Thứ Bảy, 30 tháng 10, 2021

 HOA NGỮ NHỮNG NGƯỜI BẠN

ĐỘT PHÁ NGỮ PHÁP TIẾNG HOA 突破汉语语法 (Nâng cao trình độ ngữ pháp tiếng Hoa lên gấp 10 lần trong vòng 30 phút)

SÁNG TẠO ĐỘT PHÁ TIẾNG HOA CỦA MỘT GIÁO VIÊN 15 NĂM DẠY HỌC

Cái khó nhất của người Việt khi học tiếng Hoa chính là tiếng Việt và tiếng Hoa thường đi ngược lại với nhau, do đó các giáo viên dạy tiếng Hoa của “Hoa Ngữ Những Người Bạn” thường hô hào với học sinh: “Danh từ đầu câu dịch ngược – Động từ đầu câu dịch xuôi”. Câu nói này đã làm nên một kỳ tích và một thương hiệu riêng biệt cho “Hoa Ngữ Những Người Bạn” trong hơn 10 năm nay ở  Bình Dương. Hôm nay “Hoa Ngữ Những Người Bạn” lại tiếp tục sáng tạo ra một phương pháp học ngữ pháp mới hơn và càng tốt hơn nữa là cho dù bạn là ai, học sinh hay giáo viên nếu đọc hiểu và biết cách sử dụng phương pháp sau đây chắc chắn bạn sẽ được nâng cao năng lực tiếng Hoa của mình lên 10 lần so với trước khi học loại ngữ pháp này.

1)Không cần tập trung vào học từ 1 âm, từ 1 âm không cần sắp xếp vì nó chỉ có 1 âm (chī ăn  hē – uống …)

2)Tập trung vào việc học từ 2 hoặc 3 âm vì những từ này có khi dịch xuôi, có khi dịch ngược, có lúc hợp lại, có lúc tách ra, hãy luôn ghi nhớ: “Danh từ đầu câu dịch ngược – Động từ đầu câu dịch xuôi” nhưng cũng đừng quên có lúc Danh từ cũng dịch xuôi và cũng có khi Động từ cũng không được dịch xuôi. Thử làm theo những bước sau đây nhé?

+Khi gặp từ 2 trở lên âm lập tức xác định nó là từ loại gì? Danh từ , Động từ , Tính từ ?

+Xác định được là Danh từ thì lại tiếp tục xác định nó là Đồng Vị hay là Chủ Vị. Nếu là Đồng Vị thì dịch xuôi, nếu là Chủ Vị thì dịch ngược. Hãy xem cách phân tích từ Đồng Vị và Chủ Vị ở dưới đây:

– Từ Đồng Vị là những từ ngang hàng với nhau, không phân chia chính phụ (chúng đều là những cái tên, và thường không có nghĩa gì hết), khi dịch thì phải dịch xuôi. Đây chính là điểm đột phá cho những giáo viên thường nói với học sinh “Danh từ đầu câu dịch ngược – Động từ đầu câu dịch xuôi” .

例如lì rú – ví dụViệt Nam越南yuè nán (Việt là một danh từ, Nam cũng là một danh từ. Hai danh từ đó ghép lại với  nhau nhưng không có nghĩa gì cả vì chúng chỉ là một cái tên, vì thế sẽ được dịch xuôi vì chúng là từ đồng vị).

Sơn Thủy山水shān shuǐ (Sơn là tên của một người, Thủy cũng là tên của một người chúng được ghép lại với nhau nhưng lại chẳng có nghĩa gì vì chúng chỉ là một cái tên, vì thế sẽ được dịch xuôi vì chúng là từ đồng vị).

– Từ chủ vị là những từ có phân chia lớn nhỏ, chính phụ  (chúng có nghĩa của chúng). Phải chú ý trong tiếng Việt gọi là câu chủ vị là vì có chủ ngữ và vị ngữ, trong tiếng Hoa lại gọi bằng câu chính phụ vì nó dịch ngược. Cái chính trong tiếng Việt (trung tâm ngữ) thường đứng ở phía trước, cái chính của tiếng Hoa (trung tâm ngữ) lại ở phía sau. Đây chính là nguyên nhân giải thích vì sao tiếng Hoa ngược với tiếng Việt.

例如lì rú –  ví dụngười Việt Nam越南人yuè nán rén. Nếu nói Việt Nam thì 2 từ này vẫn là đồng vị, nhưng thêm từ người thì biến thành chủ vị rồi, vì hiện nay ta đang nói về người, còn VN chỉ là từ hỗ trợ cho biết người ở đâu.

Bút đỏ红笔 hóng bǐ cũng là từ chủ vị, vì ta đang nói đến cây bút, từ “hóng” thì chỉ hỗ trợ cho từ bút.

