Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2020

 

HOA NGỮ NHỮNG NGƯỜI BẠN

HỌC TỪ 多少,询问数量:多少”xúnwèn shùliàng: “jǐ” hé “duōshao”


- Từ多少 không hề có điểm giống nhau, phát âm khác, chữ viết khác, nghĩa cũng khác. Theo mình nghĩ các bạn muốn lộn cũng chẳng lộn được. : mấy, vài (số lượng ít, mấy cái....không nhiều),  多少: bao nhiêu (số lượng nhiều, lấy từ âm nhiều). Biết vậy nhưng chúng ta vẫn cùng học thêm một chút chút để có thêm cảm xúc, và cũng để giúp thêm cho một số bạn muốn bị lộn nhé?

 

jǐ (đại từ, số từ): mấy, vài [khi số lượng không nhiều, dưới 10]

几个人 /jǐ gè rén: Mấy người?

几辆车Jǐliàngchē: Mấy chiếc xe?

Nếu dùng “” đặt câu hỏi, thì giữa “” và danh từ phía sau cần phải có lượng từ. Trong tiếng Việt thì không có, nhưng tiếng Hoa phải có. Bởi công thức dùng của tiếng Hoa là: “số từ + lượng từ + danh từ”.

他们有几个人tāmen jiā yǒu jǐ gè rén: Họ có mấy người? không nói: 他们有几人?

小男孩几岁Xiǎo nánhái jǐ suì le: Bé trai mấy tuổi rồi?câu này không cần lượng từ vì vừa là danh từ, vừa là lượng từ.

Từ khi đứng trước số từ thì không cần lượng từ:

几十 jǐ shí: Mấy chục # 十几shí jǐ: mấy chục, 几百 jǐ bǎi: Mấy trăm,几千jǐ qiān: Mấy nghìn,几万 jǐ wàn: Mấy chục ngàn, 几亿 jǐ yì: Mấy trăm triệu ... ...

     Khi hỏi về thời gian, hoặc khi nói có liên quan đến thời gian, thứ tự cũng không cần dùng lượng từ:

几年jǐ nián: mấy năm, 几月jǐ yuè: mấy tháng #几个月 jǐ gè yuè: mấy tháng, 几号() jǐ hào (rì ): ngày mấy, 几天 jǐ tiān: mấy ngày.

第几dì jǐnián: năm thứ mấy?          礼拜lǐ bàijǐ: Thứ mấy?

Thông thường từ hay dùng để hỏi về số lượng, nhưng đôi lúc nó cũng dùng để nói, chúng ta có thể dựa vào ngữ cảnh, vào ý nghĩa của câu là có thể hiểu:

他去几天了,不是一天Tā qù jǐtiān le, bùshì yītiān: Nó đi mấy ngày rồi, không phải một ngày.

我有几个问题要解决,你先回去吧Wǒ yǒu jǐgè wèntí yào jiějué, nǐ xiàn huíqù ba:Tôi có mấy vấn đề cần giải quyết, bạn về trước đi.

cũng có thể dùng trong câu nói hô...ứng.. “mấy.....mấy.....”.

Bạn muốn mấy cái tôi mua mấy cái 你想买几个,我就买几个nǐxiǎng mǎi jǐgè, wǒ jiù mǎijǐgè.

Lớp mình hôm nay đến mấy người thì học mấy người 今天我们班几个来就几个学

jīntiān wǒ menbān jǐgèlái jiùjǐgèxué.

chú ý:几乎jīhū: Cơ hồ, dường như (đây là trường hợp duy nhất phải đọc là “jī”).

多少(đại từ, số từ): bao nhiêu [khi số lượng nhiều, trên 10] khi dùng多少để hỏi về số lượng thì không cần lượng từ.

你们公司有多少工人nǐmen gōngsī yǒu duōshao gōngrén: Công ty các bạn có bao nhiêu công nhân?

平阳有多少人口Píngyáng yǒu duōshao rénkǒu: Bình Dương có bao nhiêu nhân khẩu?

多少钱/ // 时间duōshao qián/ rén /nián/ shíjiān/: Bao nhiêu tiền/người/năm/thời gian

密码是多少mì mǎ shì duōshao: Số mật mã là bao nhiêu?

Thông thường từ多少cũng hay dùng để hỏi về số lượng, nhưng đôi lúc nó cũng dùng để nói, chúng ta có thể dựa vào ngữ cảnh, vào ý nghĩa của câu là có thể hiểu:

Trong một ngày tôi có bao nhiêu việc phải làm一天内我有多少工作要做 yītiānnèi wǒyǒu duōshao gōngzuò yàozuò .

