Chủ Nhật, 25 tháng 4, 2021HOA NGỮ NHỮNG NGƯỜI BẠN

HỌC TỪ THÍCH + YÊU TRONG TIẾNG TRUNG喜欢,爱,对xǐhuan, ài, duì 


喜欢,爱,对...... (产生) 兴趣3 từ này đều mang nghĩa là thích, nhưng cách dùng thì không giống nhau đâu nhé, chúng ta cùng nghiên cứu một chút xem sao nhé?

 

喜欢... ...là động từ đặc biệt, thích cái gì đó, tân ngữ của nó có thể là động từ, tính từ hoặc danh từ

 

Thích tiền喜欢钱xǐhuanqián                  Thích màu đỏ喜欢红色xǐhuan hóngsè

Thích học tập喜欢学习xǐhuanxuéxí      Thích du lịch喜欢旅游xǐhuan lǚyóu

 

    Từ 喜欢 là một động từ, nhưng là động từ đặc biệt (là những động tác không thấy được bằng mắt thường, là hoạt động tâm lý), do đó ngoài cách dùng như một động từ ra, nó còn có cách dùng như tính từ.

 

Vô cùng thích非常喜欢fēicháng xǐhuan    Cực kỳ thích 喜欢极了xǐhuan jíle

 

(Động từ, danh từ)

 

        爱 Động từ...Yêu, thích. Khi tân ngữ là vật thường dịch là thích, khi là người thì dịch là yêu. Nó cũng giống từ “喜欢” nhưng sự yêu thích sâu đậm hơn (Tân ngữ có thể là động từ, tính từ, danh từ, đại từ).

 

Thích tiền爱钱ài qián                     Thích màu đỏ爱红色ài hóngsè

 

Thích học tập爱学习ài xuéxí         Yêu bà xã 爱老婆ài lǎopó

 

     Từ cũng là một động từ, cũng là động từ đặc biệt (là những động tác không thấy được bằng mắt thường, là hoạt động tâm lý), do đó ngoài cách dùng như một động từ ra, nó còn có cách dùng như tính từphía sau có thể mang bổ ngữ:

 

Rất yêu tôi恨爱我hěn ài wǒ            Cô ấy yêu tôi rồi她爱上我了tā àishang wǒle

 

Con mãi mãi yêu mẹ我永远爱着妈妈wǒ yǒngyuǎn àizhe māma

 

Anh đã từng yêu cô ấy 我曾经爱过她wǒ céngjīng àiguò tā

 

biểu thị động tác thường sảy ra hoặc tính cách, sở thích một con người

 

Miền Nam Việt Nam thường mưa vào ngày 30/4越南南部的四月三十号爱下雨yuènán nánbù de sìyuè sānshíhào ài xiàyǔ.

 

Mỗi khi nhớ nhà tôi thường hay khóc想到老家时我爱哭xiǎngdào lǎojiāshí wǒ àikū. 


 ... ...Danh từ: Tình yêu, tình thương, mối tình. (mang nghĩa giống như 恋爱)

 

Cảm ơn tình yêu của em谢谢你的爱xièxie nǐde ài .

 

Gia đình cho tôi rất nhiều tình yêu家庭给了我很多爱jiātíng gěile wǒ hěnduō ài.

 

        cũng giống từ “喜欢 nhưng sự yêu thích sâu đậm hơn, khi tân ngữ là những từ mang tính trang trọng, tôn kính, hoặc những từ trìu tượng thì thường dùng “” (国家,人民,生活,社会... ...)

 

Yêu đất nước爱国家ài guójiā                 Yêu nhân dân爱人民ài rénmín

 

Yêu cuộc sống爱生活ài shēnghuó          Yêu xã hội爱社会ài shèhuì


... ... (产生) 兴趣 là một cấu trúc (thích, hứng thú, thú vị với cái gì đó) trong cách dùng này thì “” là một giới từ. Nếu muốn nhấn mạnh ý thì thêm các phó từ chỉ mức độ trước兴趣 (非常,很... ...), nếu muốn biểu đạt ý phủ định thì thêm từ “”ở trước[ (产生)].

 

 Rất thích tiền对钱非常感兴趣 duìqiánfēicháng gǎnxìngqù .

