Thứ Hai, 30 tháng 11, 2020

 

HOA NGỮ NHỮNG NGƯỜI BẠN

CÁCH DÙNG TỪ “KHI, LÚC, THỜI GIAN” ,时候和时间的用法shí ,  shíhou hé shíjiān de yòngfǎ


   Phần này mình sẽ cùng các bạn đến với sự khác của ba từ ,时候和时间, và chúng ta cùng cho nó trở lên đơn giản hơn. “KHI, LÚC, THỜI GIAN” đều là danh từ, muốn học tốt tiếng Trung cố nhớ một câu này nhé “ danh từ đứng đầu câu dịch ngược – động từ đứng đầu câu dịch xuôi”. ( khoảng 80-90% các câu dịch từ tiếng Việt sang tiếng Hoa dùng cách đó)

 

时候 thực ra chỉ là một mà thôi. “shí” chính là cách nói tắt của “时候shíhou”. Từ 时候shíhou”chỉ là cách nói nguyên thể của nó, khi ghép vào câu chúng ta đều phải nói: 时候de shíhou”, cùng nghiên cứu theo các ví dụ thực tế dưới đây nhé?

 

Khi ăn cơm:吃饭时/吃饭的时候 chīfàn shí /chīfàn de shíhou (khi dùngshí” không được dùng “de”, khi dùng “时候shíhou” thì phải dùng từ “de”.)

 

Khi lên lớp: 上课时/上课的时候 shàngkè shí /shàngkè de shíhou (khi dùngshí” không được dùng “de”, khi dùng “时候shíhou” thì phải dùng từ “de”.)

 

   Hai ví dụ trên ngoài cách dùng như vậy ra ta cũng có thể đặt từ “ dāng” ở phía trước:

Khi ăn cơm: 当吃饭时/当吃饭的时候 dāng chī fànshí / dāng chī fàn deshíhou.(từ dāng” phần lớn chỉ mang tác dụng nhấn mạnh, vì không có nó thì cũng đã đủ nghĩa rồi, khi dùng từ dāng” hay xuất hiện trong văn viết.)

 

   Chúng ta cùng mở rộng thêm cấu trúc này với một số từ thường dùng nhé?

 

Lúc nhỏ小的时候xiǎo de shíhou

 

Khi vui高兴时gāoxìng shí

 

Lúc tôi gặp khó khăn bạn tôi đều đangbận我碰到困难的时候,朋友们都忙着呢

pèngdào kūnnán de shíhou, péngyou men dōu mángzhe ne !

 

Khi anh cần em, em ở đâu我需要有你时, 你在哪里啊wǒ xūyào yǒunǐ shí, nǐzài nǎlǐ a ?

 

 Phân biệt 时间 shí jiān và 时候 shíhou

 

Nhiều học sinh hay hỏi mình 时间 shí jiān”và “时候 shíhou” có sự khác biệt không, tại sao nhiều người hay bị lộn? Mình thú thực chỉ nói một câu: “ cho dù hai từ đó cùng biểu thị thời gian, nhưng đó là tại các bạn muốn lộn, hai từ đó hai nghĩa khác nhau mà”?

时候 shíhou” khi, lúc (thời gian chung chung không rõ ràng, khi ta dùng “时候 shíhou” thì phía sau thường có việc gì đó sảy ra ngay vào lúc đó:

 

Khi mọi người ngủ, tôi làm việc大家睡觉的时候,我工作dàjiā shuìjiào de shíhou ,wǒgōngzuò . (câu đó không thể thay bằng từ 时间 shí jiān”)

 

     时间 shí jiān” thời gian ( thời gian rõ ràng, khi dùng 时间 shí jiān” thì phía sau thường nói rõ về thời gian chứ không phải hành động).

 

Thời gian mọi người ngủ là mấy giờ 大家睡觉的时间是几点dàjiāshuìjiào de shíjiān shì jǐdiǎn ? (câu đó không thể thay bằng 时候 shíhou” vì đây đang nói về thời gian chính xác)

 

Chúng ta lại cho thêm một vài ví dụ thực tế để so sánh ?

 

你什么时候上课/ nǐ shén me shí hou shàngkè, và 你什么时间上课/ nǐ shén me shí jiān shàngkè, đều có nghĩa là: “khi nào thì bạn đi học?” nhưng你什么时候上课 câu trả lời sẽ thường chung chung là ngày nào tháng nào, còn你什么时间上课 câu trả lời sẽ cụ thể, chi tiết hơn, bao gồm thứ mấy, giờ giấc chính xác.

