Thứ Tư, 15 tháng 12, 2021

 


HOA NGỮ NHỮNG NGƯỜI BẠN

CÂU SO SÁNH比较句

Câu so sánh có rất nhiều thể loại, tạm thời có thể chia ra như sau: so sánh nhất, so sánh hơn, so sánh bằng, so sánh xấp xỉ (ngang ngửa), so sánh kém. Dưới đây mình sẽ cùng các bạn đi tới các cung bậc xúc cảm trong câu so sánh nhé?

1– So sánh nhấtCHỦ NGỮ ++ TÍNH TỪ (động từ chỉ cảm xúc)

Ở lớp chúng tôi, anh ấy là người nỗ lực học nhất在我们班他是学得最认真的人zài wo men ban ta shì xué de zuì rènzhēn de rén.

Trong lớp chúng tôi, anh ấy là người thông minh nhất我们班,他是最聪明的wo  men bān, ta shi zui cong míng de.

2  So sánh hơn: chính là câu chữ “bǐ” A + + B + TÍNH TỪ(động từ chỉ cảm xúc)

Vì câu chữ bǐ”  chúng ta cũng mới học trong phần ngữ pháp số (18) CÂU CHỮ “BǏ”比字句) của Hoa Ngữ Những Người Bạn, cho nên phần này mình chỉ đưa ra một câu ví dụ tượng trưng, nếu bạn nào muốn hiểu rõ câu chữ “bǐ” thì hãy vào phần đó nghiên cứu thêm nhé?

Tôi nhanh hơn cô ấy我比她快wǒbǐtā kuài.

Bọn họ nhiều tiền hơn tôi 他们的钱比我的多tāmendeqián bǐwǒde duō.

3  So sánh bằng:A + 跟(像, , , 与) + B + 一样/一般: như nhau

Tôi giống hệt cô ấy我跟她一样wǒgēntāyīyàng. (câu đó có thể thay từ bằng các từ(像xiàng, hé , tóng, chỉ là từ thường dùng trong văn nói, còn các từ kia thường dùng trong văn viết, nhưng nếu muốn nói:

Tôi giống hệt cô ấy一般xiàngtāyībān

Tình mẹ ấm áp giống như ánh mặt trời母爱像太阳一般温暖mǔ ài xiàng tài yáng yī bān wēn nuǎn.

Tôi giống cô ấy 我像她wǒxiàngtā.

Tôi không giống cô ấy我不像她/ 我跟她不一样/我不跟她一样wǒbùxiàngtā / wǒgēntā bùyīyàng /wǒbù gēntāyīyàng .

– Nếu có từ so sánh (tính từ, động từ trìu tượng) thì nhất định phải để sau từ 一样”:

Tôi nhanh giống cô ấy我跟她一样快wǒgēntā yīyàngkuài

Tôi thích học ngữ pháp giống cô ấy我跟她一样喜欢学语法wǒgēntā yīyàng xǐhuanxuéyǔfǎ.

 Có thể để các phó từ chỉ mức độ vào trước để nhấn mạnh  giống nhau, tương đồng:

 

很像hěn xiàng: rất giống,  hǎo xiàng: rất giống, 有点像 yǒu diǎn xiàng: hơi giống, 非常像  fēi cháng xiàng: cực kì giống, 真像 zhēn xiàng: thật giống


 Con trai bạn giống bạn thật đấy
你儿长得非常像你nǐ érzi zhǎng de fēi cháng xiàng nǐ!
Cậu giống mẹ cậu thật đấy
你真像你母亲nǐ zhēn xiàng nǐ mǔqīn ā! 

Cách nghĩ của cậu rất giống bố cậu你的想法很像你爸爸nǐ de xiǎngfǎ hěn xiàng nǐ bàba.