Bao nhiêu cực khổ rồi cũng đã qua多少辛苦也过去了 duōshao xīnkǔ yě guòqùle .

多少cũng có thể dùng trong câu nói hô...ứng.. “bao nhiêu.....bấy nhiêu.....”:

Cô ta muốn bao nhiêu, tôi cho bấy nhiêu她要多少,我给多少tāyàoduōshao, wǒgěiduōshao .

Em biết bao nhiêu thì nói bấy nhiêu你知道多少就说多少 nǐzhīdaoduōshao, jiùshuōduōshao .

Chú ý: trong tiếng Trung có ba câu nói:

Bạn bao nhiêu tuổi你几岁nǐjǐsuì?                 (hỏi người nhỏ hơn mình, hỏi tuỳ tiện)

Bạn bao nhiêu tuổi 你多少岁nǐ duōshao suì?   (hỏi người lớn hơn mình, hỏi khách sáo)

Ông, cô... bao nhiêu tuổi 你多大年纪/年龄 nǐduōdà niánjì /nián líng? (--------------

HY VỌNG THÔNG QUA BÀI VIẾT TRÊN CÁC BẠN ĐÃ NẮM BẮT ĐƯỢC CÁCH DÙNG CỦA HAI TỪ 几 và 多少“jǐ” hé “duōshao”. CẢM ƠN ĐÃ THEO DÕI BÀI VIẾT.

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2020

 


☺HOA NGỮ NHỮNG NGƯỜI BẠN

CÁCH DÙNG TỪ 多,多的用法 duō de yòngfǎ


  Từ là một từ đa nghĩa , đa dụng, thế nhưng lại có rất ít các trang website hoặc sách vở viết một cách rõ ràng, nếu có thì cũng chỉ là viết về rất đơn giản.Bây giờ “Hoa Ngữ Những Người Bạn” sẽ cùng các bạn nghiên cứu một tỉ mỉ xem xem nó có bao nghĩa và bao nhiêu cách dùng nhé?

 

Biểu đạt số lượng “hơn” con số  ở phía trước nó

 

Số lượng trên 10 +多+lượng từdanh từ (trong tiếng Trung 年,天,岁là danh từ, cũng là lượng từ):

 

Hơn 50 nhân viên五十多个职员 wǔshí duō gè zhíyuán

 

Hơn 10 ngày十多天shí duō tiān

 

Số lượng dưới 10 Lượng từ+多+danh từ:

 

Hơn 5 nhân viên五个多职员wǔgè  duō zhíyuán

 

Hơn một ngày一天多Yītiān duō

 

Chú ý: tiếng Trung cũng giống như tiếng Việt, khi dưới 10 thì nói tự do, nhưng khi trên 10 thì nó thường chỉ dùng cho số chẵn: [hơn (10, 20, 500...)], chứ không nên nói: [hơn(11, 25, 502....)]. Vị trí của từ ở trước và sau lượng từ chỗ khác nhau thì nghĩa của nó cũng khác nhau:

 

十多块钱 shíduō kuàiqián: hơn 10 đồng (có thể là từ 10 đồng đến 19 đồng).

 

十块多钱 shíkuài duōqián: hơn 10 đồng một tí (chỉ có 10 đồng và mấy hào mà thôi).

 

Hỏi về số lượng ... ...bao nhiêu

 

 多+ Tính từ? ……bao nhiêu? (hỏi về đơn vị đo lường)

 

多高/多大(有好大/多长/多重/多远(有好远/多久(多长时间)?

Duō gāo/duō dà(yǒuhǎodà )/duō cháng /duō zhòng /duō yuǎn(yǒuhǎoyuǎn)/duōjiǔ (duōchángshíjiān )?

Cao bao nhiêu/ bao nhiêu tuổi(lớn bao nhiêu)/ dài bao nhiêu/ nặng bao nhiêu/ xa bao nhiêu?

 

从你家到我家多远Cóng nǐ jiā dào wǒjiā duō yuǎn: Từ nhà bạn tới nhà tôi bao xa?

 

他爱人体重多重Tā àirén tǐzhòng duōzhòng: Người yêu anh ta nặng bao nhiêu?

 

Chú ý: khi hỏi về số lượng của đơn vị đo lường thì dùng theo cách trên (+tính từ ), nhưng khi hỏi về số lượng của các trường hợp khác thì chỉ dùng 多少:

 

多少/多少人/多少天/多少钱/多少岁?

