Thứ Ba, 6 tháng 10, 2020
✌HOA  NGỮ NHỮNG NGƯỜI BẠN

Dịch họ - tên người theo nghĩa Hán – Việt 用汉越意思译人名yòng hànyuè yìsi yì rénmíng

 

      Theo thống kê chỉ ra rằng có khoảng 60 - 80% là dùng nghĩa Hán – Việt dịch được, còn về dịch tên người, địa danh thì sẽ chiếm đến 95%. Hôm nay hoa Ngữ Những Người Bạn soạn ra tài liệu dịch tên người bằng nghĩa Hán – Việt, dưới đây sẽ có gần 1000 nghĩa Hán Việt. Có điều đây chỉ là bảng dịch thường dùng, nhưng sẽ có một số tên người khác lại có thể dịch khác, đó là vì cách chọn chữ của mỗi người, hoặc chữ đó không có trong nghĩa Hán – Việt, lúc đó các bạn phải mượn nghĩa hoặc nhờ giáo viên  dịch giúp.

 

Vì để tiện cho việc dò từ, chọn chữ, mình đã cố sắp xếp những từ cùng nghĩa vào chung một chỗ, các bạn hãy chọn ra từ  mình muốn, sau đó dùng từ điển tra  để lấy nghĩa thực. Chữ  Hán rất rộng có khi nhiều từ chung một nghĩa, hoặc một từ lại mang nhiều nghĩa.

 

Có nhiều họ trong tiếng Trung mang 2-3 chữ: “nam cung 南宫 nán gōng - vu mã 巫马 wū mǎ” mình đều đã lược bớt, bởi mình soạn bảng này mục tiêu là giúp người Việt tra tên, họ của người Việt, khi đã có số lượng từ mới bạn có thể tự ghép lại. Chúc bạn  tìm được chữ bạn cần tìm nhanh nhất.

 

·        Tên vần A       

1.     An ān

2.     Á 

3.     Ân ēn

4.     Ẩn yǐn

5.     Ấn yìn

6.     Âm yīn

7.     Anh yīng

8.     Ánh yìng

9.     Ảnh yǐng

10.             Áo ào

11.             Áp

12.             Âu ōu

 

Tên vần B

1.      Ba / /

2.      Bá / bà/bó

3.      Bách bǎi

4.      Bạch bái

5.      Bảo// bǎo

6.      Bắc běi

7.      Bằng féng 

8.      Bé, Bế

9.      Bí

10.             Bì

11.             Bích

12.             Biên biān

13.             Biện biàn

14.             Biệt bié

15.             Bính bǐng

16.             Bình píng

17.             Bỉnh bǐng

18.             Bố

19.             Bồ

20.             Bộ

21.             Bộ

22.             Bốc bo

23.             Bộc

24.             Bối bèi

25.             Bôn bēn

26.             Bồng péng

27.             Bùi péi

28.             Bưu biāo

29.             Bá, Bách bǎi

30.             Bạc báo

31.             Bái bài

32.             Ban bān

33.             Bàn pán

34.             Bàng páng

35.             Bàng páng

36.             Bành péng

37.             Bao bāo

38.             Báo bào

39.             Bào bào

40.             Bạo bào

 

Tên vần C

1.      Canh /gēng

2.      Cù

3.      Cư

4.      Cảnh // gěng/ jǐng

5.      Cừ / /

6.      Cao gāo

7.      Cảo gǎo

8.      Cự

9.      Cáp

10.             Cúc

11.             Cấp

12.             Cúc / jú/ qū

13.             Cáp

14.             Cát /gě/ jí

15.             Cung / / / gōng

16.             Củng gǒng

17.             Câu / / gōu / gōu / jù

18.             Cương gāng

19.             Cấu / gōu /jù

20.             Cường qiáng

21.             Cẩu gǒu

22.             Cừu / qiú / chóu

23.             Cô

24.             Cửu jiǔ

25.             Cố

26.             Cơ /

27.             Cổ

28.             Cốc / gào, gǔ

29.             Cái gài

30.             Công gōng

31.             Cải gǎi

32.             Cống gòng

33.             Cam / / gān/ gàn

34.             Cận jìn

35.             Cầm qín

36.             Cách

37.             Can gàn

38.             Cách

39.             Cần gèn

40.             Chân / zhēn

41.             Chấp zhí

42.             Chất zhì

43.             Châu zōu

44.             Chi zhī

45.             Chí zhì

46.             Chiêm / zhàn

47.             Chiến zhàn

48.            Chiêu zhāo

49.            Chinh  zhēng

50.            Chính/ Chánh zhèng

51.            Chỉnh zhěng

52.            Chính zhèng

53.            Chu zhū

54.            Chủ zhǔ

55.            Chư zhū

56.            Châu/ Chu zhōu

57.            Châu zhū

58.            Chúc zhù

59.            Chuẩn zhǔn

60.            Chung /zhōng

61.            Chúng zhòng

62.            Chủng zhǒng

63.            Chương zhāng

64.            Chưởng zhǎng

65.            Chuyên zhuān

 