 


Một ít thời gian一点儿时间yīdiǎnr shíjiān

Thời gian dài长时间chángshíjiān

Có thời gian有时间yǒushíjiān

 

Khi hết tiền没钱的时候méiqián de shíhou

Khi đói 饿的时候è de shíhou

Khi trời lạnh天气冷的时候tiānqì lěng deshíhou

 

Xong rồi đó các bạn đừng có giả bộ lộn nữa nhé: “ khi” và “thời gian” là hai nghĩa khác nhau, hai chữ viết khác nhau, hai tình huống khác nhau........


Thứ Ba, 24 tháng 11, 2020

 


HOA NGỮ NHỮNG NGƯỜI BẠN

CÁCH DÙNG TỪ 借,借的用法 jiè de yòngfǎ


  Từ
là một động từ khá đặc biệt vì nó mang những nghĩa khác nhau, cách dùng khác nhau (mượn, cho mượn, dựa vào). Rất nhiều bạn thường bị lộn giữa hai cách dùng đối ngược đó, chúng ta cùng đi tới những cách dùng của nó dưới đây nhé:


- Bạn  phải xác định trước là ai mượn của ai? (A mượn của B, hay là A cho B mượn), phải tư duy 2 câu đó thật rõ ràng sau đó bắt đầu học nhé?

 

- Nếu A mượn của B: (B)…

- Nếu A cho B mượn: (B )…

 

 Btân ngữ (thường là danh từ) A muốn hỏi mượn của  B cái gì đó:

 

Bọn họ mượn xe của tôi他们借我的车tāmen jièwǒ de chē .

Cô ấy mượn tiền tôi 她借我钱tājiè wǒ qián .

Cậu ấy hỏi mượn tôi他问我借 tā wèn wǒ jiè

   Ngoài cách dùng đơn giản như trên, người ta thêm từ ,vào cho rõ ràng hơn:

 

Bọn họ mượn xe của tôi他们我借车tāmen gēn wǒ jiè chē .

 

Cô ấy mượn tiền tôi 我借钱tājiè wǒ qián .

 

 A借给Btân ngữ (thường là danh từ)  A  cho B mượn cái gì đó:(nếu không dùng thì phải nói ra phía sau một sở hữu của ai đó để tình huống rõ ràng)

 

Bọn họ cho tôi mượn xe của họ他们借给我他们的车tāmen jiè gěiwǒ tāmen de chē.

 

Cô ấy cho tôi mượn tiền她借给我钱tā jiègěi wǒ qián = 她借我她tājiè wǒ tā deqián.

 

Cô ấy cho tôi mượn tiền rồi她借我她tājièle wǒ tā deqián .

 

Tôi cho cậu ấy mượn借给 wǒ jiè gěitā.

Trăm hay không bằng tay quen, bạn chỉ cần tự mình dịch 12 câu dưới, nếu dịch đúng thì ok.

 

Giáo viên cho tôi mượn sách = Tôi mượn sách của giáo viên = Tôi đi mượn sách của giáo viên

 

………………………………………………………………………………………………………

 

Giáo viên mượn sách của tôi = Tôi cho giáo viên mượn sách = Giáo viên đi mượn sách của tôi

 

…………………………………………………………………………………………………….

 

Nó hỏi tôi mượn người yêu………………………………… Nó cho tôi mượn người yêu…………………………………….

 

  Thực ra không phải là mỗi người đều có thể hiểu một sự việc theo cách hiểu thông thường. Do vậy mình sẽ đưa ra thêm một cách học mà mình đã dày công nghiên cứu mong rằng sẽ giúp cho những bạn nào chưa hiểu lắm theo cách thông thường ở trên cũng đều có thể nắm bắt và vận dụng. Giống như chúng ta khi học tới lớp 2 ai cũng từng nói: “lớp 1 dễ lắm”.

- A mượn tiềncủa B我借他()/我向他借钱/我问他借钱 wǒjiè tā(de)qián /wǒ xiàngtā jièqián/wǒwèntājièqián .

- A cho B mượntiền我借给他钱/我借他我的钱 wǒ jiègěi tāqián /wǒ jiètā wǒde qián . 

- B mượn tiềncủa A他借我()/他向我借钱/他问我借钱 tā jièwǒ (de) qián

/tā xiàngwǒ jièqián /tā wènwǒ jièqián .

- B cho A mượntiền他借给我钱/他借我他的钱tājiègěi wǒqián /tā jièwǒ tāde qián.