Duōshao /duōshaorén /duōshaotiān /duōshaoqián /duōshaosuì ?

Bao nhiêu/bao nhiêu người/bao nhiêu ngày/bao nhiêu tiền/bao nhiêu tuổi?

 

Khi ở trước các động từ chỉ cảm xúc sẽ mang nghĩa “đến mức nào, chừng nào”:

 

你多爱老公nǐ duō ài lǎogōng: Em yêu ông xã đến mức nào?


他多恨你 Tā duō hèn nǐ: Anh ta hận bạn đến chừng nào?

 

 

Khi ở trước và sau động từ thường mang hai nghĩa khác nhau

 

+ động từ.......nhiều ( đây thường là một lời khuyên, hành động đó chưa sảy ra)

động từ+.......nhiều (đây thường là lời chê trách, hành động đó sảy ra nhiều rồi)

 

Bạn nói nhiều đi你多说nǐ duō shuō (khuyên người đó nói, vì người đó ít nói quá)

 

Bạn nói nhiều thế你说多nǐ shuō duō ( trách người đó không nên nói, nói nhiều quá rồi)

 

多写#写多duōxiě #xiěduō : viết nhiều đi# viết nhiều thế

 

多听#听多duōtīng #tīngduō: nghe nhiều đi#nghe nhiều thế

 

多吃#吃多duōchī #chīduō: ăn nhiều đi#ăn nhiều thế

 

Khi ở trong câu cảm thán thì mang nghĩa “ thế, thế nào,vô cùng” (ở trước các tính từ miêu tả chứ không phải tính từ biểu thị đo lường)

 

+ tính từ.......“ thế, vô cùng”, phía sau thường có “啊!”, (đây là câu cảm thán có thể thay bằng 多么,nhưng nếu là câu hỏi (nghi vấn) thì không thay được.

 

Thầy giáo sao trẻ thế老师多年轻啊! Lǎoshīduōniánqīnga = 老师多么年轻啊! (đây là câu cảm thán nên thay thế được)

 

Dù bận thế nào tôi vẫn yêu cuộc sống này不管多忙,我还是爱着这个生活bùguǎnduōmáng ,wǒháishì àizhezhègèshēnghuó! =不管多,我还是爱着这个生活! (đây là câu cảm thán nên thay thế được).

 

Anh ấy cao thế 他多么高啊!Tā duōme gāi ! (câu này có thể thay 多么bằng, vì đâylà câu cảm thán)

 

Anh ấy cao bao nhiêu他多高?tā duōgāo ?(câu này không thaybằng多么 được, vì đây là câu hỏi)

 


Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2020

 ❤HOA NGỮ NHỮNG NGƯỜI BẠN❤

CÁCH DÙNG TRỢ TỪ NGỮ KHÍ ,呢的用法 “ne” de yòng fǎ

Cách dùng của khá linh hoạt, chúng ta cùng nghiên cứu xem sao nhé?

 

dùng trong câu hỏi ngược lại vấn đề người khác mới hỏi, mới nói (hỏi phản vấn, câu tỉnh lược), phải dựa vào ngữ cảnh để người nghe hiểu

 

 我叫阿兴, 你呢Wǒ jiào axìng, nǐ ne:Tớ tên Hưng, còn bạn thì sao?

 

我是北部人, 你呢Wǒ shì běibù rén, nǐ ne: Tôi là người miền Bắc, cậu thì sao?

 

dùng trong câu hỏi: “ở đâu” giống từ 在哪儿?

 

你们来了, 老师呢nǐmen láile, lǎoshīne: Các bạn đến rồi, giáo viên đâu rồi = 老师在哪儿?

妈妈?爸爸呢 māma, bàba ne: Má ơi, ba đâu rồi = 爸爸在哪儿?

 

dùng để phối hợp với 正在... ,   .... , ......... 呢在..... , hoặc dùng độc lập...... . Khi này thường mang nghĩa là “đang”.

 

Anh ấy đang ăn cơm 他正在吃饭呢tā zhèngzài chīfàn ne.

 

Bọn họ đang lên lớp他们上课呢tāmen shàngkè ne .

 

Cô ấy đang yêu 她爱着呢tā ài zhene .