+Xác định được là Động từ thì lại tiếp tục xác định nó là động động hay là động tân. Nếu động động có tân ngữ thì để sau động động, nếu động tân có tân ngữ thì tân ngữ phải để giữa động tân. Hãy xem cách phân tích động động và động tân dưới đây:

– Từ động động là cả hai từ đều là động từ, nếu có tân ngữ thì  tân ngữ để sau 2 động từ đó:

例如lì rú: Luyện tập 1 tiếng 练习一个小时liàn xí yī gè xiǎo shí (câu này dịch xuôi là bởi vì là một động từ,  cũng là một động từ).

Xuất phát một tiếng rồi 出发一个小时了chū fā yī gè xiǎo shí le (câu này dịch xuôi là bởi vì là một động từ, cũng là một động từ).

– Từ động tân là từ phía trước là động từ, từ phía sau là danh từ (trong tiếng Hoa tân ngữ thường là danh từ), nếu sau nó lại có tân ngữ nữa thì ta để tân ngữ ở giữa.

例如 : ăn cơm một tiếng rồi 吃一个小时饭了 chī yī gè xiǎo shí fàn le (câu này dịch ngược là bởi vì là một động từ, nhưng lại là một danh từ).

Học tiếng Hoa một tiếng rồi 学一个小时汉语了xué yī gè xiǎo shí hàn yǔ le (câu này dịch ngược là bởi vì là một động từ, nhưng 汉语 lại là một danh từ).

Chú ý:  trong tiếng Hoa còn có một thể loại câu là “từ ly hợp”, loại câu này về cơ bản có cách dùng cũng giống như loại “động tân”. Từ phía trước là động từ, từ phía sau là danh từ. Nó chỉ khác là khi hợp lại nó có một nghĩa riêng và khi tách ra nó có một nghĩa riêng hoặc mất đi nghĩa ban đầu, do đó học sinh chỉ cần xác định động động hay động tân là được rồi.

+Xác định được là Tính từ thì lập tức xác định tính từ đi với danh từ hay tính từ đi với động từ.

Nếu đi với danh từ thì tính từ luôn ở trước danh từ: người tốt好人hǎo rén

– Nếu đi với động từ thì sẽ sảy ra hai trường hợp:

A) tính từ ở trước động từ (đó là một lời khuyên và hành động đó thường chưa sảy ra) nói nhiều多说duō shuō

B) tính từ ở sau động từ (đó là câu khẳng định, có thể là khen hoặc chê và hành động đó sảy ra rồi) nói nhiều说多 shuō duō.

  Bài viết ở trên là một phương pháp học tổng hợp, không phải là tất cả nhưng có thể giúp bạn trong thời gian ngắn nhất mà vẫn kịp hiểu đủ những gì cần nhất khi học ngữ pháp. Nếu bạn thực sự muốn nghiên cứu kĩ hơn nữa thì hãy vào mục ngữ pháp 36 – 39 trong cuốn “ngữ pháp tiếng Hoa tổng hợp tập 2” của Hoa Ngữ Những Người Bạn, sẽ hiểu kỹ hơn từng vấn đề nhé?

  Khi bạn đã đọc đến đây tức là bạn đã là một người yêu thích thực sự ngữ pháp, và cũng để bạn thêm một lần nhân đôi năng lực ngữ pháp mình sẽ tặng bạn 3 câu nói, đảm bảo sẽ lại giỏi hơn gấp 2 lần so với trước khi đọc tới đây:

1) Động từ đầu câu dịch xuôi: đến Việt Nam来越南láiyuènán .

2) Danh từ đầu câu dịch ngược (nếu toàn bộ đều là danh từ thì dịch ngược không dùng “de”, nếu muốn nhấn mạnh thì dùng): xe Việt Nam越南 () yuènán (de) chē

3) Danh từ đầu câu dịch ngược [nếu phía sau danh từ chính có các thành phần khác (động từ, tính từ, số từ...) thì phải thêm từ “de”ở trước danh từ chính: xe đến Việt Nam来越南的车láiyuènán deche .

  Câu 1) và câu 2) đối với học viên đều không khó, chỉ là câu 3) bạn tập trung một chút là được. Hãy nhớ: [Động từ đầu câu dịch xuôi, Danh từ đầu câu dịch ngược, khi dịch ngược xuất hiện 2 tình huống (toàn bộ đều là danh từ thì không dùng “de”, muốn nhấn mạnh thì dùng, nếu phía sau danh từ chính (danh từ ở đầu câu) mà có các thành phần khác thì phải dùng “de” trước danh từ chính (đừng dịch danh từ chính, mà dịch từ phía sau nó hết về sau, sau đó nói “de” + danh từ chính) ]. Bạn chỉ cần xác định bạn chuẩn bị dịch là câu thứ mấy sau đó áp dụng vào là được:

Mua bút: (nó là câu thứ 1. Động từ đầu câu dịch ngược) 买笔mǎibǐ.

Bút ở Bình Dương: [nó là câu thứ 3. Danh từ đầu câu dịch ngược, nhưng sau danh từ có động từ cho nên dịch ngược và để “de” ở trước danh từ chính (danh từ chính là bút)]在平阳的笔zàipíngyáng debǐ.