Tên vần D+Đ

1.     Dung / róng

2.     Đa duō

3.     Danh míng

4.     Dạ

5.     Di

6.     Dị, Dịch

7.     Dũng/ yǒng

8.     Đài tái

9.     Dịch

10.            Dược yào

11.            Đại / dà/ dài

12.            Địch

13.            Diệc

14.            Đái, Đới dài

15.            Diêm yán


16.            Diễm yàn

17.  Dương / / yáng

18.            Đan dān

19.            Đàm //tán

20.            Đảm dān

21.            Đạt

22.            Đắc de

23.            Diên yán

24.            Dưỡng yǎng

25.            Điểm diǎn

26.            Điền tián

27.            Điện diàn

28.            Điệpdié

29.            Đường táng

30.            Điển diǎn

31.            Đường táng

32.            Điệp / yáo/ yè

33.            Duy wéi

34.            Đản dàn

35.            Diêu yáo

36.            Diệu miào

37.            Duyên yuán  

38.            Duyệt yuè

39.            Đằng téng

40.            Điêu diāo

41.            Đằng téng


42.            Doãn yǐn

43.            Doanh /yíng

44.            Đảng dǎng

45.            Đích

46.            Địch

47.            Đinh dīng

48.            Đình tíng

49.            Định dìng

50.            Đăng/dēng

51.            Đặng dèng

52.            Điềm tián

53.            Do yóu

54.            Đôn dūn

55.            Đao dāo

56.            Do yóu

57.            Dũng / yǒng

58.            Đáo dào

59.            Đô dōu

60.            Đông dōng

61.            Đào / táo

62.            Đỗ

63.            Đông dōng

64.            Đát

65.            Đồ

66.  Đồng/ // /tóng

67.            Đạt

68.            Đồ

69.            Đẩu tǒu

70.            Đồ

71.            Đậu /dòu

72.            Đoá duǒ

73.            Đề

74.            Doãn yǐn

75.            Đổng dǒng

76.            Đề /

77.            Đoan duān

78.            Đoàn duàn

79.            Để /

80.            Đức

81.            Duệ

82.  Du / / yóu/ yú/ yǔ

83.            /

84.            Dụ //

85.            Dự / /

86.            Dục

87.            Dực /

 

Tên vần G

1.     Gấm jǐn

2.     Gia jiā

3.     Giả jiǎ

4.     Giải jiě

5.     Giám jiān

6.     Giảm dàn

7.     Gian jiān

8.     Giản jiǎn

9.     Giang jiāng

10.            Giáng jiàng

11.            Giao jiāo

12.            Giáo jiāo

13.            Giáp / jiá/ jiǎ

Tên vần H

1.     / /

2.     Hinh xīn

3.     Hình xíng

4.     Hồng 鸿 hóng

5.     Hạ hè/ xià

6.     Hợp

7.     Hứa

8.     Hồ

9.     Húc

10.            Hữu you

11.            Hác hǎo

12.            Huệ huì

13.            Hổ

14.            Hùng xióng

15.            Hải hǎi

16.            Hộ

17.            Ham hān

18.            Hưng xìng

19.            Hám hàn

20.            Huống kuàng

21.            Hám kàn

22.            Hoa huā

23.            Hương xiāng

24.            Hàm xián

25. Hướng xiàng

26. Huynh xiōng

27. Hoà

28. Hoá huà

29. Hàn hán

30. Họcxué

31. Hoạchhuò

32. Hoài 怀huái

33. Hoả huǒ

34. Hợi hài

35. Huân xūn

36. Huấn xùn

37. Huy / suī/

38. Hân /xīn

39. Hoắc huò

40. Huyên xuān

41. Huyền xuán

42. Hãn hǎn

43. Hoài 怀 huái

44. Huyệt xué

45. Hàng háng

46. Hoàn hái


47. Hiệu jiǎo

48. Hiên xuān

49. Hằng héng

50. Hiền xián

51. Hiển xiǎn

52. Hiện xiàn

53. Hiệp xiá

54. Hoàn huán

55. Hồng //hóng

56. Hạng xiàng

57. Hoàn / huán

58. Hoàng, Huỳnh huáng

59. Hạnh xìng

60. Hàng háng

61. Hoan huan

62. Hoánhuàn

63. Hoạn huàn

64. Hành, Hoành / héng

65. Hoằng hóng

66. Hậu / hòu

67. Hoằng hóng

68. Hầu hóu

69. Hề

70. Hi

71. Hi

72. Hiếu xiào

73. Hào háo

74. Hạohào

75. Hảo hǎo

 