 

Nhìn chung bạn chỉ cần học ba cách dùng trên là khá tốt rồi (hỏi ngược lại, hỏi ở đâu, “đang”). Sách có câu: “ học ít hiểu nhiều, học nhiều.....”, sau này khi dịch và dùng từnếu cảm thấy nó không mang nghĩa như ba cách trên thì nó chỉ là nghĩa nhấn mạnh (đấy, đó, nhé, hả...) dùng cũng được, không dùng cũng được. Bạn nào muốn nghiên cứu thêm thì ở dưới còn mấy ví dụ nữa nhé?

 

 được dùng trong câu hỏi chính phản, đặt ở cuối câu, (nhấn mạnh) không dùng cũng được

 

 周末你去不去游览呢Zhōumò nǐ qù bù qù yóulǎn ne: Cuối tuần bạn đi du lịch không?

 写不写他的名字呢 tāxiě bùxiě tā de míngzìne: Cô ấy viết tên anh ta không?

 

 

  thường dùng trong câu hỏi có hoặc không có đại từ nghi vấn, đặt ở cuối câu(nhấn mạnh), làm ngữ khí dịu dàng hơn, không dùng cũng được

 

这是怎么回事呢Zhè shì zěnme huí shì ne: Chuyện này là thế nào đây?

 

谁想做这件事呢shuí (shéi )xiǎng zuò zhè jiànshì ne: Ai muốn làm việc này đây?

 

今天我们去外面吃,还是在家吃呢jīntiān wǒmen qù wàimiànchī , háishì zàijiāchī: Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn, hay là ăn ở nhà đây ?

 

 dùng trong câu phản vấn, thường kết hợp với 怎么,难道,谁,什么...đặt ở cuối câu (nhấn mạnh) không dùng cũng được

 

 

她对你不好,你怎么关心她呢Tā duì nǐ bù hǎo, nǐ zěnme guānxīn tā ne? Cô ấy không tốt với cậu, cậu sao phải quan tâm cô ấy chứ?

 

你已经当爸爸了,难道不满意呢?Nǐ yǐjīng dāng bàba le, nándào bù mǎnyì ne: Cậu đã làm bố rồi , lẽ nào không hài lòng sao?

 


Danh mục bài đăng

Thông điệp

" HOA NGỮ NHỮNG NGƯỜI BẠN " chuyên mở lớp đào tạo tiếng Hoa cho học viên tại Bình Dương và TP Hồ Chí Minh. Hãy để số lượng học viên đông nhất của chúng tôi tại Bình Dương nói lên hai từ "CHẤT LƯỢNG ". Hãy để thời gian làm thăng hoa cuộc sống của bạn bởi chúng tôi tặng bạn hai từ " TỰ DO ". Hãy để chúng ta trên thế gian này thêm nhiều duyên tao ngộ. Hãy để " QUYẾT ĐỊNH HÔM NAY LÀ THÀNH CÔNG CỦA MAI SAU " Hãy liên hệ với với thầy Hưng: 0986.794.406 hoặc cô Ngọc: 0969.794.406

Lưu trữ

Được tạo bởi Blogger.

Xem tất cả Video dạy học tại đây

Xem tất cả Video dạy học tại đây
Xem tất cả các Video dạy tiếng hoa hay nhất tại Bình Dương

HỌC PHIÊN ÂM TIẾNG HOA NHANH NHẤT TẠI BD

HƯỚNG DẪN CÀI PHẦN MỀM GÕ TIẾNG HOA

HỌC TIẾNG HOA QUA 3 TỪ (DANH TỪ - ĐỘNG TỪ - TÍNH TỪ)

NGỮ PHÁP HIỆU QUẢ THẦN TỐC CHỈ TRONG 3 CÂU CỦA HOA NGỮ NHỮNG NGƯỜI BẠN

HỌC ĐẾM SỐ, ĐẾM TIỀN SIÊU ĐẴNG TRONG TIẾNG TRUNG

Giới thiệu Camera Mỹ

Bệnh viện Máy Tính Net - 1097, đường tỉnh lộ 43, KP2, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, TP.HCM phân phối camera USA Mỹ nhập khẩu nguyên chiếc từ nước ngoài, chất lượng cực tốt mà giá rẻ nhất thị trường, rẻ hơn cả hành Đài Loan và Trung quốc... Với chính sách hấp dẫn, lắp đặt tặng toàn bộ phụ kiện như dây cáp, dây điện, jack nối, phích điện và tên miền truy cập qua mạng internet, cộng với chế độ bảo hành tận nơi 2 năm hấp dẫn khiến khách hàng ủng hộ nhiệt tình đông đảo. Hãy liên hệ ngay với A Lễ 0932.633.966 nhé

Bài đăng phổ biến