Thứ Ba, 21 tháng 11, 2017


Chào mọi người, hôm nay mình lại bớt chút thời gian để cùng mọi người thảo luận về vấn đề: " LÀM THẾ NÀO ĐỂ HỌC TỐT PHIÊN ÂM CỦA TIẾNG HOA (TIẾNG TRUNG) "  trong trời gian ngắn nhất nhé?.

  Thực lòng mà nói thì cái vấn đề này vốn cũng không phải là mới nữa, có điều mình lại thấy gần đây phong trào học tiếng Hoa đang đang rất mạnh mà các giáo viên và các cơ sở dạy tiếng Hoa thì vẫn theo một  trào lưu không đổi " THẦY NÀO TRÒ ĐÓ ". Dường như mọi người đều đang dùng cái cách mà mấy ngàn năm trước truyền lại, thậm chí nhiều người còn đang muốn tiếp tục truyền lại cho mấy ngàn thế hệ sau.

Một lớp học phiên âm của " HOA NGỮ NHỮNG NGƯỜI BẠN" 3

  Mình không hề nói là  cách làm  của các tiền nhân là không tốt nhưng mình nghĩ nếu các bậc tiền nhân sống lại chắc sẽ cảm thây muốn ói trước những món ăn mà họ để lại cho con cháu họ đến mấy ngàn năm sau vẫn giữ nguyên bản gốc đó.

  Khi nhìn vào các ngành nghề kinh doanh mình luôn cảm thấy họ thật sự rất có sáng tạo và họ đã có những thành công rất lớn. Xưa kia ông cha chúng ta đi bộ, sau đó là xe đạp. Bây giờ thì sao nhỉ ? xe máy, ô tô, tàu hỏa, máy bay, rồi đến tàu vũ trụ... ... thậm chí còn có những công nghệ rất mới như vi tính, điện thoại.... đó chính là vì họ không ngừng dựa theo những điều ông cha và tổ tiên để lại sau đó nghiên cứu và phát minh ra nhiều hơn và tốt hơn những gì đang có.

 Quay trở lại vấn đề dạy tiếng Hoa thì sao vậy nhỉ ? Tại sao mấy ngàn năm rồi vẫn chỉ là một cách học cổ điển để rồi các học viên cứ phải nhăn mặt nhíu mày mà đi theo những quy định hoặc vết xe của mấy ngàn năm trước nhỉ? 

   Muốn học được một phiên âm của một môn ngoại ngữ  nhứt định sẽ mất 3-6 tháng mới có thể tự mình đọc được, chẳng ai có thể thay đổi được sao ?.

   Sau một thời gian "bịt miệng không muốn nói - che mắt chẳng muốn nhìn." Hôm nay mình sẽ chỉ ra cho mọi người một phương pháp của chính bản thân mình đã và đang giúp " HOA NGỮ NHỮNG NGƯỜI BẠN" thành công nối tiếp thành công trong 15 năm qua ở tình Bình Dương.

 Quả thực mình vẫn xin nói lại một câu " mình không muốn nói đâu ".  bởi nếu mình nói ra thì mọi người đều làm theo cách của mình nói thì mình đâu còn là số 1 nữa.

   Nhưng thôi, vì chân lý, vì sự phát triển cho hôm nay và mai sau. Từ giờ trở đi mình sẽ đem các phương pháp dạy học của Trung Tâm " HOA NGỮ NHỮNG NGƯỜI BẠN"  đưa hết lên mạng cho các bạn cùng tham khảo. Mình xin cam đoan với mọi người rằng những cách làm của mình đều là sự sáng tạo đầy màu sắc, là chìa khóa dẫn đến thành công cho bạn cho tôi và cho tất cả chúng ta cho những người muốn đi về phía trước

   Theo nghiên cứu và thống kê của những giáo viên có kinh nghiệm, muốn học được phiên âm của bất kỳ ngôn ngữ nào (tự đọc được phiên âm) chắc chắn sẽ mất khoảng 3-6 tháng.Trong mấy tháng đầu mới học thì học sinh thường phải nhờ giáo viên đọc trước sau đó thì đọc theo. Học sinh không thể nào tự mình đọc được.