Tên vần K

1.     Khuê kuí

2.     Kế /

3.     Khưu qiū

4.     Khuyên quān

5.     Kha

6.     Khuyết què

7.     Khả

8.     /

9.     Khắc

10. Khải /kǎi/qǐ

11. / / / qí/ zhī

12. Khâm qīn

13. Khang kāng

14. Kháng, Cang   kàng

15. Khanh /kēng/ qīng

16. / /

17. Kỉ

18. Khánh qìng

19. Kịch

20. Khất

21. Kiểm jiǎn

22. Khấu kòu

23. Kiên jiān

24. Khích qiè

25. Kiển jiǎn

26. Khích qiè

27. Kiệt jié

28. Kiết jiē

29. Khố

30. Khôi kuì

31. Kiều //qiáo

32. Khoa

33. Khoái kuǎi

34. Khoái kuài

35. Kiểu jiǎo

36. Khoan kuān

37. Kiểu jiǎo

38. Khoáng kuàng

39. Kiểu, Hạo jiǎo

40. Khoáng kuàng

41. Kim jīn

42. Khởi

43. Khổng kǒng

44. Khuất

45. Kính jìng

46. Khuất

47. Khúc

48. Khuê guī

49. Khuông kuāng

50. Khương jiāng

 

Tên vần L

1.     La luó

2.     Lạc

3.     Lạc luò

4.     Lai lái

5.     Lại lài

6.     Lam lán

7.     Lâm /lín

8.     Lan lán

9.     Lận lìn

10. Lang láng

11. Lăng líng

12. Lãnh / lěng / lǐng

13. Lành lìng

14. Lao láo

15. Lão lǎo

16. Lạp

17. Lập

18. Lật

19. Lâu /lóu

20.

21. Lễ

22. Lệ

23. Len lián

24. Li má

25. /

26. Lịch

27. Liêm lián

28. Liên /lián

29. Luyện liàn

30. Liệt liè

31. Liêu /liáo / liào

32. Liễu liǔ

33. Linh líng

34. Lỗ

35. Lộ

36. Loan luán

37. Loát zhá

38. Lộc/ 鹿/

39. Lôi léi

40. Lợi

41. long / lóng

42. / lú/ lǘ

43. Lữ, Lã

44. Lư, Lô /

45. Luân lún

46. Luận lùn

47. Luật

48. Lực

49. Lục

50. Lương /liáng

51. Lưu liú

52. Ly

53. li


Tên vần M

1.     Ma

2.    

3.     Mạc

4.     Mạc, M

5.     Mặc

6.     Mạch mài

7.     Mai / méi

8.     Mại mǎi

9.     Mãn mǎn

10. Mẫn mǐn

11. Mãng mǎng

12. Mạnh mèng

13. Mao máo

14. Mao máo

15. Mao máo

16. Mạo mào

17. Mật /

18. Mâu móu

19. Mẫu

20. Mậu miù

21. Mễ

22. Mễ niè

23. Mi

24. Mi, nhị

25. Mịch mi

26. Miêu miáo

27. Minh míng

28. Mộ

29. Môc

30. Mộc

31. Môn mén

32. Mông méng

33. Mục /

34. My méi

35. Mỹ měi

 