 

Chú ý: 完全一样 wánquán yīyàng: hoàn toàn giống nhau, 完全相同 wán quán xiāng tóng: hoàn toàn giống, hoàn toàn tương đồng, 几乎一样jī hū yī yàng: gần như giống nhau, 几乎相同 jī hū xiāng tóng: gần như giống nhau, gần như tương đồng, 绝对相同 juéduì xiāngtóng: hoàn toàn giống nhau.

  Tuy nhiên không thể nói: “很一样, 非常一样” , “最一样  Có thể thêm các phó từ chỉ mức độ ở trước 一样,相同, nhưng không dùng các từ đó.

Đáp án của anh ấy hoàn toàn giống của tôi他的答案跟我完全一样tā de dá àn gēn wǒ wán quán yī yàng! 

 

  So sánh xấp xỉ (ngang bằng): A + 跟(像, , , 与) + B + 相同/差不多

 

Thu nhập của tôi cũng xấp xỉ cậu我的收入和(像,, , 与)你差不多/ 相同wǒ de shōu rù hé (xiàng, gēn, tóng, yǔ) nǐ chà bú duō.

差不多差很多cách dùng giống nhau, nhưng nghĩa khác nhau rất nhiều:

Cách dùng 2 từ này giống nhau, nhưng nghĩa thì khác nhau rất nhiều这两个词的用法差不多,但意思差很多zhèliǎnggècí deyòngfǎ chàbùduō, dànshì yìsi chàhěnduō.

*  Khi 差不多 nằm trong câu so sánh thì mang nghĩa “xấp xỉ, gần như nhau” và lúc đó nó là một tính từ như cách dùng ở trên, thế nhưng cũng có khi nó vẫn là tính từ mà lại mang nghĩa là: “phần lớn, thông thường, bình thường”:

Việc đồng áng thông thường anh ấy đều biết làm
差不多的农活他都chàbùduō denónghuó tādōu huìgàn.

Bao gạo nặng 100 kg, người bình thường vác không nổi
包大米二百斤重,差不多的人扛不起zhèbāodàmǐ èrbǎijīn zhòng, chàbùduō derén kángbùqǐlái.

*  Khi 差不多không  nằm trong câu so sánh nữa lúc này nó là một phó từ, thường ở trước động từ và phó từ, mang nghĩa là: “cơ hồ, gần như, dường như”:

Dường như đã đợi 2 tiếng rồi差不多等了两个chàbùduō děngle liǎnggè xiǎoshí.

Anh ta gần như đỡ rồi差不多好了tāchàbùduō hǎole.

...似的xiàng ... sì de: giống…

Tóc nó đen như mực他头发像墨似的tātóufa xiàngmò sìde.

Lời nói của cô ta dịu dàng như nước她的话像水似的柔情tādehuà xiàngshuǐ sìderóuqíng .

*Khi trợ từ so sánh ở sau cụm danh từ, cụm động từ và cụm chủ vị thì sẽ trở thành 1 cụm so sánh và thường kết hợp với các từ sau: xiàng: giống, 好像hǎo xiàng: giống như, rú: như, 彷佛 fàng fó: phảng phất, và cấu thành cụm …...似的 /一样/一般. Cấu trúc này có thể làm vị ngữ, trạng ngữ, định ngữ, bổ ngữ.

Tay nóng  như lửa手热得像火似的shǒurède xiànghuǒ sìde.

Chúng nó dường như thân nhau lắm他俩好像很熟悉tāliǎ hǎoxiàng hěnshúxī sìde.

...等于...: děng yú: bằng với

 

 Đừng để nỗ lưc của chúng ta trở thành con số không别让我们的努力等于白白的bié ràng wǒmen  de nǔ lì děng yú báibáide.

  

...相当于...xiāng dāng yú: tương đương với

 

Sự nỗ lực một ngày bây giờ của tôi tương đương với sự nỗ lực một tháng của tôi 10 năm trước我现在一天的努力相当于我十年前一个月的努力wǒxiànzài yītiān denǔ lì xiàngdāng yú wǒshíniánqián yīgèyuè denǔlì.