   Nếu  học theo cách học phiên âm của " HOA NGỮ NHỮNG NGƯỜI BẠN"  đảm bảo bạn sẽ rút ngắn thời gian học phiên âm từ mấy tháng chỉ còn 90 phút mà thôi. Sau 90 phút học sinh của " HOA NGỮ NHỮNG NGƯỜI BẠN" sẽ đọc được tất cả các phiên âm của tiếng Hoa mà không cần sự trợ giúp của giáo viên, hoặc có thể mua bất kỳ cuốn sách tiếng Hoa nào về để tự học thêm đều được. chỉ cần sau 90 phút học phiên âm tại " HOA NGỮ NHỮNG NGƯỜI BẠN ". Dưới dây chính là chính là cách dạy độc đáo mà " HOA NGỮ NHỮNG NGƯỜI BẠN " đã sáng tạo ra :


汉语各拼音(các phiên âm trong tiếng hoa)

元音和辅音(nguyên âm và phụ âm)

元音(nguyên âm) -7 nguyên âm :

a-a   o-uô   e-ơ,ưa  i-i ( hơi kéo dài )  u-u  ü-uy  er-ơ ( cong lưỡi )

辅音(phụ âm)-21 phụ âm :

d-t  (tưa)                  m-m   (mua)                  r-r    (rư)                  t-th (thưa)                 g-c    (cưa)                    x-x   (xi) - đọc nhẹ
n-n (nưa)                  h-h    (hưa)                   q-x   (xi) - bật mạnh
l-l   (lưa)                   k-kh  (khưa)                  s-s   (sư) -thẳng lưỡi
b-p (pua)-đọc nhẹ     j-ch    (chi) - đọc mạnh   sh-s (sư) - cong lưỡi
p-p (phua)-bật mạnh z-ch   (chư)-thẳng lưỡi    c-s (sư)- ngậm răng  f-ph(phua)               zh-ch  (chư)-cong lưỡi     ch-s (sư) - bật thoát

Chú ý:  Bên trái là cách ghi, bên phải là cách đọc. Đừng đọc theo những chữ trong ngoặc, đó chính là cách học cổ điển được truyền lại và áp dụng từ mấy ngàn năm nay. Phương pháp đó tốn rất nhiều thời gian
                      
 声调(thanh điệu): tiếng Hoa gọi là thanh điệu, tiếng Việt gọi là dấu

-thanh một:  - (ngang)        mā (đọc bình thường, nhưng kéo dài ra một chút)       dā, bā, lā, fā
-thanh   hai:  /   (sắc)          má (đọc như dấu sắc)                                                dá, bá, lá, fá
 -thanh  ba  : v  (hỏi)          mǎ (đọc như dấu hỏi của tiếng Việt)                            dǎ, bǎ, lǎ, fǎ
 -thanh  bốn:  \  (huyền)      mà (đọc mạnh, không đọc như dấu huyền)           dà, bà, là, fà
 -thanh nhẹ                         ma      (thing khanh, chữ không có dấu)(đọc nhẹ) da, ba, la, fa

附住:( chú ý )
       -Khi hai thanh ba đứng liền nhau, ta đọc thanh ba thứ nhất thành thanh thứ hai: “ nǐ hǎo” đọc thành “ ní hǎo ”.
      - Khi 3 thanh 3 đứng liền nhau ta đọc thanh ba thứ 2 (ở giữa) thành thanh 2 :nǐ hěn hǎo ” đọc nǐ  hén hǎo”.
       -Khi 4 thanh 3 đứng liền nhau ta đọc thanh thứ 2 và thứ 4 thành thanh 2 : nǐ yě hěn hǎo” đọc “ ní  yě hén hǎo ”.
       -Khi yī (-) =1, và bù () là không . Nếu chúng đứng trước thanh bốn (\) thì đọc chúng thành thanh hai, tức là dấu sắc (/)

       -chú ýtrong tiếng Hoa có rất nhiều chữ đọc là (yī) và (bù), nhưng chỉ có “ yī ” là 1 và “ bù ” là không mới biến dấu. VD :医士 “yī shī”-bác sĩ và “ yī ge” một cái.部队 “  bù duì ” bộ đội và 不对 bù duì ” không đúng.
        - sau “ yī ” và “ bù ” không phải thanh 4, mà là bất kỳ thanh nào
       thì:  “ yī ” đọc thành thanh 4, “ bù ” thành thinh khanh. 
  