 Tên vần N

1.     Na

2.     Nại èr

3.     Nam nán

4.     Nang náng

5.     Năng néng

6.     Nạo náo

7.     Nạp

8.     Nga é

9.     Nghiệp

10. Nghiêu yáo

11. Ngô /

12. Ngộ

13. Ngọ

14. Ngọc

15. Ngạc è

16. Ngải ài

17. Ngân yín

18. Ngao áo

19. Nguyên yuán

20. Nguyễn ruǎn

21. Nghê / ní / ér

22. Nghệ 羿

23. Nghi

24. Nghi

25. Nghị

26. Nghĩa

27. Nghiêm yán

28. Nghiệp

29. Nhâm rén

30. Nhậm rèn

31. Nhan yán

32. Nhân / rén

33. Nhật

34. Nhi /

35. Nhiênrán

36. Nhiễm rǎn

37. Nhiếp niè

38. Nhiêu ráo

39. Nhu róu

40. Như /

41. Nhữ rǔ nhữ

42. Nhuế ruì

43. Nhung róng

44. Nhuyễn ruǎn

45. Niệm niàn

46. Niên nián

47. Ninh níng

48. Nông nóng

49. Nữ

50. Nùng nóng

51. Nữu niǔ

Tên vần P

1.     Phác

2.     Phẩm pǐn

3.     Phạm fàn

4.     Phan pān


5.     Phán pàn

6.     Phàn fán

7.     Pháp

8.     Phi fēi

9.     Phí fèi

10. Phó /

11. Phố

12. Phổ /

13. Phồn fán

14.  Phong / //fēng

15. Phong / fēng

16. Phòng fáng

17. Phú

18. Phù /

19. Phủ

20. Phủ, Bồ

21. Phúc


22. Phục

23. Phục

24. Phùng /féng

25. Phụng fèng

26. Phụng, Phượng fèng

27. Phương / fāng


·        Tên vần Q

1.     Quy guī

2.     Quỹ, Phụ zǎn

3.     Quyên juān

4.     Quyền quán

5.     Qua /gē / guò

6.     Quả guǒ

7.     Quách guō

8.     Quan / guān

9.     Quân jūn

10. Quán guān

11. Quán guàn

12. Quán guàn

13. Quản guǎn

14. Quản guǎn

15. Quang guāng

16. Quảng 广 guǎng

17. Quế guì

18. Quốc guó

19. Quy guī

20. Quý guì

21. Quý

22. Quý kuì

23. Quỳ / / guī/ wěi /kuí

24. Quỳnh qióng

·        Tên vần S

1.     Sa shā

2.     Sạ zhǎi

3.     Sách /cè /suǒ

4.     Sài chái

5.     Sải tuǒ

6.     Sang shuāng

7.     Sâm sēn

8.     Sầm cén

9.     Sằn shēn

10. Sào cháo

11. shì

12. Sinh shēng

13. chū

14. shū

15. Sở chǔ

16. Soái, suý shuài

17. Sơn shān

18. Song shuāng

19. shī

20. Sử shǐ

21. Sừ, Trừ chǔ

22. Sung chōng

23. Sùng chóng

24. Sướng chàng

25. Sưởng chǎng

26. Sửu chǒu

27. Suỷ chuāi


·        Tên vần T

1.     Tả zuǒ

2.     Tạ xiè

3.     Tài cái

4.     Tải zǎi

5.     Tào cáo

6.     Tân //bīn /xīn/ xīn

7.     Thai tái

8.     Thái / / cài / tài / tài

9.     Thẩm shěn

10. Thầm, Trầm chén

11. Thân shēn

12. Thần shén

13. Thận shèn

14. Tang tāng

15. Thắng shèng

16. Thanh / qīng

17. Thành / chéng

18. Thạnh, Thịnh shèng

19. Thao / cāo/táo

20. Thảo cǎo

21. Tháp

22. Thoa chāi

23. Thoại huà

24. Tấn jìn

25. Tần tán

26. Tản sàn

27. Tần qín

28. Tục

29. Tuệ suì

30. tùng sōng

31. Tùng, Tòng cóng

32. Tương / / jiāng /xiàng /xiāng

33. Tường xiáng

34. Tưởng jiǎng

35. Tửu jiǔ

36. Tuỳ suí

37. Tuyên xuān

38. Tuyến 线 xiàn

39. Tuyền /quán /suī

40. Tuyển, Tuyện juàn

41. Tuyết xuě

42. Tiều qiáo

43. Tín, Tin xìn

44. Tỉnh jǐng

45. Thiết tiě

46. Thiếu / chǒu /shǎo

47. Thiều sháo

48. Thiệu shào

49. Trưng zhēng

50. Trương zhāng

51. Trình chéng

52. Tây 西

53. Tang / sāng /cáng

54. Tăng zēng

55. Tào cáo

56. Tập jí /

57. Tát

58. Tất bì /

59. Thôi cuī

60. Thời shí

61. Thốn cùn

62. Thông tōng

63. Thu q

64. Thù shū

65. Thủ shǒu

66. Thư shū

67. Thụ shù

68. Thứ

69. Thừa chéng