Bút Bình Dương: (nó thuộc về kiểu câu thứ 2. Danh từ đầu câu dịch ngược, vì toàn bộ đều là danh từ cho nên dịch ngược mà không cần dùng “de”)平阳笔píngyángbǐ .

   Nếu bạn thực sự vẫn chưa nắm bắt chắc thì các bạn cũng có thể vào Website: tienghoabinhduong.vn  sau đó kiếm mục “ xem tất cả video dạy học tại đây”  sau đó kiếm video: “Ngữ pháp thần tốc qua ba câu nói trong tiếng Trung”, hoặc bạn cũng có thể dùng điện thoại vào Youtube đánh hàng chữ “Hoa Ngữ Những Người Bạn” sau đó kiếm video: “Ngữ pháp thần tốc qua ba câu nói trong tiếng Trung” Trong video đó có chỉ cách học tỉ mỉ, mình nghĩ ai cũng có thể học giỏi ngữ pháp chỉ sau 30 phút.

  Học viên nào học đến bài 20 mà  hiểu được nhữngcách dùng ở trên thì cũng giống như được đả thông tư duy, sẽ trở thành người sáng suốt, thông minh, năng lực học viên đó sẽ bằng với học viên học 1 – 2 năm, mặc dù học viên đó mới chỉ học 2 – 3 tháng. Nói ra câu nào đúng câu đó, chắc chắn sẽ không sai, trừ phi từ mới đó chưa học qua thì mới không thể nói.

Chú ý:   những vấn đề nêu trên là giúp học viên học tốt ngữ pháp, nhưng vẫn còn một vấn đề nho nhỏ nữa là học viên nên học tốt luôn vấn đề học chữ viết theo phương pháp dưới đây. Chỉ trong vòng 15 30 ngày sau bạn có thể viết chữ tiếng Hoa như tiếng Việt và nhớ chữ cũng cực tốt, như thế mới gọi là “ THẬP TOÀN THẬP MỸ”.

Mỗi ngày học 7 10 bộ trong tờ bộ của “HOA NGỮ NHỮNG NGƯỜI BẠN”  sau đó tập viết chữ và tập phân tích chữ đó bao gồm bộ gì. 例如 : qù- đi ở trên là bộ thổ, ở dưới là bộ khư.   hǎo tốt, khỏe  bên trái là bộ nữ, bên phải là bộ tử.

Chúc các bạn học tốt


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Danh mục bài đăng

Thông điệp

" HOA NGỮ NHỮNG NGƯỜI BẠN " chuyên mở lớp đào tạo tiếng Hoa cho học viên tại Bình Dương và TP Hồ Chí Minh. Hãy để số lượng học viên đông nhất của chúng tôi tại Bình Dương nói lên hai từ "CHẤT LƯỢNG ". Hãy để thời gian làm thăng hoa cuộc sống của bạn bởi chúng tôi tặng bạn hai từ " TỰ DO ". Hãy để chúng ta trên thế gian này thêm nhiều duyên tao ngộ. Hãy để " QUYẾT ĐỊNH HÔM NAY LÀ THÀNH CÔNG CỦA MAI SAU " Hãy liên hệ với với thầy Hưng: 0986.794.406 hoặc cô Ngọc: 0969.794.406

Lưu trữ

Được tạo bởi Blogger.

Xem tất cả Video dạy học tại đây

Xem tất cả Video dạy học tại đây
Xem tất cả các Video dạy tiếng hoa hay nhất tại Bình Dương

HỌC PHIÊN ÂM TIẾNG HOA NHANH NHẤT TẠI BD

HƯỚNG DẪN CÀI PHẦN MỀM GÕ TIẾNG HOA

HỌC TIẾNG HOA QUA 3 TỪ (DANH TỪ - ĐỘNG TỪ - TÍNH TỪ)

NGỮ PHÁP HIỆU QUẢ THẦN TỐC CHỈ TRONG 3 CÂU CỦA HOA NGỮ NHỮNG NGƯỜI BẠN

HỌC ĐẾM SỐ, ĐẾM TIỀN SIÊU ĐẴNG TRONG TIẾNG TRUNG

Giới thiệu Camera Mỹ

Bệnh viện Máy Tính Net - 1097, đường tỉnh lộ 43, KP2, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, TP.HCM phân phối camera USA Mỹ nhập khẩu nguyên chiếc từ nước ngoài, chất lượng cực tốt mà giá rẻ nhất thị trường, rẻ hơn cả hành Đài Loan và Trung quốc... Với chính sách hấp dẫn, lắp đặt tặng toàn bộ phụ kiện như dây cáp, dây điện, jack nối, phích điện và tên miền truy cập qua mạng internet, cộng với chế độ bảo hành tận nơi 2 năm hấp dẫn khiến khách hàng ủng hộ nhiệt tình đông đảo. Hãy liên hệ ngay với A Lễ 0932.633.966 nhé

Bài đăng phổ biến