 

Thích màu đỏ对红色产生兴趣 duì hóngsè chǎnshēng xìngqù.

 

Không thích học tập对学习不感兴趣 duì xuéxí bùgǎn xìngqù .

 

Cực kì ghét du lịch对旅游很不感兴趣 duì lǚyóu hěn bùgǎn xìngqù.

 

    Từ  ngoài làm giới từ ra giống như ở trên, nó còn có thể làm động từ hoặc tính từ, và đều mang nghĩa khác nhau nhe các bạn.

 

Nó tốt với tôi, tôi tốt với nó 他对我好,我对他好tāduìwǒhǎo, wǒ duìtā hǎo. ( là giới từ)

 

Lời của bạn rất đúng 你的话很对nǐ dehuà hěnduì. ( là tính từ)

 


Bạn so sánh hai cái này xem như thế nào你对一下, 这两个怎么样nǐ duìyīxià, zhè liǎnggè zěnmeyàng? (là động từ)


Thứ Hai, 19 tháng 4, 2021
HOA NGỮ NHỮNG NGƯỜI BẠN

HỌC 4 TỪ NÓI TRONG TIẾNG TRUNG 汉语中的"说,讲,谈,聊天hànyǔzhōngde shuō, jiǎng, tán, liáotiān 

 

1)    ” nói chuyện một cách bình thường, giải thích (cách nói说法shuōfǎ , thuyết phục说服shuōfú, thuyết minh说明shuōmíng,  cầu thân说亲shuōqīn, thuyết giáo说教shuōjiào, thuyết khách说客shuōkè, nói sạo说嘴shuōzuǐ ).

 

Dự báo thời tiết nói mai có mưa天气预报说明天下雨tiānqìyùbào shuō míngtiān xiàyǔ.

 

Nói rách cả miệng mà cô ấy không nghe说破了嘴她也不听shuōpòlezuǐ tāyě bùtīng.

 

2)    ” nói, kể, giảng (đạo lý, lẽ phải), trình bày nội dung, trả giá (kể chuyện讲故事jiǎng gùshì, nói đạo lý讲道理jiǎngdàolǐ, chú trọng thể diện讲面子jiǎngmiànzi, nêu điều kiện讲条件jiǎngtiáojiàn,  ra giá讲价钱jiǎngjiàqián).

 

Giáo viên đang giảng bài老师在讲课lǎoshī zài jiǎngkè.

 

Cô ấy nói rất hay她讲得很精彩tā jiǎngde hěn jīngcǎi.

 

Chú ý: từ “” và “” về cơ bản nghĩa khá giống nhau, có thể thay thế cho nhau, nhưng từ “  nghĩa rộng hơn, thường thì đều thay được cho từ “”, nhưng không phải trường hợp nào cũng có thể thay   bằng  được 

 

Bạn nói đi 你说吧/你讲吧nǐshuōba/ nǐjiǎngba .

 

Anh ta thích kể chuyện他喜欢讲故事Tāxǐhuan jiǎng gùshì. (câu này không đổi bằng từ  ” được)

 

    3”nói, đàm thoại, đàm luận. Khác với hai từ “  và “” là“”hoặc  nói thẳng, hoặc nói ý nhưng đều là hai người trở lên nói chuyện với nhau chứ không phải một người.(nói chuyện phiếm谈天tán tiān, tâm sự谈心tánxīn, bàn chuyện buôn bán谈生意tán shēngyì, nói chuyện yêu đương谈恋爱tán liàn ài).

 

Tôi có thể nói chuyện với anh 10 phút được không我跟你谈十分钟,可以吗Wǒ gēnnǐ tán shífēnzhōng, kěyǐma?

 

Chúng ta nói chuyện với anh ta rõ ràng nhé我们跟他谈清楚吧Wǒmengēntā tánqīngchuba?

 

Chú ý: 3 từ “” “” “” đều có thể kết hợp với từ “để trở thành说话” “讲话” “谈话”, khi dịch sang tiếng Việt đều mang nghĩa “nói chuyện”, nhưng nghĩa thực và cách dùng thì bạn cứ hiểu theo cách giải thích của 3 từ ở trên nhé?

