động của chủ ngữ):

 Anh ấy ngay cả hát Karaok cũng không biết他连唱卡拉OK都不会Tā lián chàng kǎlā OK dōu bù huì.

 Bạn ngay cả vấn đề đơn giản như vậy cũng khôngbiết trả lời sao你连这么简单的问题也不会回答Nǐ lián zhème jiǎndān de wèntí yě bù huì huídá?

– Đưa tân ngữ ra phía trước để nhấn mạnh tân ngữ

Ngay cả vấn đề đơn giản như vậy bạn cũng khôngbiết trả lời sao连这么简单的问题你也不会回答lián zhème jiǎndān de wèntí nǐ yě bù huì huídá?

 Ngay cả tên của cuốn sách này bạn cũng chưa nghe nói qua 连这本书的名字你也没听说过lián zhè běn shū de míngzì nǐ yě méi tīng shuōguò?

连。。。也,都có thể lược bỏ  , nhưng phó từ / thì không thể bỏ. 

– Ngoài cách dùng như đã nêu ra có thể dùng chung với “”, biểu thị bao gồm cả...(nó có thể bao gồm danh từ hoặc động từ đều được).

Anh ta ngay cả sách và bút đều không có thì sao mà học?他连书带笔都没有,怎么学啊 tāliánshū dàibǐ dōuméiyǒu, zěnmexué a?

Tôi cả nói và viết, một ngày dạy khoảng 10 tiếng đồng hồ 我连说带写,一天教了十个小时左右wǒliánshuōdàixiě, yītiānjiāole shígèxiǎoshízuǒyòu.

Những cách dùng ở trên ” đều là một liên từ, nhưng nó vẫn còn mấy cách dùng khác và khi đó nó sẽ là một phó từ, lúc này nó thường ở trước một động từ:

Liền, suốtlián,连续liánxù, 接接jiēlián, 一连 yīlián

Liên tục连连liánlián

Vội vàng连忙liánmáng

Tôi có thể làm việc suốt 10 tiếng我可能连续工作十个小时wǒkěnéng liánxùgōngzuò shígèxiǎoshí.

Nghe tôi nóixong cô ta liên tục gật đầu听我说完他连连点头tīngwǒ shuōwán, tāliánlián diǎntóu. 

Biết tôi về tới, con trai vội vàng đi mở cửa知道我回来,儿子连忙去开门zhīdàowǒhuílái, érzi liánmángqùkāimén.

BÀI HỌC ĐÃ KẾT THÚC, CHÚNG TA GẶP NHAU TRONG BÀI SAU NHÉ?


Thứ Năm, 20 tháng 10, 2022

 


HOA NGỮ NHỮNG NGƯỜI BẠN

Cách dùng từ Trả, Mời trong tiếng Trung

Nghĩa Hán Việt là: KÍNH. Biểu thị tôn kính, kính trọng, ngưỡng mộ. (尊敬zūnjìng)

Kính trọng敬重jìngzhòng.

Kính yêu
敬爱jìngài.

Tôn kính ngưỡng mộ
敬仰jìngyǎng.

Gởi lời chào
致敬zhìjìng.

Trang nghiêm tôn kính
肃然起敬sùránqǐjìng.

Cung kính恭敬gōngjìng.

 – “” ngoài cách dùng như trên nó cũng có thể mang nghĩa: mời, dâng. Trường hợp này không được dùng “” thay thế

Mời thuốc敬烟jìngyān.

Dâng rượu, mời rượu
敬酒jìngjiǔ.

Dâng trà敬茶jìngchá.

Kính anh một chén敬你一杯jìngnǐ yībēi.

  ” có thể làm một danh từ cho họ hoặc tênh người “Kính”

 Anh ta họ Kính 他姓敬tāxìngjìng.

     ” Nghĩa Hán Việt là “THỈNH” biểu thị xin mời nhờ


Thỉnh cầu, cầu xin请求qǐngqiú.

 

Xin phép nghỉ việc请假qǐngjià.

Mời khách(trả tiền)
请客qǐngkè.


Thỉnh được một pho tượng Phật về nhà để thờ cúng
请了一尊佛像回家去供qǐngleyīzūn fóxiàng huíjiā qùgōngzhe.  