Dưới đây Hoa Ngữ Những Người Bạn sẽ liệt kê thêm một số từ hợp thành mà hay kết hợp với từ “” rất hay gặp trong cuộc sống để các bạn tham khảo thêm:

 


Vay mượn sòng phẳng好借好还 hǎojiè hǎohuán

Mượn dao giết người借刀杀人jièdāo shārén

Mượn cớ借口/借故 jièkǒu /jiègù

Tạm ứng tiền借支jièzhī

Mượn đường (tránh đường)借光jièguāng

Lấy làm gương借鉴/借镜 jièjiàn /

Ngủ nhờ借宿


Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2020

 HOA NGỮ NHỮNG NGƯỜI BẠN

CÁCH DÙNG TỪ 一起,一起的用法yī qǐ de yòngfǎ


Cách dùng của
一起 không nhiều, cũng không khó lắm chỉ có ba cách dùng như sau:

 

一起+ động từ( là phó từ (副词) cùng nhau....)

 

Chúng ta cùng đi我们一起去wǒmen yīqǐ qù.

 

Bọn họ cùng ăn cơm他们一起吃饭 tāmen yīqǐ chīfàn .

 

     Khi一起 mang nghĩa là “ cùng nhau....” thì chúng ta có thể đổi thành 一同yītóng ,一道yī dào ,一块yīkuài ,共同gōng tóng. 一同” thường dùng trong văn viết, “一道” và “一块” thường dùng trong văn nói, “共同”thường dùng trong những tình huống trang trọng, mang tính tập thể, cộng đồng lớn,  còn “一起” thì thông dụng hơn cả, dùng cả trong văn nói và văn viết.

 

一起+ số từ[ là phó từ (副词) tổng cộng....]

 

Mấy bộ quần áo này tổng cộng bao nhiêu tiền这几件衣服一起多少钱zhè jǐjiàn yīfu duōshao qián?

 

Bọn họ tổng cộng 15 người他们一起十五个人tāmen yīqǐ shíwǔ gèrén.

 

....+...一起[ là danh từ (名词)..... cùng nhau]

 

Hai bạn ấy ở chung với nhau他们俩住在一起tāmenliǎ zhùzài yīqǐ.

 

Cô ấy ở chung với ba má她跟爸妈住在一起tāgēn bàmā zhùzài yīqǐ.

 

   Khi từ 一起 làm danh từ thì không có nhiều cách dùng, nó chỉ mang nghĩa là: cùng ai đó ở đâu đó mà thôi.


Danh mục bài đăng

Thông điệp

" HOA NGỮ NHỮNG NGƯỜI BẠN " chuyên mở lớp đào tạo tiếng Hoa cho học viên tại Bình Dương và TP Hồ Chí Minh. Hãy để số lượng học viên đông nhất của chúng tôi tại Bình Dương nói lên hai từ "CHẤT LƯỢNG ". Hãy để thời gian làm thăng hoa cuộc sống của bạn bởi chúng tôi tặng bạn hai từ " TỰ DO ". Hãy để chúng ta trên thế gian này thêm nhiều duyên tao ngộ. Hãy để " QUYẾT ĐỊNH HÔM NAY LÀ THÀNH CÔNG CỦA MAI SAU " Hãy liên hệ với với thầy Hưng: 0986.794.406 hoặc cô Ngọc: 0969.794.406

Lưu trữ

Được tạo bởi Blogger.

Xem tất cả Video dạy học tại đây

Xem tất cả Video dạy học tại đây
Xem tất cả các Video dạy tiếng hoa hay nhất tại Bình Dương

HỌC PHIÊN ÂM TIẾNG HOA NHANH NHẤT TẠI BD

HƯỚNG DẪN CÀI PHẦN MỀM GÕ TIẾNG HOA

HỌC TIẾNG HOA QUA 3 TỪ (DANH TỪ - ĐỘNG TỪ - TÍNH TỪ)

NGỮ PHÁP HIỆU QUẢ THẦN TỐC CHỈ TRONG 3 CÂU CỦA HOA NGỮ NHỮNG NGƯỜI BẠN

HỌC ĐẾM SỐ, ĐẾM TIỀN SIÊU ĐẴNG TRONG TIẾNG TRUNG

Giới thiệu Camera Mỹ

Bệnh viện Máy Tính Net - 1097, đường tỉnh lộ 43, KP2, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, TP.HCM phân phối camera USA Mỹ nhập khẩu nguyên chiếc từ nước ngoài, chất lượng cực tốt mà giá rẻ nhất thị trường, rẻ hơn cả hành Đài Loan và Trung quốc... Với chính sách hấp dẫn, lắp đặt tặng toàn bộ phụ kiện như dây cáp, dây điện, jack nối, phích điện và tên miền truy cập qua mạng internet, cộng với chế độ bảo hành tận nơi 2 năm hấp dẫn khiến khách hàng ủng hộ nhiệt tình đông đảo. Hãy liên hệ ngay với A Lễ 0932.633.966 nhé

Bài đăng phổ biến