 

4)    聊天儿nói chuyệnphiếm, tán gẫu, tám, buôn dưa leo  không theo một chủ đề nhất định, chỉ cuộc nói chuyện của hai hay nhiều người

 

Khác với 3 từ ở trên đều là những động từ thường, có thể kết hợp với nhiều tân ngữ, cách dùng cũng rất linh hoạt. Từ 聊天儿là một từ ly hợp, và cách dùng cũng hạn chế hơn rất nhiều. Bạn nào muốn hiểu từ ly hợp thì vào phần cuối của cuốn ngữ pháp này nhé?

 

Rảnh không qua đây chúng mình tám một chút有空吗,过来, 我们聊一下天儿yǒukòngma, guòlái, wǒmen liáo yīxià tiānr?

 

Hai đứa tôi tán dóc một tiếng rồi我们俩聊一个小时天儿了wǒmen liǎliáo yī gè xiǎoshí tiānr le.

 

Bạn muốn tán chuyện gì đây?你想聊什么天儿nǐxiǎng liáo shénmetiān?

 

 Chú ý:聊天儿 nói chuyện phiếm, tán gẫu, tám, buôn dưa leo không theo một chủ đề nhất định. Do đó nếu trong một buổi nói chuyện nghiêm túc, hoặc khi nói chuyện với sếp,  trong kinh doanh thì không nên dùng từ này, mà nên dùng 3 từ trên theo ý của mình cho phù hợp. Rất nhiều bạn không nắm bắt hết cái nghĩa thực của 聊天儿  cho nên dùng tùy tiện thì không hay đâu, hài lắm đấy. Có thể mất việc hoặc mất khách hàng chỉ vì bạn dùng 聊天儿  không đúng chỗ đó nhe.


Danh mục bài đăng

Thông điệp

" HOA NGỮ NHỮNG NGƯỜI BẠN " chuyên mở lớp đào tạo tiếng Hoa cho học viên tại Bình Dương và TP Hồ Chí Minh. Hãy để số lượng học viên đông nhất của chúng tôi tại Bình Dương nói lên hai từ "CHẤT LƯỢNG ". Hãy để thời gian làm thăng hoa cuộc sống của bạn bởi chúng tôi tặng bạn hai từ " TỰ DO ". Hãy để chúng ta trên thế gian này thêm nhiều duyên tao ngộ. Hãy để " QUYẾT ĐỊNH HÔM NAY LÀ THÀNH CÔNG CỦA MAI SAU " Hãy liên hệ với với thầy Hưng: 0986.794.406 hoặc cô Ngọc: 0969.794.406

Lưu trữ

Được tạo bởi Blogger.

Xem tất cả Video dạy học tại đây

Xem tất cả Video dạy học tại đây
Xem tất cả các Video dạy tiếng hoa hay nhất tại Bình Dương

HỌC PHIÊN ÂM TIẾNG HOA NHANH NHẤT TẠI BD

HƯỚNG DẪN CÀI PHẦN MỀM GÕ TIẾNG HOA

HỌC TIẾNG HOA QUA 3 TỪ (DANH TỪ - ĐỘNG TỪ - TÍNH TỪ)

NGỮ PHÁP HIỆU QUẢ THẦN TỐC CHỈ TRONG 3 CÂU CỦA HOA NGỮ NHỮNG NGƯỜI BẠN

HỌC ĐẾM SỐ, ĐẾM TIỀN SIÊU ĐẴNG TRONG TIẾNG TRUNG

Giới thiệu Camera Mỹ

Bệnh viện Máy Tính Net - 1097, đường tỉnh lộ 43, KP2, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, TP.HCM phân phối camera USA Mỹ nhập khẩu nguyên chiếc từ nước ngoài, chất lượng cực tốt mà giá rẻ nhất thị trường, rẻ hơn cả hành Đài Loan và Trung quốc... Với chính sách hấp dẫn, lắp đặt tặng toàn bộ phụ kiện như dây cáp, dây điện, jack nối, phích điện và tên miền truy cập qua mạng internet, cộng với chế độ bảo hành tận nơi 2 năm hấp dẫn khiến khách hàng ủng hộ nhiệt tình đông đảo. Hãy liên hệ ngay với A Lễ 0932.633.966 nhé

Bài đăng phổ biến