Thỉnh giáo, xin dạy bảo cho 
请教qǐngjiào.  

 

Thỉnh thị, xin chỉ bảo cho请示qǐngshì.


BÀI HỌC TỚI ĐÂY LÀ HẾT RỒI, HẸN GẶP  LẠI TRONG CÁC BÀI HỌC SAU NHÉ?


Thứ Ba, 11 tháng 10, 2022


 HOA NGỮ NHỮNG NGƯỜI BẠN

NÓI DỐI TRONG TIẾNG TRUNG说谎 Shuōhuǎng,说诳shuōkuáng, wàngshuō ,胡说húshuō,吹牛chuīniú 的区别

 说谎Shuōhuǎng.Mang nghĩa là nói dối (假话jiǎhuà),đây là từ ly hợp, có thể dùng 了,过 . Từ này có âm Hán Việt là Thuyết Hoang, đây là động từ, trong đó có âm Hán Việt là Thuyết có nghĩa là nói. âm Hán Việt là Hoang (trong hoang đường), chỉ nghĩa nói láo, nói dối.

 Bạn nói thật đi, đừng nói dối nữa你老实说, 不要说谎Nǐ lǎoshi shuō, bùyào shuōhuǎng.

 Anh ta nói dối 3 lần, đều bị người ta vạch trần他说了三, 都被人揭穿了tāshuōle sāncìhuǎng, dōubèirén jiēchuānle. 

 Đứa bé này trước giờ chưa nói dối qua这个孩子从来没说过谎zhègèháizi cónglái méishuōguòhuǎng.

 Từ nói dối trong tiếng Trung ngoài cách nói là “说谎 Shuōhuǎng”, chúng ta còn có thể nói là “撒谎 Sāhuǎng, 打谎 Dǎ huǎng, 扯谎 Chěhuǎng”

 Anh trai không nên nói dối哥哥不要gēge bùyào chěhuǎng.

 Chúng ta cần dạy trẻ con không được nói dối我们要教育孩子不撒谎Wǒmen yào jiàoyù háizi bù huǎng

 Cậu ta hôm nay lại nói dóc cái gì nữa vậy他今天又说了一个什么谎tājīntiān yòushuōle yīgè shénmehuǎng?

 说诳shuōkuáng. Mang nghĩa là nói dối (假话jiǎhuà), đây là từ động động (hai động từ), mặc dù cũng có nghĩa như từ  ”, nhưng khi có tân ngữ thì để phía sau chứ không để vào giữa.

 Sinh Bình lần đầu tiên bị người ta xem như người nói dối生平第一次被人看成说诳shēngpíng dìyīcì bèirén kànchéng shuōkuángzhěle.

 Tôi không nói lời gian dối我不说诳wǒbùshuō kuángyǔ.

 wàngshuō. Mang nghĩa là nói bừa, nói xằng bậy, không có căn cứ (瞎说xiàshuō

 Chỉ là không biết nói bừa是无知妄zhǐshì wúzhīwàngshuō.

 Bên trong không có người, cậu ta chỉ đoán bừa thôi里面没有人,他妄说啊lǐmiàn méiyǒurén, tāwàngshuō a. 

 胡说húshuō. Cũng có nghĩa như “wàngshuō” nói bừa, nói xằng bậy, không có căn cứ, nhưng nghĩa nhẹ hơn chút mà thôi

 Việc cơ mật của quốc gia, không nên nói bừa国家机密,不许胡说guójiājīmì, bùxǔhúshuō. 

 Ông coi bói nói bừa gạt người lấy tiền算命先生胡说八道骗取钱suànmìngxiānshēng húshuōbādào piànqǔ qiáncái.

 吹牛chuīniú. Mang nghĩa cường đại, nhân cách một vấn đề (nói không thành có, nói một thành 2, nói ít thành nhiều): Chém gió, khoác lác ( 吹牛皮Chuī niúpí - Thổi bay con bò).

 Người dở nhất thường khoác lác nhất本领最小的人最会吹牛běnlǐng zuìxiǎoderén zuìhuìchuīniú.