      -Nguyên âm u không bao giờ đi với bốn chữ ( j, q, x, y ) mà chỉ có ü (uy) mới đi với chúng, do vậy khi ghép âm ta bỏ hai dấu chấm ở trên đầu chúng đi, nhưng vẫn phải đọc là (uy).

     -Nguyên âm I khi đứng sau bảy chữ: ( c, ch, z, zh, s, sh, r) thì ta phải đọc là ư VD:  ci, chi,  zizhi,  si,  shi,  ri
 -Khi i đứng sau các chữ khác ta vẫn đọc bình thường: nǐ đọc là: nỉ.

      - Chữ “ y ” cũng đọc làI ”.VD: iao và yao đọc như nhau. Chữ “ w ” đọc gần như  “ u ”vd :uo và  wo đọc như nhau.


                        发音练习(tập phát âm)

ao-ao          ong-ung                         iang-ieng( nhanh thành 1 âm)  
ou-âu          ia-ia( nhanh thành 1 âm) ing-ing    (             -           )  an-an          ie-ie(              -           )  iong-iung (             -           )  ang-ang       iao-ieo(          -           )  ua-oa      (             -            )  
en-ân          iou-yêu(         -           )  uo-uô     (              -            )  eng-âng       ian-ien (         -           )  uai-uai    (              -           )   uan-oan       uei-uây(         -           ) uen-uân   (             -            )
uang-oang   ueng-uâng(     -           )  üe-uê      (             -            )
üan-uen      ün-uyn    (      -           ) ei-ây        (             -            )                                        
                           发音练习(luyện tập phát âm)a
o
e
ai
ei
ao
ou
an
en
ang


ü
üe
üan
ün
b
ba
bo

bai
bei
bao

ban
ben
bang
n
e


p
pa
po

pai

pao
pou
pan
pen
pang
l
lü
lüe


m
ma
mo
me
mai
mei
mao
mou
man
men
mang
j
ju
jue
juan

f
fa
fo


fei

fou
fan
fen
fang
q
qu
que
quan
qun
d
da

de
dai
dei
dao
dou
dan
den
dang
x
xu
xue
xuan
xun

y
yu
yue
yuan
yun
k
ka

ke
kai
kei
kao
kou
kan
ken
kang

h
ha

he
hai
hei
hao
hou
han
hen
hang

g
ga

ge
gai
gei
gao
gou
gan
gen
gang

n
na

ne
nai
nei
nao
nou
nan
nen
nang

l
la

le
lai
lei
lao
lou
lan

lang
a
e
i
ai
ei
ao
ou
an
en
ang
eng
ong
z
za
ze
zi
zai
zei
zao
zou
zan
zen
zang
zeng
zong
zh
zha
zhe
zhi
zhai
zhei
zhao
zhou
zhan
zhen
zhang
zheng
zhong
s
sa
se
si
sai

sao
sou
san
sen
sang
seng
song
sh
sha
she
shi
shai
shei
shao
shou
shan
shen
shang
sheng
shong
c
ca
ce
ci
cai

cao
cou
can
cen
cang
ceng
cong
ch
cha
che
chi
chai

chao
chou
chan
chen
chang
cheng
chong
r

re
ri


rao
rou
ran
ren
rang
reng
rong


u
ua
uo
uai
(ui)
uei
uan
(un)
uen
uang

website: tienghoabinhduong.vn
Cuộc sống này vẫn còn rất nhiều điều thú vị đang chờ đợi chúng ta khám phá. Hãy cùng " HOA NGỮ NHỮNG NGƯỜI BẠN" cảm nhận thế giới này vẫn tươi đẹp biết bao !.