 

5– So sánh kém:A + 不比 (没有,不如) + B + tính từ:

 Tôi không nhanh hơn cô ấy我不比 (没有,不如) 她快wǒbùbǐ (méiyǒu, bùrú) tākuài.

– Ta có thể dùng 不比 cho thể phủ định, thế nhưng nó thường dùng để  phản bác lời nói của đối phương:

Tôi không chậm hơn cô ấy我不比她慢wǒbùbǐtāmàn.

– Thông thường thì trong câu so sánh kém (câu phủ định) chúng ta đều có thể chọn một trong ba từ (不比, 没有,不如), nhưng nếu thuộc về câu cảm thán thì ta chỉ nên dùng  没有”:

Tôi không nhanh bằng cô ấy vậy đâu我没有她那么快wǒméiyǒutā nàmekuài!

  Phủ định của câu so sánh thì chúng ta đều có thể chọn một trong ba từ (不比, 没有,不如), nhưng nếu không có từ so sánh, tức là đã mất đi yếu tố so sánh thì không thể dùng不比, còn lại hai từ kia thì cũng mang hai nghĩa khác biệt rất nhiều:

我没有她wǒméiyǒutā: Tôi không có cô ấy.

我不如她wǒbùrútā: Tôi không bằng cô ấy.

Tới đây là kết thúc các câu so sánh trong tiếng Trung rồi, chúc các bạn học tập tiến bộ nhé?


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Danh mục bài đăng

Thông điệp

" HOA NGỮ NHỮNG NGƯỜI BẠN " chuyên mở lớp đào tạo tiếng Hoa cho học viên tại Bình Dương và TP Hồ Chí Minh. Hãy để số lượng học viên đông nhất của chúng tôi tại Bình Dương nói lên hai từ "CHẤT LƯỢNG ". Hãy để thời gian làm thăng hoa cuộc sống của bạn bởi chúng tôi tặng bạn hai từ " TỰ DO ". Hãy để chúng ta trên thế gian này thêm nhiều duyên tao ngộ. Hãy để " QUYẾT ĐỊNH HÔM NAY LÀ THÀNH CÔNG CỦA MAI SAU " Hãy liên hệ với với thầy Hưng: 0986.794.406 hoặc cô Ngọc: 0969.794.406

Lưu trữ

Được tạo bởi Blogger.

Xem tất cả Video dạy học tại đây

Xem tất cả Video dạy học tại đây
Xem tất cả các Video dạy tiếng hoa hay nhất tại Bình Dương

HỌC PHIÊN ÂM TIẾNG HOA NHANH NHẤT TẠI BD

HƯỚNG DẪN CÀI PHẦN MỀM GÕ TIẾNG HOA

HỌC TIẾNG HOA QUA 3 TỪ (DANH TỪ - ĐỘNG TỪ - TÍNH TỪ)

NGỮ PHÁP HIỆU QUẢ THẦN TỐC CHỈ TRONG 3 CÂU CỦA HOA NGỮ NHỮNG NGƯỜI BẠN

HỌC ĐẾM SỐ, ĐẾM TIỀN SIÊU ĐẴNG TRONG TIẾNG TRUNG

Giới thiệu Camera Mỹ

Bệnh viện Máy Tính Net - 1097, đường tỉnh lộ 43, KP2, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, TP.HCM phân phối camera USA Mỹ nhập khẩu nguyên chiếc từ nước ngoài, chất lượng cực tốt mà giá rẻ nhất thị trường, rẻ hơn cả hành Đài Loan và Trung quốc... Với chính sách hấp dẫn, lắp đặt tặng toàn bộ phụ kiện như dây cáp, dây điện, jack nối, phích điện và tên miền truy cập qua mạng internet, cộng với chế độ bảo hành tận nơi 2 năm hấp dẫn khiến khách hàng ủng hộ nhiệt tình đông đảo. Hãy liên hệ ngay với A Lễ 0932.633.966 nhé

Bài đăng phổ biến