 Tiểu Minh thích nói dóc, cho nên mọi ngườiđều không tin lời cậu ta nói小明爱吹牛, 大家都不相信他说的话xiǎomíng àichuīniú, dàjiādōu bùxiāngxìn tāshuōdehuà. 

 Đừng nghe anh ta, anh ta thích chém gió đấy别听他的, 他喜欢吹牛Bié tīng tā de, tā xǐhuān chuīniú.

 

Mọi người ghét anh ta, do vì anh ta hay khoác lác人们讨厌他,因为他老是吹牛Rénmen tǎoyàn tā, yīnwèi tā lǎo shì chuīniú

 

Thôi đi, đừng chém gió nữa好了, 不要吹牛皮了hǎole, bùyào chuī niúpíle.

 

 – Ngoài những động từ như trên dùng để biểu đạt dối trá, còn có thể nói: “Nói quá说大话shuōdàhuà,khoa trươngkuājiǎng.” Hoặc cũng có một số danh từ biểu đạt sự dối trá: “lời gian dối佯言yángyán假话jiǎhuà, lời ngụy biện鬼话 guǐhuà”.

 Anh ta nói lời giả dối他说假话tāshuōjiǎhuà.

 Đừng có ngụy biện cho hành động của mình不要为自己的行动出鬼话bùyào wèizìjǐ dexíngdòng chūguǐhuà.

 Bạn nói quá rồi, tôi còn kém lắm你夸奖了,我还差得远啊nǐkuājiǎngle, wǒhái chà deyuǎn a 

BÀI HỌC TỚI ĐÂY LÀ HẾT RỒI, XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP TRONG CÁC BÀI SAU NHÉ?


 


Danh mục bài đăng

Thông điệp

" HOA NGỮ NHỮNG NGƯỜI BẠN " chuyên mở lớp đào tạo tiếng Hoa cho học viên tại Bình Dương và TP Hồ Chí Minh. Hãy để số lượng học viên đông nhất của chúng tôi tại Bình Dương nói lên hai từ "CHẤT LƯỢNG ". Hãy để thời gian làm thăng hoa cuộc sống của bạn bởi chúng tôi tặng bạn hai từ " TỰ DO ". Hãy để chúng ta trên thế gian này thêm nhiều duyên tao ngộ. Hãy để " QUYẾT ĐỊNH HÔM NAY LÀ THÀNH CÔNG CỦA MAI SAU " Hãy liên hệ với với thầy Hưng: 0986.794.406 hoặc cô Ngọc: 0969.794.406

Lưu trữ

Được tạo bởi Blogger.

Xem tất cả Video dạy học tại đây

Xem tất cả Video dạy học tại đây
Xem tất cả các Video dạy tiếng hoa hay nhất tại Bình Dương

HỌC PHIÊN ÂM TIẾNG HOA NHANH NHẤT TẠI BD

HƯỚNG DẪN CÀI PHẦN MỀM GÕ TIẾNG HOA

HỌC TIẾNG HOA QUA 3 TỪ (DANH TỪ - ĐỘNG TỪ - TÍNH TỪ)

NGỮ PHÁP HIỆU QUẢ THẦN TỐC CHỈ TRONG 3 CÂU CỦA HOA NGỮ NHỮNG NGƯỜI BẠN

HỌC ĐẾM SỐ, ĐẾM TIỀN SIÊU ĐẴNG TRONG TIẾNG TRUNG

Giới thiệu Camera Mỹ

Bệnh viện Máy Tính Net - 1097, đường tỉnh lộ 43, KP2, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, TP.HCM phân phối camera USA Mỹ nhập khẩu nguyên chiếc từ nước ngoài, chất lượng cực tốt mà giá rẻ nhất thị trường, rẻ hơn cả hành Đài Loan và Trung quốc... Với chính sách hấp dẫn, lắp đặt tặng toàn bộ phụ kiện như dây cáp, dây điện, jack nối, phích điện và tên miền truy cập qua mạng internet, cộng với chế độ bảo hành tận nơi 2 năm hấp dẫn khiến khách hàng ủng hộ nhiệt tình đông đảo. Hãy liên hệ ngay với A Lễ 0932.633.966 nhé

Bài đăng phổ biến