 d
du

duo

Dui
duan
dun


t
tu

tuo

tui
tuan
tun


l
lu

luo


luan
lun


n
nu

nuo


nuanz
zu

zuo

zui
zuan
zun
website: tienghoabinhduong.vn

  zh
zhu
zhua
zhuo
zhuai
zhui
zhuan
zhun
zhuang

s
su

suo

sui
suan
sun


sh
shu
shua
shuo
shuai
shui
shuan
shun
shuang

c
cu

cuo

cui
cuan
cun


ch
chu
chua
chuo
chuai
chui
chuan
chun
chuang

r
ru
rua
ruo

rui
ruan
run


g
gu
gua
guo
guai
gui
guan
gun
guang

k
ku
kua
kuo
kuai
kui
kuan
kun
kuang                                            
website: tienghoabinhduong.vn
Cuộc sống này vẫn còn rất nhiều điều thú vị đang chờ đợi chúng ta khám phá. Hãy cùng " HOA NGỮ NHỮNG NGƯỜI BẠN" cảm nhận thế giới này vẫn tươi đẹp biết bao !.


CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG CÙNG TÀI LIỆU

Nếu có vấn đề gì không hiểu bạn có thể gọi điện thoại hỏi thêm. Thời gian sắp tới Trung tâm sẽ làm một số video clip dạy học trực tiếp trên mạng lúc đó các bạn có thể học dễ dàng hơn rât nhiêu.
cảm ơn các bạn đã tin tưởng và ghé qua website của Trung Tâm, hẹn gặp lại trong các bài học sau.

                                            
                                      
QUYẾT ĐỊNH HÔM NAY-THÀNH CÔNG MAI SAU
            

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Danh mục bài đăng

Thông điệp

" HOA NGỮ NHỮNG NGƯỜI BẠN " chuyên mở lớp đào tạo tiếng Hoa cho học viên tại Bình Dương và TP Hồ Chí Minh. Hãy để số lượng học viên đông nhất của chúng tôi tại Bình Dương nói lên hai từ "CHẤT LƯỢNG ". Hãy để thời gian làm thăng hoa cuộc sống của bạn bởi chúng tôi tặng bạn hai từ " TỰ DO ". Hãy để chúng ta trên thế gian này thêm nhiều duyên tao ngộ. Hãy để " QUYẾT ĐỊNH HÔM NAY LÀ THÀNH CÔNG CỦA MAI SAU " Hãy liên hệ với với thầy Hưng: 0986.794.406 hoặc cô Ngọc: 0969.794.406

Lưu trữ

Được tạo bởi Blogger.

Xem tất cả Video dạy học tại đây

Xem tất cả Video dạy học tại đây
Xem tất cả các Video dạy tiếng hoa hay nhất tại Bình Dương

HỌC PHIÊN ÂM TIẾNG HOA NHANH NHẤT TẠI BD

HƯỚNG DẪN CÀI PHẦN MỀM GÕ TIẾNG HOA

HỌC TIẾNG HOA QUA 3 TỪ (DANH TỪ - ĐỘNG TỪ - TÍNH TỪ)

NGỮ PHÁP HIỆU QUẢ THẦN TỐC CHỈ TRONG 3 CÂU CỦA HOA NGỮ NHỮNG NGƯỜI BẠN

HỌC ĐẾM SỐ, ĐẾM TIỀN SIÊU ĐẴNG TRONG TIẾNG TRUNG

Giới thiệu Camera Mỹ

Bệnh viện Máy Tính Net - 1097, đường tỉnh lộ 43, KP2, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, TP.HCM phân phối camera USA Mỹ nhập khẩu nguyên chiếc từ nước ngoài, chất lượng cực tốt mà giá rẻ nhất thị trường, rẻ hơn cả hành Đài Loan và Trung quốc... Với chính sách hấp dẫn, lắp đặt tặng toàn bộ phụ kiện như dây cáp, dây điện, jack nối, phích điện và tên miền truy cập qua mạng internet, cộng với chế độ bảo hành tận nơi 2 năm hấp dẫn khiến khách hàng ủng hộ nhiệt tình đông đảo. Hãy liên hệ ngay với A Lễ 0932.633.966 nhé

Bài đăng phổ biến