70. Thừa chéng

71. Thiểm /shǎn /shǎn

72. Thiên / qiān/tiān

73. Thiền tán / dān

74. Thiện shàn

75. Từ cí /

76. Tử / zǐ / zǐ

77. Tự/sì /xù

78. Tu xiū

79. Tu

80.  / / xū / zī/ zī

81. Tụ

82. Tứ

83. Triều /cháo

84. Triệu / / zhào

85. Trịnh zhèng

86. Tư, Tứ

87. Tuân xún

88. Tuấn / xún/jùn

89. Túc 宿 xiǔ

90. Thế shì

91. Thương shāng

92. Thường cháng

93. Thưởng shǎng

94. Thượng shàng

95. Thiệu /zhào

96. Thổ

97. Thọ 寿 shòu

98. Thoãn cuàn

99. Tề

100.        Tể zǎi

101.        Thả qiě

102.        Thác tuò

103.        Thạch shí

104.        Ti, Tư /

105.        Tích

106.        Tịch / / / jí /jí /xí /xì

107.        Tiên / xiān

108.        Tiền qián

109.        Tiễn / jiǎn/xiàn

110.        Tiển / xiǎn /

111.        Tiến ,Tấnjìn

112.        Tiếp jiē

113.        Tiết //jiē /xiè /xuē

114.        Tiêu / /jiāo / xiāo / xiāo

115.        Tịnh jìng

116.        Tĩnh, Tịnh jìng

117.        Toàn quán

118.       

119.        Tổ

120.        Thuấn shùn

121.        Thuận shùn

122.        Thúc shù

123.        Thức shì

124.        Thuế shuì

125.        Thương/ cāng

126.        Thi / shī

127.        Thị / shì

128.        Thích

129.        Thiêm tiān

130.        Thiếp tiē

131.        Túc

132.        Tuyết

133.        Tuyền

134.        Thuỷ shuǐ

135.        Thuýcuì

136.        Thuỳ/chuí/shǔ 

137.        Thuỵ ruì

138.        Thu qiū

139.        Thư /

140.        Thương chuàng

141.        Toả suǒ

142.        Toàn quán

143.        Tôn sūn

144.        Tôn, Tông zōng

145.        Tống sòng

146.        Tra chá

147.        Trác / / zhái /zhuó /zhuó

148.        Trại / zhài/jì

149.        Trạm zhàn

150.        Trần chén

151.        Trâm zān

152.        Trầm chén

153.        Trang /zhuāng

154.        Trành cháng

155.        Trấp

156.        Trâu zōu

157.        Trí zhì

158.        Trì chí

159.        Trì chí

160.        Trị zhì

161.        Triền xuán

162.        Triển zhǎn

163.        Triệt shé

164.        Trinhzhēn

165.        Trịnhzhèng

166.        Trở

167.        Trọng zhòng

168.        Trúc / zhú

169.        Trực zhí

170.        Trung zhōng

171.        Trương

·        Tên vần U

1.     Uyên / yuān

2.     Uyển yuàn

·        Tên vần V

1.     Vũ,Võ

2.     Vu

3.     Vương wáng

4.     Vượngwàng

5.     Vu

6.     Văn wén

7.     /

8.     Văn wén

9.     Vụ

10. Vãn wǎn

11. Vấn wèn

12. Vưu yóu

13. Vạn wàn

14. Vân / yún

15. Vận / / yùn

16. Vân yún

17. Vệ wèi

18. Vi wéi

19. wěi

20.  Viên / / / yuán

21. Viễn yuǎn

22. Vinh róng

23. Vĩnh yǒng

24. Viết yuē

25. Việt yuè

26. Vy wéi

27. Vọng wàng

·        Tên vần X

1.     Xa / chē /shé

2.     shè /shě

3.     Xâm jìn

4.     Xoạ shuǎ

5.     Xuân /椿chūn

6.     Xung zhǒng

7.     Xương chāng

8.     Xướng chàng

9.     Xuyễn chuò

·        Tên vần Y

1.     Ý

2.     Yến/ 晏鄢yàn/ yàn /yān

3.     Yêu / yào/yāo

·        Tên vần U

1.     Uẫn yùn

2.     Úc

3.     Ung / wèng /yōng

4.     Ứng yīng

5.     Uông wāng

6.     wèi

7.     Uyên yuān

8.      Uyển wǎn

9.      Uyển yuàn

U yōu

1 nhận xét:

Danh mục bài đăng